facebook.com

Marcin DĄBROWSKI

Okręg Marki, miejsce 6

KWW JEDEN POWIAT - DOBRY SAMORZĄD

O mnie

Mam 46 lat, jestem żonaty, ukończyłem Politechnikę Warszawską, pracuję obecnie na stanowisku Naczelnika Wydziału Zarządu Mieniem Komunalnym w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach. Po godzinach pracy jestem fanem piwowarstwa domowego, żeglarstwa, sportów wodnych oraz literatury i filmów z gatunku fantastyki naukowej.

Moja przygoda z Markami rozpoczęła się, gdy w 2006 r. zostałem mieszkańcem Kwitnącego Osiedla przy ulicy Małachowskiego. Od tego czasu działam na rzecz mieszkańców osiedla jako Przewodniczący Rady Osiedla, a na rzecz wszystkich markowian jako członek, a od 2019 roku jako prezes Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.

O mojej działalności społecznej

Jestem współorganizatorem wielu mareckich projektów m.in.:

 • "Święty Mikołaj mieszka w Markach" - dzięki ofiarności anonimowych darczyńców udało się na przestrzeni kilku lat przygotować prawie tysiąc paczek świątecznych dla najmłodszych oraz najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Czterokrotnie miałem zaszczyt być koordynatorem tej szlachetnej akcji, która w tym roku obchodzić będzie swoje 16-te urodziny
 • Spartakiada Rodzinna CZAT - impreza rodzinna promująca kulturę i zdrowy styl życia organizowana od 20 lat,
 • "Bieg Nocny Marek" - wieczorny bieg na dystansie 10 km w tym roku obchodzi swoje 10-te urodziny. Jest to największa tego typu impreza w powiecie. Oprócz biegu głównego na 10 km, są też biegi dla dzieci oraz nordic walking na dystansie 5 km.
 • Mareckie Targi Pracy - wydarzenie organizowane we współpracy z Fundacją Otwarte Serce, Powiatowym Urzędem Pracy, Kancelarią Podatkową Skłodowscy mające na celu przygotowanie mieszkańców do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Targi pracy to nie tylko oferty szeregu przedsiębiorców, ale także szkolenia, warsztaty czy możliwość wykonania profesjonalnego zdjęcia do cv. W tym roku zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się 24 października 2024
 • Sąsiedzkie sadzenie roślin przy placu zabaw za Kwitnącym Osiedlem - dzięki środkom zewnętrznym wspólnie z sąsiadami zrekultywowaliśmy teren na naszym osiedlem wytyczając alejki i sadząc nowe rośliny.
 • Dni ziemi w Markach - wydarzenie, które w naturalny sposób wyewoluowało z akcji sąsiedzkiej - po prostu postanowiliśmy zazielenić także inne rejony Marek. W ubiegłych latach posadzone zostały drzewa na ul. Dużej, Szkolnej, Grażyny i Żeromskiego
 • We współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i organizacjami zrzeszającymi seniorów w tym roku po raz czwarty zorganizujemy akcję "Zajączek mieszka w Markach" przygotowując 100 koszyczków dla najuboższych.
 • Pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Po wybuchu wojny, we współpracy z władzami miasta uruchomiliśmy magazyn pomocowy z najpotrzebniejszymi artykułami dla uchodźców. Magazyn funkcjonował dzięki ofiarności darczyńców i sponsorów oraz wolontariuszy z każdej chyba grupy społecznej w Markach. Największym jednak działaniem skierowanym na pomoc uciekającym z Ukrainy było otwarcie 29 kwietnia 2022 domu, gdzie schronienie może znaleźć jednocześnie około 50 osób.

O moim doświadczeniu

Zawodowo odpowiedzialny jestem m.in. za:

 • Rewitalizację zabytkowych kamienic przy Piłsudskiego. W planach jest uporządkowanie otoczenia kamienic oraz wyremontowanie ich w środku.
 • Wymianę źródeł ciepła w 170 lokalach komunalnych. Dotychczas prace te prowadzone były w miarę, ograniczonych bardzo, środków gminnych. Tym razem udało się pozyskać środki zewnętrzne, dzięki którym do końca przyszłego roku ponad 2/3 mieszkań komunalnych pozbędzie się tzw. "kopciuchów"
 • Budowę Centrum Aktywności Fabryczna 3, przestrzeni do działalności organizacji pozarządowych
 • Ze względu na doświadczenie przy remoncie zabytków zostałem oddelegowany do wsparcia remontu mareckich zabytków: Mareckiego Ośrodka Kultury oraz zabytkowych kościołów: św. Izydora i św. Boboli w Markach
 • Remont sali gimnastycznej i szatni na stadionie miejskim Marcovii. Wspólnie ze środowiskami kibiców udało się pomalować nie tylko sale, ale też szatnie i korytarze w barwy mareckiego klubu, który w zeszłym roku obchodził swoje 100 urodziny.
 • Remont budynku przeznaczonego na przyjęcie rodziny repatriantów z Kazachstanu.

 

Szanowni Państwo!

Liczę na poparcie tych wszystkich osób, którym zależy na jak największym udziale organizacji pozarządowych (tzw. NGO) w życiu miasta.

Jeśli obdarzycie mnie Państwo zaufaniem, w Radzie Powiatu zajmę się przede wszystkim:

 • zwiększeniem udziału powiatu w życiu mareckich (i nie tylko) organizacji pozarządowych.
 • powiększeniem roli Rady Pożytku Publicznego oraz zwiększeniem liczby konkursów dla NGO.
 • będę wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające do poprawy komunikacji z powiatowym wydziałem budownictwa, aby ograniczać skutki tzw. "patodeweloperki" w naszym mieście.
 • zajmę się kwestią rozbudowy transportu publicznego o linie kursujące także poza Al. Piłsudskiego oraz o połączenia pomiędzy miastami naszego powiatu.
 • wesprę wszelkie inicjatywy pozwalające na dalszy rozwój terenów zielonych i rekreacyjnych za "Kwitnącym Osiedlem".
 • będę dążył do powstania przy ul. Szpitalnej miejsca służącego pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, a na Strudze do stworzenia obiektu o podobnym profilu działalności jak Centrum Aktywności Fabryczna 3

 

Popierają mnie

Jacek Orych - Burmistrz Miasta Marki

Marcin Dąbrowski od wielu lat aktywnie działa na rzecz mieszkańców Marek. Jest współorganizatorem wielu mareckich projektów społecznych m.in. Spartakiady Rodzinne CZAT, akcji "Święty Mikołaj mieszka w Markach", Biegu Nocny Marek. Po wybuchu wojny pomagał i nadal pomaga uchodźcom z Ukrainy poprzez uruchomienie magazynu z artykułami dla nich i zorganizowanie koncertu "Marki dla Ukrainy". Jednak największym jego działaniem skierowanym na pomoc uciekającym z Ukrainy było otwarcie w kwietniu 2022 r. domu dla ok. 50 osób. Właśnie takich osób jak Marcin Dąbrowski potrzeba w Markach.

Tadeusz Skłodowski - założyciel Kancelarii Podatkowej "Skłodowscy", były prezes Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego

Jedną z pasji Marcina Dąbrowskiego jest sport i aktywny tryb życia, a co ciekawsze - te pasje realizuje wspólnie ze swoją Małżonką Kasią. Podobne zaangażowanie Marcina widać w pracy zawodowej, a szczególnie w działalności społecznej. Od roku 2019 jest prezesem Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. MSG pod wodzą Marcina realizuje wiele imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. Spartakiadę Rodzinną, drużynowy turniej w tenisie stołowym) oraz charytatywnych (np. Mikołaj mieszka w Markach, pomoc dla Ukraińców). Zbiera środki na tzw. 1,5 %, z których m.in. są fundowane nagrody dla uczniów mareckich szkół. 
Marcin jest osobą odpowiedzialną, zadaniową i bardzo zaangażowaną w życie wspólnoty naszego miasta. Dobry organizator, co ważne umiejący pozyskać inne osoby do realizacji postawionych zadań. Zdecydowanie popieram kandydaturę Marcina na radnego Rady Powiatu.

Paweł Paczek - prezes Klubu Rowerowego Trybik

Popieram kandydaturę Marcina Dąbrowskiego, który bezinteresownie angażuje się w życie mieszkańców Marek. Przebywając z Marcinem na wielu wspólnych eventach utwierdziłem się w mojej opinii, że jest człowiekiem otwarty, życzliwy i zawsze gotowy do niesienia pomocy innym. Jest to godny kandydat do rady powiatu.

Beata Sawoń - psycholog, prezeska Fundacji "Marecki Klub Kobiet z Pasją"

Marcina poznałam ponad 10 lat temu, kiedy pracował charytatywnie podczas jednej z edycji Spartakiady. Jest osobą niezwykle otwartą na potrzeby drugiego człowieka.  Angażuje się w wiele akcji pomocowych na terenie miasta. Uważam, że będzie dobrym reprezentantem mieszkańców Marek w powiecie i zadba z troską o ich potrzeby.

Urszula Głowacka, prezes Fundacji Otwarte Serce

Popieram kandydaturę pana Marcina Dąbrowskiego na członka Rady Powiatu Wołomińskiego. Pan Marcin Dąbrowski od wielu lat współpracuje z Fundacją Otwarte Serce podczas różnych wydarzeń na rzecz społeczności miasta Marki. W 2022 roku jako prezes Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego sformalizował współpracę z Fundacją w dziedzinie edukacji, wychowania i ekonomii społecznej.

 

 

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10