facebook.com

Rozliczenie Programu

TAK, ZMIENIAMY MARECKĄ EDUKACJĘ

Jednym z priorytetów mijającej kadencji było powiększenie i unowocześnienie mareckiej bazy oświatowej. Rozbudowaliśmy szkołę przy Okólnej, budujemy Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne przy Wspólnej, powiększamy szkołę przy Szkolnej. Na tym nie poprzestaniemy.  Stale zwiększająca się liczba mieszkańców powoduje, że przystąpimy do kolejnych inwestycji i przedsięwzięć edukacyjnych. 

Po rozbudowie Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ulicy Dużej pojawią się pierwsze publiczne oddziały żłobkowe. Mając na uwadze zrównoważony rozwój miasta i właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych w przyszłości zaprojektujemy nową szkołę podstawową przy ulicy Żeromskiego. Wyznaczymy teren pod kolejną szkołę podstawową na granicy Pustelnika i Strugi. Po przeniesieniu Szkoły Podstawowej nr 4 do Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego, w budynku przy Dużej stworzymy nowoczesną szkołę średnią z przyszłościowymi specjalizacjami, współpracującą z ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorcami. Nadal będziemy zabiegali o środki zewnętrzne na organizację zajęć pozalekcyjnych w mareckich szkołach oraz doposażenie naszych placówek edukacyjnych w najnowszy sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne.

Wybudujemy stacjonarne miasteczko ruchu drogowego. Zadbamy o zwiększenie liczby godzin nauki języków obcych upowszechniając klasy dwujęzyczne i pozyskując zagraniczne szkoły partnerskie.

Rozliczamy

Pod względem oświatowym przyszło nam działać w ciekawych i... burzliwych czasach. Najpierw reforma edukacji przedszkolnej i obniżanie wieku dzieci objętych edukacją przedszkolną, potem - likwidacja gimnazjów, która spowodowała, że nagle w mareckich szkołach przybyły dwa roczniki. Na to wszystko nałożył się niesamowity boom budowlany w Markach, co spowodowało błyskawiczne zwiększanie liczby dzieci - zarówno w przedszkolach jak i szkołach.

Nic dziwnego, że za priorytet obraliśmy inwestycje edukacyjne. Pierwsze efekty zobaczyliście w mojej pierwszej kadencji. Wówczas rozbudowaliśmy Szkołę Podstawową nr 1 przy Okólnej. 

W drugiej kadencji oddaliśmy do użytku:


To był gigantyczny wysiłek finansowy. Z grubsza szacując na rozbudowę bazy edukacyjno-rekreacyjnej wydaliśmy 200 mln zł, które teraz regularnie spłacamy. A teraz efekty. Pod koniec 2018 r. zapewnialiśmy w należących do miasta placówkach (przedszkola, gimnazjum, liceum) 4,4 tys. miejsc. W nowym roku szkolnym to już 5,6 tys.

Niektóre plany musieliśmy natomiast zmienić plany co do dawnego budynku szkoły podstawowej nr 4 przy ul. Dużej. Planowaliśmy tam otwarcie szkoły średniej. Jednak liczba uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 była tak duża, że w dawnej Czwórce otworzyliśmy filię Trójki dla uczniów klas 7 i 8. Dzięki temu uniknęliśmy zajęć do bardzo późnych godzin w placówce przy ul. Pomnikowej. 

Nie ma co się łudzić, że w najbliższych latach liczba uczniów ustabilizuje się. Według prognoz GUS, do 2040 r. liczba mieszkańców Marek zwiększy się o prawie 30 proc. W ślad za tym - liczba młodych mieszkańców. W przygotowaniu są więc kolejne inwestycje edukacyjne.   

Mamy gotową koncepcję budowy kompleksu edukacyjnego na rogu ul. Zygmuntowskiej i Żeromskiego. To będzie szkoła dla 1200 uczniów z halą sportową i boiskami, przedszkole oraz żłobek, na który mamy już sporą dotację. Można byłoby określić mianem mini MCERu. 

Mamy również pozwolenia na rozbudowę szkoły przy ul. Dużej. Chcemy, by powstało tam nowe skrzydło, z którego mogłoby korzystać ok. 450 nowych uczniów. Naszym celem jest też ponowne uruchomienie hali sportowej, która z uwagi na błędy popełnione przy jej budowie wiele lat temu została wyłączona z eksploatacji. Przyglądamy się też terenom położonym w sąsiedztwie ulicy Grunwaldzkiej/Okólnej w kontekście przygotowania koncepcji szkoły podstawowej oraz obiektów sportowych. 

Poprzednia kadencja upłynęła też pod znakiem intensywnego doposażania mareckich szkół w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny. Zdobywaliśmy w tym celu dotacje, przede wszystkim ze środków unijnych z takich programów jak szkoła online czy Mistrzowie Kompetencji. W mareckich szkołach były też prowadzone zajęcia pozalekcyjne. Lista jest naprawdę długa: informatyczne, taneczne, recytatorskie, językowe, muzyczne, szachy, robotyka... Mamy też klasy dwujęzyczne (SP3 oraz SP5) oraz sportowe (SP4 i SP2). 

Zgodnie z zapowiedziami prowadziliśmy edukację w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Najbardziej widocznym efektem jest miasteczko ruchu drogowego, które powstało w ramach kompleksu MCER. Mniej widoczne, nie tak efektowne, ale megaefektywne są zajęcia z zakresu BRD, które prowadzimy w przedszkolach i najmłodszych klasa szkół - zgodnie z powiedzeniem "czym skorupka za młodu....".  Odblaskowy przedszkolak, Autochodzik, Bezpieczny Rower - to kilka projektów, którymi objęliśmy kilka tysięcy (to nie pomyłka) najmłodszych mieszkańców.

Reasumując - w tej kadencji zrealizowaliśmy potężne inwestycje edukacyjne, za które nasi sąsiedzi z innych gmin dopiero się zabierają. W Radzyminie i Kobyłce przez ostatnie 9 lat nie powstała żadna szkoła - choć o konieczności ich realizacja czytamy na wielu forach. 

Kolejne nasze inwestycje są w przygotowaniu, bo liczba przedszkolaków i uczniów będzie rosnąć. Inwestujemy też w narzędzia edukacyjne, sięgając po fundusze europejskie.

Czego najbardziej żałujemy? Że nie udało się JESZCZE wybudować żłobka. Ale - skoro mamy ponad 6 mln zł dotacji z KPO - taki obiekt też powstanie. Niedawno Rada Miasta przegłosowała wpisanie realizacji projektu do budżetu miasta. Ogłosiliśmy przetarg na projekt

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5

TAK, BĘDZIEMY BUDOWAĆ DROGI I POPRAWIAĆ INFRASTRUKTURĘ

W tej kadencji udowodniliśmy, że budowa infrastruktury drogowej jest jednym z naszych priorytetów. Sowińskiego, Główna, Pomnikowa, Zagłoby - to przykłady ulic, które zmieniły się nie do poznania. Intensywnie pracowaliśmy też nad tym, co niewidoczne dla oka, a czego zabrakło nam, gdy przejmowaliśmy urząd - projektów. Teraz je mamy, by w nową kadencję wejść od razu, bez żadnej zwłoki, w kolejne inwestycje.  W pierwszej kolejności wybudujemy te drogi, na które uzyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne. Wybudujemy je wraz z odwodnieniem, chodnikami i drogami rowerowymi. Będziemy też zmieniać i modernizować drogi gruntowe. Wybudujemy i zmodernizujemy place zabaw. Kolejne kamienice zostaną zrewitalizowane. Wykonamy inwentaryzację oświetlenia ulicznego w całych Markach, abyśmy mogli ubiegać się o dofinansowanie na wymianę starych opraw na nowoczesne i energooszczędne oprawy LEDowe.


Rozliczamy

Ten wpis będzie odbiegał - przynajmniej na początku - od poprzedniego. Zaczniemy od listy oddanych w tej kadencji inwestycji drogowych. 

 1. Sosnowa-Kościuszki
 2. Jowisza-Marsa-Saturna (obok MCER)
 3. Okólna (od Słonecznej do Bielówek - finansowana przez dewelopera)
 4. Fabryczna (powiat)
 5. Mokra
 6. Czackiego
 7. Klonowa
 8. Wereszczakówny
 9. Pomorska
 10. Skowronia
 11. Szeroka
 12. Harcerska
 13. Cmentarna (łącznik z DW 631)
 14. Turystyczna
 15. Projektowana
 16. Maratońska
 17. Żółkiewskiego
 18. Szydłowiecka
 19. Hallera (dwa odcinki)
 20. Jasińskiego
 21. Billewiczów (odcinek)
 22. Pałacowa
 23. Skorupki
 24. Długa
 25. Batalionów Chłopskich
 26. Kurpińskiego
 27. Nałkowskiej
 28. Prosta
 29. Koszalińska
 30. Słupecka
 31. Sadowa
 32. Kołobrzeska
 33. Wczasowa 
 34. Wenecka (odcinek)
 35. Kościelna
 36. Rzemieślnicza (odcinek)
 37. Baśniowa z sięgaczem
 38. Żabia
 39. Topolowa
 40. Piotrówka
 41. Podgórska
 42. łącznik Szkolnej i Poznańskiej
 43. Ceglana (brakujący odcinek) 
 44. Długosza
 45. Północny odcinek Alei Piłsudskiego
 46. Zakopiańska
 47. Małachowskiego (brakujący odcinek)
 48. Wesoła (od Sokolej do obwodnicy)
 49. Kaszubska
 50. Krzywa
 51. Łącznik Puławskiego i Rydza Śmigłego
 52. Rzędziana i Rocha Kowalskiego


Dlaczego ta wyliczanka pojawia się na początku? Bo często słyszymy, że nic w Markach się nie dzieje. Jak widać słowo "nic" jest dość pojemne...

Nie nam oceniać, czy to dużo czy mało. Na pewno opozycja, która zwykle nie popierała w głosowaniu budżetu z inwestycjami drogowymi, powie, że za mało. Na pewno mieszkańcy, którzy kupili mieszkanie przy drogach gruntowych, powiedzą to samo...

Nas interesuje odpowiedź na pytanie, czy tych dróg mogłoby być więcej. Odpowiemy "tak", gdybyśmy:

 • mieli więcej pieniędzy w budżecie. Dlatego non stop szukaliśmy dofinansowań, które już zaowocowały (m.in. Cmentarna, Sosnowa-Kościuszki, Jowisza-Marsa-Saturna, Mokra, Wereszczakówny, Wczasowa) lub zaowocują w dwóch najbliższych latach (13 mln zł na nakładki, 10 mln zł na Ząbkowską, 4 mln zł na Wilczą). 
 • mieli pełną własność ulic. Niestety, w wielu wypadkach tak nie jest, sprawa się ciągnie nawet latami i czasem wywołuje konflikty z mieszkańcami, którzy nie chcą sprzedać fragmentu nieruchomości po cenie wyliczonej przez niezależnego od nas rzeczoznawcę

Powiemy jasno: było kilka tematów, które - chcielibyśmy - żeby poszły szybciej. Tak jest np. z PPP na cztery arterie: Karłowicza-Sobieskiego-Modrzewiową, Lisa-Kuli, Graniczną i Mickiewicza. Z uwagi na procedury temat trudny jak diabli. Przykład? Na uzyskanie prawomocnego ZRIDu dla ul. Lisa-Kuli przyszło nam czekać ponad 3 (słownie trzy) lata. 

Cieszę się, że wdrożyliśmy program zamiany dróg gruntowych na asfaltowe. Robimy to od 2020 r. To najszybsza metoda, by zamienić nierówne ulice w takie, po których można spokojnie jeździć. Solidna podbudowa, dwie warstwy asfaltu, drenaż - i można zapomnieć o nierównościach. Program przebudowy gruntówek dostanie solidnego "kopa" w tym roku. Dostaliśmy 13 mln zł dotacji, co pozwoli na wykonanie plus minus 8 km dróg w ciągu dwóch lat.

Oto lista dróg do wykonania z tej dotacji:

 • Akacjowa
 • Bandurskiego (sięgacz przy nr 55)
 • Bankowa
 • Bociania
 • Borówkowa
 • Butrymów (od Kościuszki do nr 8)
 • Gołębia
 • Jasińskiego (sięgacz od nr 1 do nr 19)
 • Jastrzębia
 • Kamienna
 • Kolorowa
 • Kozacka
 • Krasińskiego (od Karłowicza do Legionów Polskich)
 • Królowej Jadwigi
 • Królowej Marysieńki (od Środkowej do Makuszyńskiego)
 • Marmurowa
 • Nauczycielska
 • Orla
 • Orła Białego (od Skorupki do Batalionów Chłopskich)
 • Pocztowa
 • Pomarańczowa
 • Solskiego
 • Spacerowa (od rzeki do nr 182)
 • Starzyńskiego
 • Tęczowa
 • Wilcza (od Sowińskiego do Jasińskiego)
 • Wiśniowieckiego
 • Zielona (od Piłsudskiego do Borówkowej)
 • Żurawia
 • Żurawinowa

 

Również zdobyliśmy dotację na place zabaw. Mamy 3 mln zł na kolejne inwestycje w tej dziedzinie (lokalizacje: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Okólna, ul. Główna, ul. Wspólna, ul. Dmowskiego, ul. Grażyny, ul. Wilcza, ul. Jasna). Piszemy kolejne, bo w tej kadencji też się "trochę" działo. Oddaliśmy do użytkowania plac przy Sportowej, pełen atrakcji nie tylko dla dzieciaków. Wyremontowaliśmy place zabaw w Parku Briggsów oraz przy ul. Stawowej. Nowiutki plac zabaw pojawił się również na tyłach MCER. 

 

Budowaliśmy i modernizowaliśmy oświetlenie drogowe. I znów - pomogły i pomogą dotacje. Najpierw wykorzystaliśmy środki od samorządu Mazowsza na wymianę starych opraw sodowych na ledowe. Teraz będziemy uruchamiać rządową dotację (3,8 mln zł), która istotnie przyśpieszy proces wymiany. Z tego też będą konkretne oszczędności w rachunkach za prąd. LED dają lepsze światło i zużywają dużo mniej energii niż lampy sodowe. 

 

Na koniec drogi rowerowe - przybyło kilka odcinków m.in. w północnej części Alei Piłsudskiego, przy M1, wzdłuż Sosnowej-Kościuszki, wzdłuż zbiornika Konne, na fragmencie Okólnej oraz przy Wspólnej. Niedługo zacznie się budowa Wilczej - również ze ścieżką rowerową, oraz Ząbkowskiej - z ciągiem pieszo-rowerowym. Zaplanowane są także w czteropaku PPP, czyli wzdłuż Karłowicza-Sobieskiego-Modrzewiowej, Granicznej, Lisa Kuli i Mickiewicza. Przypomnijmy ze na początku kadencji Jacka Orycha w 2014 roku  gminnych dróg rowerowych było 0 (słownie zero) km.

 

Ps. Nie wiemy, dlaczego wrzuciliśmy kamienice do tej części programu. Ale słowo się rzekło - kamienice gotowe. Również dzięki dotacji  - to oczywiście nie nasze ostatnie słowo w temacie kamienic i obszaru między nimi.

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 12
fot. 13

TAK, STAWIAMY NA EKOLOGIĘ

Wszyscy chcemy żyć w czystym środowisku. Wielu z nas obawia się zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Będziemy kontynuowali program dopłat do wymiany pieców węglowych na nowe - proekologiczne.  Zamontujemy profesjonalną stacje monitorująca stan naszego powierza. Niezwykle ważną kwestią jest edukacja - będziemy kontynuować oraz wdrożymy nowe, ciekawe programy, dzięki którym młodzi  mieszkańcy naszego miasta zdobędą wiedzę ekologiczną.

Istotna jest także gospodarka wodami opadowymi w Markach - będziemy kontynuować budowę i przebudowę kolejnych rowów melioracyjnych, aby osuszać kolejne tereny gminy.

Rozwiniemy cieszący się popularnością program czipowania i kastrowania zwierząt.

 

Rozliczamy

 

Ten wpis podzieliliśmy na cztery części:

Woda

Pod tym względem najważniejszym wydarzeniem kadencji był III etap rozbudowy sieci kanalizacyjnej przez Wodociąg Marecki, który dziś obchodzi 25 urodziny. Inwestycje obficie dofinansowała Unia Europejska z Funduszu Spójności. Z pomocą UE wybudowaliśmy m.in. drugą stację uzdatniania wody na Czarnej Strudze (SUW2), rozbudowaliśmy sieć kanalizacji sanitarnej o 15 km i wprowadziliśmy sieciowy monitoring pompowni transportujących ścieki.

Budowa SUW2 jest szczególnie ważna w kontekście rosnącego popytu na wodę. Przez ćwierć wieku wzrósł on - uwaga - siedmiokrotnie. Dzięki tej inwestycji nie musimy się martwić o dostawy wody w kolejnych dziesięcioleciach.

Szukaliśmy (i znajdowaliśmy) też pieniądze na zagospodarowanie wód deszczowych i opadowych. Dobrym przykładem jest budowa ulic Jowisza, Marsa, Saturna, gdzie część inwestycji sfinansowaliśmy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przy wcześniejszych inwestycjach udało nam się uzyskać refinansowanie nakładów na deszczówkę. Regularnie modernizowaliśmy też rowy melioracyjno-komunalne, które również odpowiadają za odprowadzanie wód deszczowych i opadowych. Wyremontowaliśmy i umocniliśmy m.in. rowy przy Długiej, Spacerowej, na tyłach Okólnej.

Zdajemy sobie sprawę, że w dziedzinie deszczówki mamy jeszcze wiele do zrobienia. W najbliższym czasie rozwiążemy problem wód opadowych w ulicy Wilczej (inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej). Projektując duże inwestycje drogowe zawsze uwzględniamy ten aspekt (np. Karłowicza-Sobieskiego-Modrzewiowa, Mickiewicza, Graniczna) 

Powietrze

Kontynuowaliśmy program dofinansowania wymiany starych pieców przez naszych mieszkańców. Zbliżamy się do 100 takich domowych inwestycji. Zainteresowana osoba może uzyskać 7500 zł. W tym roku znów będzie można uzyskać takie dofinansowanie.

Również na niwie samorządowej rozpoczęliśmy dużą operację wymiany pieców - kopciuchów. Dotyczy ona wymiany źródeł ciepła w 170 domach komunalnych. Uzyskaliśmy prawie 3,5 mln zł rządowej dotacji. W listopadzie podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który wygrał postępowanie przetargowe. Oczekujemy, że końcowym efektem tej umowy będzie poprawa powietrza w naszym mieście. Jego stan na bieżąco monitorujemy - zajmuje się tym dziewięć urządzeń, a wyniki można na bieżąco sprawdzać online.

Uruchomiliśmy również punkt konsultacyjny rządowego programu "Czyste Powietrze", dzięki któremu nasi mieszkańcy uzyskali już 1,5 mln zł. O tym, że program cieszy się zainteresowaniem, świadczy liczba wniosków - do końca 2023 roku wpłynęło ich 237.

Zwierzęta

Na koniec o programie, którego autorami są nasi radni. Chodzi o projekt sterylizacji, kastracji i znakowania psów i kotów domowych. Cieszy się zasłużoną popularnością, dlatego co roku wpisujemy go do naszego budżetu. Wprowadziliśmy też celowe ograniczenie - mogą z niego korzystać tylko właściciele zwierząt, którzy - płacąc podatki - wskazują marecki adres zamieszkania. I garść danych statystycznych: w ubiegłym roku wykonano 213 zabiegów oraz oznakowano 151 zwierzaków. Kontynuacja - a jakże by inaczej - w tym roku.


Ps. Jednak jest jeszcze jeden wątek, dotyczący naszego programu z zakresu ekologii. Skorzystamy z okazji i podziękujemy wszystkim, którzy prowadzą edukację z zakresu ochrony środowiska. Niestrudzenie na tej niwie działają zarówno Wodociąg Marecki, szkoły jak i nasz ratusz. Ich działania skierowane są przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców - wychodząc z założenia, że czym skorupka za młodu... Podziękowania kierujemy również do formalnych i nieformalnych organizacji, które zwłaszcza latem i wiosną organizują spontaniczne akcje sprzątania lasów.

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4

TAK, STAWIAMY NA POLITYKĘ SPOŁECZNĄ

Mało kto wie, że jedną z największych pozycji w budżecie Marek stanowi polityka społeczna. Staramy się, aby te pieniądze jak najmądrzej wydawać. Oczywiście wspieramy i będziemy wspierać tych markowian, którzy nie dają sobie rady we współczesnej rzeczywistości. Staramy się jednak nie tylko dawać im rybę, ale i wędkę. W tej kadencji kładliśmy duży nacisk na pomoc dla rodzin znajdujących się w kłopotach. Utrzymamy ten kierunek, ale dołączymy do tego wsparcie dla osób niesamodzielnych, z niepełnosprawnościami oraz dla środowiska seniorów. Wykorzystamy do tego m.in. unijne pieniądze, które pozyskują ośrodek pomocy społecznej i urząd miasta.


Rozliczamy

Temat rzeka... albo raczej morze. Wykonaliśmy mnóstwo pracy w dziedzinie polityki społecznej. To przede wszystkim zasługa Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach wspomaganego przez nasz ratusz. Te działania były dedykowane wielu grupom naszych mieszkańców: dzieciom, młodzieży, rodzinom, seniorom, osobom z niepełnosprawnościami. W czasach, które dalekie były od spokoju - najpierw pandemia, potem wojna... 

Ale żeby nie być gołosłownym - oto PRZYKŁADY działań w zakresie polityki społecznej, które realizowaliśmy w naszym mieście: 

 • uruchomienie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PiK) zajmującego się udzielaniem porad i konsultacji dla mieszkańców, którzy borykają się z problemem alkoholowym, współuzależnieniem, przemocą w rodzinie, przemocą rówieśniczą. 
 • prowadzenie punktu specjalistycznego poradnictwa (Mareckiego Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie) m.in, prowadzącego pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz terapie rodzinne  
 • wspólnie z powiatem uruchomimy niedługo poradnię pedagogiczno-psychologiczną  
 • realizacja autorskiego programu "Odzyskać Dziecko", skierowanego do rodziców, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. 
 • wprowadzenie asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej  (pomoc w codziennym życiu, załatwianie spraw, udział w życiu kulturalnym)
 • wprowadzenie opieki wytchnieniowej dedykowanej  osobom na stałe zajmującym się niepełnosprawnymi  (zapewnienie  opieki osobie niesamodzielnej - tak, by w tym czasie jej faktyczny opiekun mógł odpocząć lub załatwić sprawy)
 • usługi opiekuńcze dla seniorów (pomoc w codziennych zajęciach)
 • wdrożenie programu "Korpus Wsparcia Seniora"  (pomoc dla osób 60+, które z różnych powodów mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem)
 • wdrożenie projektu "Aktywny Senior" przez CAF3  (zajęcia ruchowe, warsztaty kreatywne, lekcje angielskiego)
 • pomoc materialna dla osób w czasie pandemii COVID-19 
 • obsługa wielu programów, które powstały na szczeblu rządowym po wybuchu wojny na Ukrainie (40+, 300+, węgiel, drewno, dopłaty energetyczne)  
 • dofinansowanie obiadów szkolnych dla rodzin 3+ 
 • kontynuacja Mareckiego Bonu Żłobkowego (choć z progiem dochodowym) 


I pewnie jeszcze długo można byłoby tak wymieniać. Niezaprzeczalny fakt jest taki: podczas kontroli NIK w 2021 r. oferta wsparcia OPS dla rodzin została oceniona jako "ponadstandardowa i wykraczająca poza obowiązki ustawowe". 


Oczywiście sięgaliśmy po zewnętrzne dofinansowania - i to z każdego źródła: rządowego, unijnego oraz samorządu województwa. Tylko w 2023 r. sam OPS zdobył 1,5 mln zł.  I będziemy dalej sięgać po dotacje - przy ul. Kościuszki 39 rodzą się kolejne ciekawe pomysły, odpowiadające potrzebom naszej społeczności. 

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3

TAK, MARKI PEŁNE KULTURY

W Mareckim Centrum Edukacyjno- Rekreacyjnym przy ul. Wspólnej powstanie sala widowiskowo-teatralna, która stanie się wizytówka naszego miasta. Dodatkowo powstanie tam filia biblioteki publicznej.  Po przeniesieniu Zespołu Szkół nr 1 na ulicę Dużą Pałacyk Briggsów będzie wykorzystany do organizacji wydarzeń kulturalnych. Dzięki tym placówkom będziemy w stanie znacząco poszerzyć ofertę Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. Zwiększymy ofertę kulturalną dla seniorów w Strudze i Pustelniku. Z ogromną pieczołowitością będziemy dbać o tożsamość miasta - promując wydarzenia historyczne i postaci związane z Markami. Będziemy kontynuować organizację dotychczasowych wydarzeń kulturalnych (kino letnie, Na weekend zostaję z Rodziną w Markach, Jarmark Świąteczny) i wspierać organizacje pozarządowe w promowaniu szeroko pojętej kultury.

Rozliczamy

Scena MCER tętni życiem w każdym tygodniu. Przy Wspólnej można posłuchać koncertów, stand-upperów, obejrzeć sztuki teatralne i występy kabaretowe. Pojawili się na niej wybitni artyści (m.in. Anita Lipnicka, Andrzej Piaseczny, Ryszard Rynkowski, Edyta Geppert, Maciej Maleńczuk, Renata Przemyk), zespoły (m.in. Voo-Voo, Jary Oddział Zamknięty, Mazowsze) i aktorzy (m.in. Cezary Pazura, Cezary Żak, Hanna Śleszyńska). To także miejsce, gdzie występują nasi utalentowani artyści, których możemy oglądać na m.in. podczas dorocznego festiwalu "Artystyczne Marki".  

Fakt - MOK nie korzysta z pałacu Briggsów, bo tam nadal działa liceum, ale.... w sensie geograficznym wyszedł dalej - w plener i na... Wspólną. Wydarzenia artystyczne możemy więc oglądać nie tylko przy Fabrycznej 2, ale na dziedzińcu MOK, w Parku Briggsów i oczywiście na Scenie MCER. Pamiętajmy jeszcze o CAF3 i bibliotece, które użyczają przestrzeni pod różne wydarzenia kulturalne lub łączą siły - tak jak przy wieczorze autorskim Wojciecha Chmielarza, jednego z najpoczytniejszych polskich pisarzy. A jeśli już (kulturalnie) wędrujemy po Markach, to pamiętajmy o Strudze. W progach szkoły przy Wczasowej wystawiane są bajki dla dzieci - w tym roku kontynuujemy ten projekt, zapoczątkowany z Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z obietnicą zwiększyliśmy ofertę dla seniorów. Rekordy popularności bije prowadzona w różnych lokalizacjach akcja "Aktywny Senior". Jednym z jej elementów był np. bezpłatny występ kabaretu Jurki w MCER. O seniorów troszczy się również MOK, proponując coraz szerszą paletę ciekawych zajęć kulturalnych. Gdy otwieramy miejski biuletyn, niemal w każdym numerze znajdują zapowiedzi wydarzeń realizowanych z myślą o osobach 60+. I nie tylko...

Pamiętamy o naszej historii - zarówno tej materialnej jak i tej, która pozostaje w pamięci. Z rzeczy materialnych - odrestaurowaliśmy osiem pozostałych kamienic Briggsów, oddaliśmy Skwer Pamięci Narodowej, marecka lokomotywa po remoncie jest jak nowa.... Z rzeczy niematerialnych - nakręciliśmy film "Pamiętajcie", w którym o trudnych czasach wojny opowiedzieli nasi kombatanci. Uruchomiliśmy wirtualne muzeum Marek na stronie MOK, niestrudzenie dokumentujemy wydarzenia z przeszłości na stronie historia.marki.pl W CAF3 - z inicjatywy mieszkańców - można posłuchać wykładów o naszej przeszłości. 

Wreszcie wydarzenia w plenerze. W marecki krajobraz na stałe wpisały się: weekendowe akcje wakacyjne, Dni Marek, jarmarki świąteczne, olimpiady przedszkolaków, kino letnie. Ich organizacją zajmuje się samorząd. Cieszymy się, że coraz częściej za przygotowanie takich eventów biorą się formalne i nieformalne grupy mieszkańców. Przed wakacjami i zaraz po wakacjach praktycznie nie ma weekendu bez pikniku, koncertu czy potańcówki.

Oczywiście z Warszawą nie będzie się porównywać, ale w sumie wielu naszych sąsiadów z powiatu może nam takiej oferty pozazdrościć. A my zapraszamy tych, którzy jeszcze w Markach z naszych zaproszeń nie skorzystali. Tu znajdziecie koncerty, przedstawienia teatralne dla dzieci i dorosłych, wystawy, seanse filmowe - praktycznie dla każdego. 

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3

TAK, MARKI DOBRZE SKOMUNIKOWANE

W tej kadencji wprowadziliśmy Marki do pierwszej strefy biletowej, linie L i zwiększyliśmy liczbę autobusów w mieście. Na tym nie koniec. Po oddaniu do użytku stacja metra przy ul. Trockiej zostanie uruchomiona linia ekspresowa, która w znacznym stopniu przyśpieszy dojazd do Warszawy. Stworzymy wewnętrzną komunikację miejską, która połączy boczne ulice z główną arterią naszego miasta - Al. Piłsudskiego. Rozwiniemy system roweru miejskiego "KołoMarek" o kolejne stacje.

W tej kadencji pozyskaliśmy kilkadziesiąt milionów środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury rowerowej - dzięki temu powstaną kolejne kilometry nowoczesnych i bezpiecznych dróg rowerowych. Wybudujemy kolejne ogólnodostępne parkingi, by można było wygodnie zostawić samochód i przesiąść się do komunikacji miejskiej.

Rozliczamy

W tej kadencji doszło do dużej zmiany komunikacyjnej. W związku z rozbudową metra Warszawa tak przekierowała ruch pasażerów, by jak najwięcej osób korzystało z podziemnej kolei. Tak też było w Markach - najpierw z liniami 140, 340 i 738, potem z 240. Jak każda zmiana - budziła kontrowersje: część z Państwa była zadowolona, część - nie. Na pewno do plusów należy zaliczyć zwiększenie częstotliwości autobusów w alei Piłsudskiego. W godzinach szczytu jeżdżą one co 5 minut.

Dodajmy do tego, że jako jedna z nielicznych podwarszawskich gmin utrzymujemy pierwszą strefę biletową w Markach). Warto pamiętać, że dziś dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy Marek płacą za bilety długookresowe po cenach warszawskich, czyli o ponad 60 proc. mniej niż mieszkańcy sąsiednich gmin.

Zwiększyliśmy też dostępność do komunikacji poprzez zwiększenie liczby przystanków - na wysokości Słonecznej i na Strudze (na wysokości kościoła). Wymieniliśmy też przystanki - częściowo dzięki inicjatywie mieszkańców z Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, częściowo z budżetu miasta. Szkoda, że są takie osoby, które nie potrafią tego uszanować....

Nie powstała linia ekspresowa. Dlaczego? Okazało się, że linia ekspresowa musiałby się opierać na jednej z już istniejących linii - na dodatek kosztem likwidacji części przystanków na terenie Marek. Natomiast po stronie warszawskiej autobus zatrzymywałby się niemal na każdym przystanku, ponieważ tu o przebiegu trasy decydują władze Warszawy, jako właściciel  i główny płatnik systemu komunikacji. Takie rozwiązanie, droższe od obecnego, dałoby oszczędność na trasie rzędu raptem 3 minut, a koszt społeczny byłby wysoki - które przystanki na terenie Marek wówczas zlikwidować na trasie pozbawiając mieszkańców jednej linii autobusowej?

Natomiast dzięki uruchomieniu w tej kadencji buspasa na Radzymińskiej na odcinku od Krynoliny do Trockiej czas dojazdu do stacji metra uległ skróceniu. Ponadto obroniliśmy się przed zakusami sąsiadów, by 738 rzadziej zatrzymywało się w Markach bądź wręcz omijało nasze miasto. 

Co do wewnętrznej komunikacji - udało nam się wprowadzić linie L w boczne ulice i tam wybudować platformy przystankowe. Autobusy jeżdżą m.in. Grunwaldzką, Okólną, Bandurskiego, Lisa-Kuli. Dzięki liniom L mieszkańcom ulic położonych dalej od głównej arterii miasta łatwiej jest dostać się do centrum miasta. Ponadto zyskali oni połączenie autobusowe ze szpitalem powiatowym w Wołominie, czy też szkołami średnimi położonymi na terenie naszego powiatu.

 

Jeśli chodzi o rower miejski otworzyliśmy dwie nowe stacje - przy Saturna i obok ronda Sosnowa-Kościuszki. A jeśli jesteśmy przy rowerach - rozbudowaliśmy bądź rozbudowujemy kolejne odcinki dróg rowerowych. Najdłuższą inwestycją oddaną w tej kadencji jest ścieżka na odcinku Sosnowa Kościuszki. Niedawno oddaliśmy do użytku trasy rowerowe w północnej części Piłsudskiego. Na rowerze można dojechać do MCER - jadąc ciągiem Jowisza-Marsa-Saturna. Podpisaliśmy też umowę na przebudowę Wilczej (ze ścieżką rowerową) i Ząbkowskiej (z ciągiem pieszo-rowerowym). Jeśli PPP wypali, będzie to również rowerowa petarda w postaci budowy ścieżek wzdłuż: Karłowicza-Sobieskiego-Modrzewiowej, Granicznej, Lisa-Kuli i Mickiewicza.

 

Jeśli chodzi o parkingi - gdy pojawią się ekstra pieniądze na przebudowę Piłsudskiego, pojawią się nowe miejsca parkingowe - takie, jakie już powstały na Strudze przy przedszkolu, szkołach michalickich i kościele. 

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4

TAK, MARKI (JESZCZE) BARDZIEJ OBYWATELSKIE

Nasi mieszkańcy wielokrotnie udowadniali, że Marki są miastem aktywnych obywateli. Nieraz byliśmy stawiani za wzór zaangażowanych społecznie mieszkańców, którym leży na sercu rozwój małej ojczyzny. Chcemy czerpać z tych doświadczeń jak najpełniej. Konsultacje w sprawie wytyczenia kierunków rozwoju miasta są obecnie czymś naturalnym i warto ten trend pielęgnować. Po powołaniu Mareckiej Rady Seniorów i Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego powołamy Młodzieżową Radę Miasta, Radę Sportu oraz Radę Pożytku Publicznego. Stale zwiększaliśmy i nadal będziemy zwiększać liczbę zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom społecznym. Zwiększymy kwoty do dyspozycji mieszkańców w Mareckim Budżecie Obywatelskim, a w szkołach wdrożymy Młodzieżowy Budżet Obywatelski.

Będziemy organizować dyżury burmistrza oraz radnych w mareckich szkołach, by być bliżej mieszkańców.

Rozliczamy

"Konsultacje w sprawie wytyczenia kierunków rozwoju miasta są obecnie czymś naturalnym i warto ten trend pielęgnować" - to chyba najważniejsze zdanie z programu wyborczego. Lista spraw, którą konsultowaliśmy w tej kadencji, jest zacna. Zajmowaliśmy się m.in. strategią rozwoju miasta (konsultacje zarówno na poziomie dorosłych jak i młodzieży), nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, programu ochrony środowiska, przeciwdziałania przemocy czy też, całkiem niedawno, koncepcji zagospodarowania okolic ulicy Stawowej. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli w nich udział. W dobie internetu i aplikacji mobilnych wprowadziliśmy kolejny kanał konsultacyjny - przez bezpłatną aplikację mMieszkaniec. 

To, co nas cieszy, to wzrost zainteresowania udziałem w głosowaniu nad projektami do Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. To przecież forma bezpośredniego wpływania na kształt części budżetu miasta. Dwa lata temu głosowało ponad 3 tys. osób, rok temu - 4 tys. Oczywiście chcielibyśmy, by z roku na rok ta liczba stawała się coraz wyższa, ale procentowo - porównując się z innymi miastami - frekwencyjnie zaczyna wyglądać to coraz lepiej. Podnieśliśmy budżet MBO do 800 tys. zł i w kolejnej kadencji Jacek Orych będzie wnioskował o jego zwiększenie. 

Dziękujemy organizacjom pozarządowym. Staramy się im pomagać, co roku przekazując część pieniędzy na ich pomysły (w ubiegłym roku z dwóch źródeł ponad 1 mln zł). Z tego źródła są finansowane m.in. tak lubiane zajęcia sportowe. Wiele wydarzeń realizowanych przez NGO, mieszkańców i grupy nieformalne na stałe weszły do miejskiego kalendarza. Przykładami są np. Spartakiada MSG, Bieg Nocny Marek, Konwent Kobiet Szminka, pikniki parafialne. Pojawiają się też kolejne 

Naturalnym miejscem dla NGO jest Centrum Aktywności Fabryczna 3. Nie tylko dlatego, że można tu się spotkać i przegadać różne tematy przy herbacie. To tu działa m.in. pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, którego zadaniem jest również wspieranie ich działalności.  

Nie mamy Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego - powody są prawne. Nadzór nie życzy sobie w budżetach obywatelskich jakichkolwiek ograniczeń wiekowych. Młodzież uaktywniła się natomiast przy ogólnym Mareckim Budżecie Obywatelskim. Koncert Kubańczyka jest ich dziełem.  

 A skoro jesteśmy już przy młodzieży - w czerwcu organizujemy obrady Młodzieżowej Rady Miasta (MRM). Chcemy jednak, by ten organ konsultacyjny spotykał się cyklicznie. Gdy piszemy te słowa, trwają wybory do MRM. W tym miejscu dziękuję władzom Mazowsza za dotację na uruchomienie tego projektu.  

Nie wszystkie plany udało się nam zrealizować. Częściowo pokrzyżowała je pandemia, która "wyjęła" z tej kadencji minimum półtora roku. Nie zmienia to jednak faktu, że Marki z każdym rokiem stają się coraz bardziej obywatelskie. Dzięki Wam, mieszkańcom.

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3

TAK, MARKI BARDZIEJ BEZPIECZNE I NOWOCZESNE

Wraz z powstaniem nowych miejsc rekreacji i spędzania wolnego czasu, zadbamy o ich bezpieczeństwo. Rozbudujemy Marecki System Monitoringu, by chronić mieszkańców. Uruchomimy kolejne punkty z dostępem do defibrylatorów AED. Przeprowadzimy też szkolenia, by markowianie wiedzieli, jak z nich korzystać w sytuacji zagrożenia życia. Uruchomimy w miejscach publicznych - placach i skwerach - bezprzewodowy, darmowy, szybki dostęp do sieci internetowej. Będziemy wspierać rozwój nowoczesnej sieci światłowodowej na terenie miasta. Wdrożymy też usługi e-zdrowia, szczególnie dla osób starszych i samotnych.

Rozliczamy

I znów temat rzeka. Zaczniemy od tzw. miękkich tematów. Prowadzimy w naszym mieście programy o charakterze edukacyjnym, wiążące się z bezpieczeństwem. Możemy być dumni z nauczania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prowadzimy je wśród najmłodszych mieszkańców - śmiało rzec można, że od przedszkola. Odblaskowy przedszkolak, Autochodzik, Bezpieczny Rower - to kilka projektów, którymi objęliśmy kilka tysięcy (to nie pomyłka) najmłodszych mieszkańców. Do nich też kierowaliśmy akcję "Szpital Ratownika Cegiełki", czyli zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W tej samej dziedzinie szkolili się dorośli - a to dzięki Mareckiemu Budżetowi Obywatelskiemu. Wdrożyliśmy też system e-Opieka. Jego stopniowym wdrożeniem zajmuje się OPS w Markach. On też pomaga osobom starszym i samotnym.

Inwestowaliśmy też w rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Chodzi przede wszystkim o doświetlanie przejść dla pieszych. Takie pojawiły się m.in. na Sosnowej-Kościuszki, Okólnej, Wspólnej, Stawowej, ciągu Jowisza-Marsa-Saturna. Inicjatywę w tym zakresie wykazali również mieszkańcy, wygrywając w Budżecie Obywatelskim Mazowsza doświetlenia przejść przy Legionowej. Wspólnie z województwem i powiatem uruchomiliśmy też sygnalizację drogową na skrzyżowaniu Głównej z DW 631. Było mnóstwo kontrowersji, ale okazało się, że sytuacja uległa diametralnej poprawie. A jest to przecież rozwiązanie tymczasowe - do czasu remontu DW 631 przez samorząd Mazowsza. 

Zgodnie z obietnicą rozbudowaliśmy system monitoringu. Nowe kamery pojawiły się m.in. w naszych najnowszych obiektach edukacyjnych oraz w Parku Wolontariuszy przy ul. Sportowej. Nie mamy straży miejskiej, dlatego wspieraliśmy służby państwowe, których zadaniem jest utrzymywania porządku i bezpieczeństwa w mieście. Regularnie dofinansowujemy zakupy sprzętu dla mareckiego komisariatu. Wiemy też, jak ogromną rolę odgrywają strażacy z OSP w Markach. Im też pomagamy w realizacji inwestycji (np. zakupy samochodów i pojazdów), które później służą naszym mieszkańcom w sytuacjach zagrożenia. 

Czego nie zrobiliśmy? Sieci dostępu do darmowego internetu na zewnątrz. Uznaliśmy jednak, że tak szybko rozwija się transmisja danych w naszym mieście, że pieniądze możemy przeznaczyć na inne cele. Na pewno nie pomógł w tym okres pandemii, który przyhamował życie w mieście. Epidemia dodała nam sporo dodatkowych obowiązków. Niech symbolem naszego zaangażowania w zwalczanie pandemii było uruchomienie punktu szczepień w centrum handlowym M1. Nasz medyczny partner wykonał tam około 45 tys. szczepień. 

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3

TAK, ROZWIJAMY SPORT I OFERTĘ REKREACYJNĄ

Tętniące życiem Orliki, przyszkolne boiska i sale gimnastyczne świadczą o tym, że zarówno młodzi jak i bardziej dojrzali markowianie dbają o swoją tężyznę. Dlatego w przyszłej kadencji oddamy do użytku kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Wspólnej. Znajdziecie tam Państwo halę sportową, pełnowymiarowe boisko wraz z bieżnią i zapleczem lekkoatletycznym oraz kompleks basenowy z dodatkową infrastrukturą. Na terenie Marcovii wybudujemy tak bardzo potrzebne i oczekiwane boisko ze sztuczną nawierzchnią. Chcąc jeszcze bardziej promować sportowy styl życia rozpoczniemy budowę wielofunkcyjnych boisk osiedlowych. Przy ul. Sportowej powstanie plac publiczny, na którym mieszkańcy wraz ze swoimi pociechami będą mogli na świeżym powietrzu miło spędzać czas. Zadbamy o nasze zbiorniki wodne. Zarówno Meksyk jak i Konne zmienią swe oblicze - tak, by można było cieszyć się walorami przyrody. Będziemy wspierać organizacje pozarządowe jak i inicjatywy mieszkańców, których celem jest organizacja imprez i zajęć sportowych.


Rozliczamy

Zaczniemy nietypowo. Któregoś letniego dnia, w środku tygodnia po pracy, Jacek Orych wybrał się na wycieczkę rowerową. Trasa prowadziła przy Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym. I to, co widział w części sportowej, było niesamowite. Na boisku trenowało kilka grup zawodników Marcovii (przede wszystkim ci najmłodsi), na bieżni formę szlifowali biegacze - solo lub w małych grupach, na boisku technicznym - sympatyczne panie (i jeden pan) trenowały zumbę. Podkreślimy jeszcze raz - w środku tygodnia. Uważamy, że zrobiliśmy fantastyczną robotę otwierając w tej kadencji MCER i dając nowe możliwości uprawiania sportu dla mieszkańców. A przecież jeszcze mamy pływalnię (którą odwiedziło w ubiegłym roku ponad 194 tys. klientów) oraz halę sportową.  Krótko mówiąc - była to gigantyczna, dobra zmiana

Otworzyliśmy też miejsce spotkań na świeżym powietrzu. Mamy tu na myśli Park Wolontariuszy przy ul Sportowej. W tej lokalizacji skupiło się kilka inicjatyw - plac zabaw wywalczony przez mieszkańców w internetowym głosowaniu, trzy inwestycje z Mareckiego Budżetu Obywatelskiego (park linowy, siłownia, a teraz tężnia), fontanna przygotowana przez Wodociąg Marecki. Wszystko to spięliśmy w całość, która teraz służy rekreacji różnych pokoleń mieszkańców. I najważniejsze - jest miejscem odwiedzanym. 

Nie wszystko poszło tak jak zadeklarowaliśmy. Nie wybudowaliśmy boiska ze sztuczną nawierzchnią na Marcovii (zamiast tego kompleksowo zmodernizujemy sąsiedniego Orlika przy Stawowej). Z boiskami osiedlowymi - m.in. z uwagi na skromne zasoby gruntowe i ograniczone finansowe - też nie idzie nam jak z płatka. Jednak zrealizowaliśmy szereg inwestycji z zakresu sportu i rekreacji: zmodernizowaliśmy skate park w Strudze, wybudowaliśmy nową halę sportową przy SP2 i salę taneczną, górkę saneczkową przy Grunwaldzkiej czy integracyjny plac zabaw na skwerze ks. Markiewicza (te dwie inwestycje z MBO). Dopiero w ubiegłym roku pozyskaliśmy dotacje na modernizację i budowę m.in. placów zabaw i boisk. To umożliwi m.in. inwestycje sportowo-rekreacyjne w różnych częściach miasta m.in.  na Zieleńcu. Ważnym punktem na mapie Marek będzie też część sportowa szkoły przy Żeromskiego. Tu powstaną zarówno boiska jak i hala sportowa.

Jeśli chodzi o zbiorniki wodne, zaczęliśmy pracować nad koncepcją zagospodarowania zbiornika Konne i całego terenu od Saturna do Brzozowej. Robimy to w porozumieniu z mieszkańcami. Mam szczerą nadzieję, że w nowej kadencji zobaczycie Państwo efekty naszego wspólnego wysiłku.

I na koniec jeszcze jedno. Skupiliśmy się na sprawach dotyczących infrastruktury. Jednak ta cała infrastruktura byłaby niepotrzebna, gdyby nie jej użytkownicy. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze sportowej w ostatnich latach Marcovia wzbogaciła się o nowe sekcje: pływacką, lekkoatletyczną i korfball. A w roku stulecia klubu wystawiliśmy drużynę w Ekstralidze badmintona nawiązując do historycznych sukcesów Marcovii. Świetnie dają sobie radę w pierwszej lidze szczypiornistki. Niesłabnącą popularnością cieszą się również zajęcia Aktywny Senior. 

W tym miejscu dziękujemy klubom sportowym i organizacjom pozarządowym, które z każdym rokiem oferują coraz większą paletę zajęć dla naszych mieszkańców. Pływanie, bieganie, nordic walking, sporty walki, piłka nożna, piłka ręczna, badminton, koszykówka - można byłoby jeszcze długo wymieniać. Kochani! Świetna robota w czasach, gdy media elektroniczne próbują nas zmusić do siedzącego trybu życia.

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4

TAK, SPRAWNA ADMINISTRACJA

Marecki samorząd coraz częściej sięga po nowoczesne metody załatwiania spraw. Dzięki internetowi ich bieg jest coraz szybszy.  Zwiększymy liczbę dostępnych usług elektronicznych oraz inteligentnych formularzy i deklaracji. Wdrożymy system internetowego dostępu do gminnych rozliczeń podatkowych dla naszych mieszkańców. Postaramy się jeszcze bardziej usprawnić komunikację z mieszkańcami - zarówno za pomocą tradycyjnych, jak i nowoczesnych mediów. Zapewnimy bezpłatne porady prawne. Dbając o transparentność administracji poprawimy jakość transmisji obrad Rady Miasta i jej komisji.


Rozliczamy

Kiedyś w urzędach rządził papier, teraz administracja coraz częściej sięga po elektronikę. I w tym duchu zmierzamy.  

Spójrzcie na stronę internetową ratusza Marki.pl. W prawym górnym rogu znajdziecie dwie ikony. Pierwsza z nich, czyli "wnioski i formularze", daje możliwość pobierania wniosków oraz wysyłania ich przez internet poprzez stronę marki.miasto.plus. Tytuł drugiej ikony mówi wszystko: "Zarezerwuj wizytę w urzędzie". Nie trzeba stać w kolejce, by czekać na załatwienie sprawy, tylko przyjść na wybrany dzień i godzinę.  

Ale nawet jeśli ktoś nie skorzysta z elektronicznego systemu rezerwacji, gdy przyjdzie do urzędu (np. by potwierdzić profil zaufany), skorzysta z tzw. systemu kolejkowego - pobierze bilet, a następnie zostanie zaproszony do właściwego pokoju oraz stanowiska. Bez konieczności stania w typowym "ogonku". A gdy trzeba uiścić opłatę lub ratę podatku, może to zrobić poprzez terminal płatniczy (sześć takich urządzeń w dwóch lokalizacjach).

Pomagamy też osobom z niepełnosprawnościami. Przygotowaliśmy dla nich oddzielny pokój, do którego można m.in. wjechać wózkiem inwalidzkim lub skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. W całym budynku urzędu oraz na mareckich stronach internetowych znajdziemy dużo ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Z obiecanych rzeczy nadal pracujemy nad wdrożeniem systemu internetowego dostępu do gminnych rozliczeń podatkowych dla naszych - to temat, który przechodzi na kolejną kadencję. Ułatwiliśmy natomiast elektroniczne wypełnianie i obliczanie deklaracji odpadowych, dzięki którym uszczelniliśmy nasz system gospodarki śmieciowej. Na stronie czyste.marki.pl znajdują się e-formularze, a także kalkulator do obliczania opłaty odpadowej. 

Jeśli chodzi o komunikację z mieszkańcami, dołożyliśmy nowy kanał. Jest nim mobilna bezpłatna aplikacja mMieszkaniec. Tu znajdziecie m.in. informacje o bieżących wydarzeniach, terminach wywozu odpadów. Taką drogą możecie zgłosić też usterki w miejskiej infrastrukturze.

Idąc z duchem czasu - korzystamy coraz szerzej z tak lubianych mediów społecznościowych (FB, Instagrama, X (dawniej Twittera). Szanujemy też tradycyjne kanały informacyjne - zwiększyliśmy nakład naszego biuletynu informacyjnego, wydaliśmy poradniki dla seniora i nowego mieszkańca, korzystamy z systemu SMS. W końcu nie każdy jest miłośnikiem spędzania czasu w internecie.  

Jeśli chodzi o bezpłatne porady prawne, to razem z powiatem wołomińskim prowadzimy je przez pięć dni w tygodniu w Szkole Podstawowej nr 2. Są one dedykowane osobom, których nie stać na radcę prawnego lub adwokata. Jest to część ogólnopolskiego projektu, w którym nasze miasto uczestniczy. 

Mamy też nowość w zakresie transmisji obrad komisji i rady miasta - wprowadziliśmy system eSesja. Transmisje - wraz z opisem punktów obrad i osób zabierających głos - znajdują się na naszej stronie internetowej marki.pl. Są również zapisywane i w dowolnym momencie można je odtworzyć. Tam też znajdują się wszystkie wyniki głosowań oraz podjęte uchwały. Niedługo eSesja będzie też mieć wersję mobilną.

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3

Rozliczenie programu z 2014 r.

Program kadencji 2014-2018 zawierał 10 punktów - poniżej przedstawiam jego rozlicznie:

Tak, można lepiej dbać o naszą infrastrukturę - 1 z 10

Tematem priorytetowym dla władz, na najbliższą kadencję, jest solidna poprawa stanu dróg lokalnych – w szczególności gruntowych. W Markach nadal brakuje miejsc spotkań, miejsc, gdzie można porozmawiać z sąsiadami, przyjaciółmi, usiąść i odpocząć, albo wręcz przeciwnie – spędzić czas aktywnie lub obcując z kulturą.

Rozliczamy

W ciągu czterech lat wybudowaliśmy 16,5 km dróg asfaltowych. To prawie pięć razy więcej niż w poprzedniej kadencji. W budowie jest kolejne 2,3 km nowej nawierzchni, a w projektowaniu znajduje się wiele ulic (m.in. Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa, Lisa Kuli), których realizacja jest przewidziana w kolejnych latach. Gdyby nie żmudny etap projektowania, a następnie poszukiwania wykonawców, którzy niechętnie stawali do przetargów, bilans byłby jeszcze lepszy. Na budowę dróg pozyskaliśmy ponad 6 mln zł środków zewnętrznych. Wybudowaliśmy i nadal budujemy drogi rowerowe i chodniki dofinansowane ze środków europejskich.

Uruchomiliśmy Centrum Aktywności Fabryczna 3 jako miejsce sąsiedzkich spotkań. Wybudowaliśmy z inicjatywy mieszkańców kilka siłowni plenerowych, tor rowerowy oraz zaprojektowaliśmy nowe skwery przy Sportowej i Paderewskiego oraz ogród zmysłów przy Sowińskiego – te miejsca powstaną w kolejnej kadencji z racji zbyt drogich obecnie ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców.

zdjecie
fot. 1

Tak, możemy lepiej dbać o mienie i majątek gminy - 2 z 10

Mienie gminy to również kamienice oraz inne obiekty, które obecnie służą jako mieszkania komunalne. Ich wygląd i stan niejednokrotnie uwłacza godności człowieka. Poszukamy rozwiązań, by to zmienić.

Rozliczamy

Przy współpracy z konserwatorem zabytków poddaliśmy renowacji siedem kamienic zabytkowego osiedla Briggsów. Dokumentacja remontu kolejnych kamienic jest w opracowaniu. To zadanie na kolejną kadencję. Wszystkie kamienice zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej. Również budynki komunalne przy Wspólnej otrzymały dostęp do wodociągów i kanalizacji. Wykonaliśmy także modernizację wentylacji w wielu budynkach. Gruntowny remont wewnętrzny przeszedł także Marecki Ośrodek Kultury.

zdjecie

Tak, możemy efektowniej korzystać ze środków zewnętrznych i racjonalnie wydawać pieniądze - 3 z 10

Środki zewnętrzne często kojarzone są z dofinansowaniem, jakie można otrzymać z programów unijnych. To prawda i trzeba korzystać z każdej takiej okazji. Jednak nie można zapomnieć o innych źródłach – dofinansowaniach z budżetu państwa, budżetu województwa, funduszach środowiskowych czy pieniędzy resortowych, a nawet źródłach niekonwencjonalnych jak sponsorzy prywatni. Odpowiedni program zachęt dla niezameldowanych to też wymierna korzyść dla budżetu miasta.

Rozliczamy

Po raz pierwszy nasze miasto pozyskało środki rządowe na budowę dróg (Pomnikowa i Zagłoby). Dzięki unijnemu wsparciu zbudowaliśmy i budujemy drogi rowerowe i chodniki oraz parkingi dla mieszkańców. Fundusze europejskie wspierają marecką edukację w naszych szkołach i inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy także pieniądze na renowacje rowów melioracyjnych i budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Korzystaliśmy także ze wsparcia z niekonwencjonalnych źródeł – dzięki zaangażowaniu mieszkańców pozyskaliśmy środki od prywatnych firm na place zabaw, siłownię plenerową i miasteczko ruchu drogowego – efekt aktywności społecznej.

Środki zewnętrzne skutecznie pozyskiwał również Wodociąg Marecki. Dzięki nim w Strudze budowana jest druga stacja uzdatniania wody oraz jeszcze w tym roku rozpocznie się kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej.

W sumie, w minionej kadencji pozyskaliśmy ponad 65 milionów złotych.

zdjecie
fot. 1

Tak, możemy lepiej kształcić - 4 z 10

Głównym zadaniem inwestycyjnym zbliżającej się kadencji jest budowa nowego gimnazjum wraz z zapleczem sportowo – rekreacyjnym. Szybki rozwój demograficzny wymusza na samorządzie kolejne działania – obecne szkoły podstawowe pracujące na dwie zmiany pękają w szwach – niezbędne jest wybudowanie kolejnej szkoły podstawowej oraz zapewnienie miejsc dla najmłodszych w przedszkolach. Chcę dążyć do tego, by oferta edukacyjna była na tyle atrakcyjna, by nie opłacało się wozić dzieci do warszawskich szkół. Nowoczesne narzędzia edukacyjne, wyposażenie IT, szeroka oferta zajęć dodatkowych, programy motywacyjne dla dzieci oraz kadry nauczycielskiej.

Rozliczamy

Rozbudowaliśmy Szkołę Podstawową Nr 1 przy Okólnej, w budowie jest Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne przy Wspólnej ze szkołą podstawową, basenem, halą sportową i salą widowiskową. Reforma edukacji zmusiła nas do przeprojektowania tego budynku z gimnazjum na podstawówkę na 1200 uczniów. Utworzyliśmy Przedszkole Miejskie Nr 5 w Strudze, budujemy nową siedzibę dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Pustelniku. W budowie jest także nowy budynek przedszkolny przy Okólnej. Trwają prace budowlane przy ul. Szkolnej, gdzie rozbudowujemy Szkołę Podstawową nr 2, dzięki czemu szkoła pomieści dwukrotnie więcej uczniów. Doprowadziliśmy szybki Internet do każdej szkoły. Rodzice wszystkich uczniów mogą korzystać z dziennika elektronicznego. Dodatkowo zakupiliśmy nowoczesne dotykowe tablice multimedialne ze środków rządowych, nowy sprzęt multimedialny oraz zorganizowaliśmy dodatkowe zajęcia dla uczniów finansowane z funduszy europejskich. Promujemy klasy dwujęzyczne. Zakupiliśmy nowoczesne oprogramowanie dla szkół wykorzystujące modele 3D i technologię rozszerzonej rzeczywistości AR. Wydłużyliśmy także godziny pracy świetlic szkolnych.

W szkołach uruchomiliśmy Źródełka Markowej Wody, zorganizowaliśmy zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego z użyciem mobilnego miasteczka ruchu drogowego i autochodzika oraz zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowo zainstalowaliśmy defibrylatory we wszystkich szkołach.

zdjecie
fot. 1

Tak, Marki mogą być obywatelskie - 5 z 10

Mamy wiele obszarów życia codziennego, gdzie podstawą do wydania decyzji lub wskazania kierunku działań powinny być przeprowadzone wcześniej szerokie konsultacje społeczne. Chcę także uwzględniać głos coraz bardziej aktywnych organizacji pozarządowych.

Rozliczamy

Uruchomiliśmy w pełni obywatelską procedurę budżetu obywatelskiego, którego zasady zostały określone przez mieszkańców w drodze konsultacji społecznych. Przyjęliśmy zasady inicjatywy lokalnej i regulamin funkcjonowania Rady Pożytku Publicznego. Pracę rozpoczęła Marecka Rada Seniorów. Szeroko korzystaliśmy z mechanizmu konsultacji społecznych. Powołaliśmy społeczny Komitet ds. Rewitalizacji. Zdecydowanie zwiększyły się środki na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Prowadziliśmy konsultacje drogowe z mieszkańcami w sprawie projektów budowy ulic. Konsultowaliśmy z Wami sprawę wdrożenia roweru miejskiego (wybór lokalizacji stacji i nazwy), wspólnie wybieraliśmy maskotkę, hasło i logotyp miasta. Opracowaliśmy zasady Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Uruchomiliśmy Centrum Aktywności Fabryczna 3. Angażowaliśmy się w wiele inicjatyw podejmowanych przez organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców.

zdjecie
fot. 1

Tak, w Markach może być bezpieczniej - 6 z 10

Mamy nowoczesny budynek komisariatu policji. Ruszył monitoring miejski. Są to elementy, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa. Ważne jest jednak, by były na bieżąco rozwijane i analizowane – zagrożenia z miejsc monitorowanych przenoszą się w inne, nieobjęte dotychczas kontrolą. Bezpieczeństwo to także dobrze oznakowane i oświetlone ulice.

Rozliczenie

Rozbudowaliśmy system monitoringu miejskiego. Dofinansowaliśmy zakup radiowozów i sprzętu informatycznego dla Policji oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach i Państwowej Straży Pożarnej w powiecie wołomińskim. Rozbudowaliśmy sieć miejskiego oświetlenia o kilkaset punktów. Stworzyliśmy wewnętrzny system bezprzewodowej łączności dla służb ratunkowych i jednostek miejskich. Wybudowaliśmy wyniesione skrzyżowania oraz lepiej oznakowane i oświetlone przejścia dla pieszych przy Szkołach Podstawowych przy Szkolnej, Dużej, Pomnikowej i Okólnej (ta ostatnia ulica z budżetu obywatelskiego).

zdjecie
fot. 1

Tak, możemy rozwijać sport i rekreację oraz zwiększyć ofertę kulturalną w Markach - 7 z 10

Tak, możemy rozwijać sport i rekreację oraz zwiększyć ofertę kulturalną w Markach

Zadaniem na najbliższe lata jest sprawne i efektywne administrowanie tymi obiektami. Jednak nadal brakuje miejsc rekreacyjnych dla młodzieży takich jak – skateparki, boiska do streetballu czy siatkówki plażowej. Również trasy rowerowe czy ścieżki biegowe to inwestycje stosunkowo tanie, ale znakomicie wypełniające braki w tej dziedzinie w mieście.

Nie udało się przez ostatnie cztery lata rozpocząć rewitalizacji fabryki i pałacu braci Brigssów. Nie znaczy to, że należy odejść od tego pomysłu. Wręcz przeciwnie. Jeśli nie udało się zdobyć na ten cel pieniędzy z Unii, musimy znaleźć inny sposób, by to miejsce zaczęło tętnić życiem i stać się symbolem Marek, łączącym przeszłość z przyszłością.

Rozliczamy

Daliśmy nowe możliwości funkcjonowania klubom sportowym i organizacjom pozarządowym. KS Markowi Biegacze, UKS Garda, Same Judo to tylko przykłady organizacji, które z powodzeniem w bieżącej kadencji dołączyły do klubów realizujących zajęcia sportowe dofinansowywane z budżetu miasta. Wybudowaliśmy nową infrastrukturę sportową: halę sportową przy SP1, dokończyliśmy kompleks boisk w Strudze, uruchomiliśmy siłownie plenerowe i tor rowerowy (z budżetu obywatelskiego). Wyremontowaliśmy salę gimnastyczną na stadionie miejskim i drogę dojazdową. W bieżącej kadencji rozbudowaliśmy ofertę imprez i zajęć sportowych dla mieszkańców – Olimpiada Przedszkolaków, letni i zimowy Poland Bike Marathon czy też Bieg Rotmistrza Pileckiego to przykłady nowych imprez, w których chętnie uczestniczą markowianie. Dzięki wielu inicjatywom rowerowym nasze miasto zostało wyróżnione prestiżowym tytułem „Gmina Przyjazna Rowerzystom” przyznawanym przez PTTK.

Zwiększyliśmy nakłady na wydarzenia kulturalne współorganizując wiele nowych przedsięwzięć takich jak Konwent Kobiet, Jarmark Świąteczny czy Seniorada.

Od jubileuszowego roku 50-lecia nadania praw miejskich organizujemy święto miasta, czyli Dni Marek. Do kalendarza wakacyjnych imprez wszedł na stałe projekt „Na weekend zostaję z rodziną w Markach”. Park Miejski tętni też życiem za sprawą kontynuacji letniego kina.

Nie udało nam się znaleźć środków na remont i ożywienie fabryki Briggsów. To zadanie na kolejną kadencję.

Po wybudowaniu Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego przy Wspólnej szkoła z pałacyku przeniesie się do Pustelnika, a zabytkowy obiekt będzie mógł pełnić funkcje kulturalne.

zdjecie
fot. 1

Tak, możemy rewitalizować Marki - 8 z 10

Bardzo ważnym obszarem, który wymaga poprawy, są miejsca rekreacji i odpoczynku. Trzeba zrewitalizować park miejski, by stał się miejscem, gdzie można przyjść i odpocząć od codziennego zgiełku. Powinien on spełniać oczekiwania zarówno rodziców z małymi dziećmi, jak i seniorów. W miarę możliwości finansowych należy przystąpić również do uporządkowania terenów wokół zbiorników wodnych.

Zadbane Marki to takie, w których porządnie są wymalowane pasy drogowe i przejścia dla pieszych.

Rozliczamy

W parku miejskim zmodernizowano alejki i wybudowano drogę rowerową. Dzięki nowym inicjatywom park tętni życiem. Przy Meksyku wybudowaliśmy siłownię plenerową oraz zainstalowaliśmy pomosty przy udziale mieszkańców. Przy Konnych stanęły ławki i śmietniki. Zwiększyliśmy bezpieczeństwo przy szkołach modernizując skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Opracowaliśmy Lokalny Program Rewitalizacji przy znacznym udziale mieszkańców. Przyjęliśmy Gminny Program Opieki nad Zabytkami umożliwiający uzyskanie dotacji na remont budynków zabytkowych. Dbamy o miejskie zabytki rewitalizując osiedle robotnicze Briggsów.

zdjecie
fot. 1

Tak, możemy zbudować markę miasta Marki - 9 z 10

Należy dołożyć wszelkich starań, aby szeroko promować Marki i stwarzać zachęty dla rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Wszystkie imprezy organizowane w Markach będą traktowane jako promocja miasta i wykorzystywał w tym celu.

Rozliczamy

Wspólnie z mieszkańcami stworzyliśmy hasło promocyjne naszego miasta, a następnie wybraliśmy logo i maskotkę – Pana Cegiełkę. Zaczęliśmy wdrażać w życie hasło „Marki włącz się” i wspólnie z mieszkańcami zadbaliśmy o miano miasta aktywnych mieszkańców. W ramach wsparcia dla przedsiębiorczości obniżyliśmy podatek od środków transportowych i znieśliśmy opłatę targową.

Uruchomiliśmy Marecką Kartę Mieszkańca umożliwiającą korzystanie z szeregu zniżek oferowanych przez mareckie punkty usługowe.

zdjecie
fot. 1

Tak, dla nowoczesnego urzędu - 10 z 10

Elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza, SMSowe i e-mailowe powiadomienie o załatwieniu sprawy, terminowe jej załatwienie.

A dla osób, które mimo postępu technologicznego z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z elektronicznego obiegu dokumentów przystosuję pracę urzędu dla ich potrzeb – niekoniecznie w obecnej siedzibie – weekendowe dyżury urzędników w centrum handlowym, czyli Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta.

Rozliczamy

Dla wygody mieszkańców uruchomiliśmy w urzędzie miasta Centrum Aktywności Cyfrowej oraz punkt potwierdzania profili zaufanych ePUAP. Umożliwiliśmy także płatność kartą bankową za opłaty lokalne w ratuszu. Stworzyliśmy Biuro Obsługi Klienta mareckiego urzędu. W ramach akcji „Tu mieszkam, tu płacę podatki, tu zyskam nowe inwestycje” organizowaliśmy punkty informacyjne miejskich urzędników i dyżury doradców podatkowych w centrum handlowym i mareckich szkołach.

zdjecie
fot. 1

Tego nie obiecywałem - 11 z 10

Tak, zmienialiśmy Marki wykorzystując wszystkie możliwości

Bieżąca kadencja udowodniła, że należy wykorzystywać wszystkie okazje, by modernizować nasze miasto i zwiększać komfort życia mieszkańców. W ciągu minionych czterech lat udało nam się zrealizować znacznie więcej niż zakładał nasz program wyborczy. Dzięki dobrej współpracy z innymi samorządami i sięganiu po sprawdzone rozwiązania funkcjonujące w innych gminach wprowadziliśmy Marki do pierwszej strefy biletowej, inaugurujemy system mareckiego roweru miejskiego „KołoMarek”, wprowadziliśmy bon żłobkowy, dopłaty do wymiany pieców na proekologiczne, finansujemy chipowanie i sterylizację zwierząt, uruchomiliśmy nowy Punkt Obsługi Mieszkańca Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Marecki Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie. Uruchomiliśmy wiele programów realizowanych przez marecki OPS i dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Zaprosiliśmy rodzinę repatriantów z Kazachstanu do Marek. Opracowaliśmy pierwsze trasy lokalnych linii autobusowych („L”). 

Zadbaliśmy także o naszą lokalną tożsamość. Wyprodukowaliśmy pierwszy dokumentalny film o Markach, który był emitowany na kilku antenach Telewizji Polskiej. Celebrowaliśmy ważne, pomijane wcześniej rocznice historyczne dla naszej lokalnej społeczności. Honorowaliśmy także zasłużone postaci wśród markowian, by pamięć o nich nie została zatarta.

 

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3