facebook.com

Danuta STEFANIAK

Okręg nr 1, miejsce 7

O naszej kandydatce

Markowianka od urodzenia. Emerytowana nauczycielka. Matka dwojga dorosłych dzieci oraz babcia dwóch wnuczek.

O jej doświadczeniu samorządowym

Z naszą gminą związana od wielu lat. W pierwszej kadencji pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Pracowała również w Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. 

O jej doświadczeniu zawodowym

Z naszą gminą związana od wielu lat. W latach 1994-2002 oraz 2010-2014 Radna Miasta Marki. W latach tych pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Pracowała również w Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. 

Była współorganizatorem wielu uroczystości szkolnych, w tym m.in.: obchodów nadania szkole imienia Żołnierzy AK II Rejonu " Celków". 

Jako nauczycielka i wicedyrektor szkoły cieszyła się szacunkiem i sympatią społeczności szkolnej. Jest pomysłodawcą i głównym koordynatorem imprezy pn. "Mikołajki" oraz współorganizatorem Mareckiego Konkursu Międzyszkolnego "Jestem Uczniem Jana Pawła II". Zna potrzeby i oczekiwania mieszkańców miasta. Zawsze chętnie służy pomocą.

Mój Program:

  • Rozwój współpracy pomiędzy samorządem miejskim i powiatowym w zakresie szkolnictwa, sportu oraz ochrony zdrowia.
  • Wdrażanie nowoczesnej edukacji poprzez doskonalenie kadry nauczycieli.
  • Zwiększenie godzin pozalekcyjnych na terenie placówek oświatowych.
  • Popieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych w zakresie wspierania działalności placówek kulturalno-oświatowych.
  • Wsparcie rodzin wielodzietnych i niepełnych, stypendia dla zdolnych uczniów. 
  • Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta i szkół, prelekcje z rodzicami i policją.
     

Mówią o niej...

Małgorzata Wierzbicka, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach w latach 1983-2000

Popieram Panią Danutę Stefaniak w podjętej decyzji o ubieganie się na funkcję Radnej Miasta Marki. Uważam, że Pani Danuta Stefaniak jest osobą, która powinna pełnić tę funkcję. Była nauczycielką i jednocześnie wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach i chcę powiedzieć, że wywiązywała się ze swoich obowiązków niezwykle starannie i odpowiedzialnie.

Charakteryzowało ją ogromne zaangażowanie, pasja i pełne poświęcenie, co w sposób bezpośredni miało wpływ na bardzo dobrą atmosferę pracy zarówno z gronem pedagogicznym, młodzieżą, jak i rodzicami.

Jest osobą doświadczoną i merytoryczną, ale przede wszystkim człowiekiem kierującym się dobrem i empatią w kontaktach międzyludzkich i dlatego uważam, że to odpowiednia kandydatka do pełnienia funkcji Radnej Miasta Marki.

Z przyjemnością oddam na nią swój głos.

 

Gabriela Skibińska

Pragnę wyrazić duże uznanie dla Pani Danuty Stefaniak, mojej sąsiadki i koleżanki. Jest osobą bardzo życzliwą i pomocną. Jestem przekonana, że mieszkańcy Marek poprą kandydaturę Danuty Stefaniak na Radną Miasta Marki. Jest osobą operatywną i kreatywną w swoim działaniu. Jej konsekwencja w dążeniu do celu, jak i moje wieloletnie obserwacje jej działalności na rzecz Marek budzą we mnie przekonanie, że jest to odpowiednia kandydatka na radną naszego miasta.

Z przyjemnością oddam swój głos, popieram kandydaturę Danuty Stefaniak.

 

 

 

Odwróć Tabelę - Danka na czele!

zdjecie