facebook.com

Nasz Program

Tak, zmieniamy Marki!

Co łączy Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne, rozbudowaną Szkołę Podstawową nr 2, dwa nowe budynki przedszkolne, Park Wolontariuszy, solidny pakiet wyasfaltowanych dróg i wyremontowane kamienice Briggsów? To tylko kilka przykładów z wielu inwestycji oddanych w tej kadencji, które najlepiej potwierdzają, że dotrzymaliśmy słowa danego w kampanii 2018 r. Obiecaliśmy, że będziemy zmieniać Marki i - wbrew obiegowym opiniom - robiliśmy to. Dlatego w tej kampanii trzymamy się tego sprawdzonego hasła z istotną modyfikacją. Podkreślamy w nim sformułowanie "my", bo udowodniliśmy, że nie rzucaliśmy słów na wiatr i że jesteśmy gwarantem kolejnych zmian. Bo roboty jest jeszcze dużo. Opowie o tym nasz program. 

Zapraszam do lektury

podpis

zdjecie

Tak, dalej będziemy stawiać na oświatę

W ostatnich latach zrealizowaliśmy potężne inwestycje oświatowe (budowa MCER; rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2; budowa dwóch przedszkoli przy ul. Dużej i Okólnej oraz modernizacja pozostałych obiektów oświatowych, co dało dodatkowe kilkaset miejsc w przedszkolach i ponad tysiąc miejsc w szkołach). Na tym nie koniec, bo liczba mieszkańców nadal rośnie. Dlatego w kolejnej kadencji ponownie edukacja będzie dla nas priorytetem.

 • Wybudujemy pierwszy miejski żłobek z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej. Będzie to początek budowy kompleksu edukacyjnego, w którego skład wejdą także szkoła podstawowa dla 1200 uczniów wraz z zapleczem sportowym składającym się z wielofunkcyjnej hali oraz kompleksu boisk zewnętrznych i placu zabaw dla najmłodszych. Będzie to taki mini MCER - inwestycja, która znacząco poprawi sytuację w mareckiej oświacie i odciąży szkoły SP1 oraz SP2. 
 • Planujemy budowę kolejnego żłobka - tym razem przy ul. Dużej. Wszak Marki to przede wszystkim miasto ludzi młodych!
 • Zamierzamy rozbudować szkołę przy ul. Dużej o dodatkowe skrzydło z nowoczesnymi salami lekcyjnymi oraz kompleksowo wyremontować halę sportową - mamy na tę inwestycję komplet dokumentacji.
 • Dobrze wiemy, że nie mury czynią szkoły, dlatego będziemy wdrażać nowoczesne narzędzia edukacyjne, korzystając z możliwości, jakie daje współczesna technologia. Możemy z czystym sumieniem obiecać, że baza dydaktyczna mareckich placówek oświatowych będzie jeszcze lepsza!
 • Będziemy dalej rozwijać innowacyjne programy edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego skierowane do przedszkolaków oraz uczniów mareckich szkół. Niech nasze miasteczka ruchu drogowego nadal tętnią życiem.
zdjecie
fot. 1

Tak, dalej będziemy budować marecką infrastrukturę

Obok oświaty równie priorytetowym obszarem jest budowa i modernizacja infrastruktury drogowej. W ciągu dwóch kadencji wybudowaliśmy niemal 100 dróg lub ich odcinków. Kolejne, dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, właśnie powstają. Dokładamy wszelkich starań, aby na wszystkie inwestycje, a zwłaszcza te drogowe, sięgać po dofinansowanie zewnętrzne, z pozytywnym efektem. 

 • Potężnego impulsu dostanie rozpoczęty w tej kadencji program zamiany dróg gruntowych w asfaltowe. Już ogłosiliśmy przetarg, w wyniku którego w ciągu dwóch najbliższych lat nową nawierzchnię uzyska 30 dróg lub ich odcinków. Pozyskaliśmy na ten cel pokaźne środki zewnętrzne - ponad 13 milionów złotych.
 • Tam, gdzie nie mamy pełnej własności gruntów, będziemy utwardzali drogi z pomocą destruktu - kruszywa pokrytego emulsją asfaltową. Dzięki rozstrzygniętemu przetargowi kolejne drogi powstaną już w najbliższych miesiącach.
 • Do skutku będziemy szukać partnera do budowy tzw. czteropaku, czyli ulic Karłowicza-Sobieskiego-Modrzewiowej, Granicznej, Lisa-Kuli i Mickiewicza. Mamy niezbędną dokumentację i wszystkie pozwolenia. To będzie nasz priorytet w inwestycjach drogowych.
 • Zrealizujemy duże inwestycje drogowe, na które zdobyliśmy dotacje m.in. Wilczą i Ząbkowską. Poszukamy zewnętrznego wsparcia m.in. na budowę Jagiełły (czekamy na rozstrzygnięcie naboru) oraz Żeromskiego (posiadamy gotową dokumentację).
 • Zadbamy o lepsze oświetlenie mareckich ulic. Dzięki uzyskanej dotacji wymienimy stare oprawy sodowe na nowoczesne LED, które dają jaśniejsze światło i zużywają mniej energii. Na wszytkach gminnych ulicach!
 • Będziemy kontynuować rozpoczęty w ubiegłej kadencji proces doświetlania przejść dla pieszych - bezpieczeństwo jest i będzie naszym priorytetem. Bezpieczne i doświetlone pasy są obowiązkowym elementem każdego projektu drogowego.
 • Mareckie zabytki przeszły prawdziwą metamorfozę, ale nie jest to nasze ostatnie słowo w tym zakresie. Przygotowaliśmy dokumentację na potrzeby modernizacji elewacji Mareckiego Ośrodka Kultury. Po rewitalizacji naszych kamienic przystąpimy do etapu zagospodarowania terenu miedzy nimi według opracowanej już koncepcji. Będziemy sięgać po wszelkie dotacje, aby zrewitalizować fabrykę oraz pałac Briggsów (obecnie z pozyskanych środków wymieniamy tam stolarkę okienną).
zdjecie
fot. 2
fot. 3

Tak, polityka społeczna i zdrowie są dla nas bardzo ważne

 • Zajmiemy się jednym z największych problemów XXI wieku. Będziemy nieść bezpłatną pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla dzieci, młodzieży i ich rodzin przez Centrum Wspierania Rodzin "Pomost", które otworzymy już w marcu tego roku. Opracujemy dodatkowy program wsparcia psychologicznego dla uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej.  
 • Wdrożymy lokalny program ochrony osób małoletnich przed krzywdzeniem m.in. poprzez wykorzystanie bezpłatnej aplikacji służącej do zgłaszania przypadków przemocy. W dwóch mareckich szkołach (SP1 i SP4) to rozwiązanie już działa. 
 • Dzięki OPS w Markach będziemy kontynuować programy dedykowane seniorom oraz osobom ze szczególnymi potrzebami, takie jak: asystent osoby niepełnosprawnej, taksówka dla seniora, opieka wytchnieniowa, zwiększymy dostęp do systemu e-opasek monitorujących parametry życiowe i ratujących życie.
 • Opracujemy koncepcję utworzenia i prowadzenia mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Będziemy rozwijać programy zdrowotne (Szkoła Rodzenia) oraz edukacyjne (Szpital Ratownika Cegiełki).
 • Wprowadzimy do szkół i przedszkoli warsztaty z higieny cyfrowej i edukacji medialnej (w tym również dla rodziców).
 • Zaprojektujemy Centrum Usług Społecznych, które zaoferuje dostęp do szerokiego wachlarza usług publicznych.
 • Nieustannie będziemy rozwijać ofertę dla środowisk senioralnych w ramach zajęć Aktywny Senior.
 • Wspólnie z samorządem powiatowym uruchomimy w kwietniu poradnię psychologiczno-pedagogiczną dla mieszkańców Marek.
zdjecie
fot. 1

Tak dla sportu i rekreacji

 • Dzięki zdobytym w mijającej kadencji dotacjom będziemy sukcesywnie modernizować oraz budować place zabaw. Opracowaliśmy dokumentację dla dziewięciu lokalizacji rozrzuconych w różnych częściach miasta - a konkretnie: wyremontujemy place zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 1 oraz przy ul. Dmowskiego, Grażyny, Głównej, Wspólnej, a także wybudujemy nowe place przy ul. Jasnej i Okólnej. Rozbudujemy ogród zmysłów przy Wilczej. I to nie nasze ostanie słowo - w planach mamy też zagospodarowanie Placu Zgody na Zieleńcu. Na te inwestycje mamy pozyskane środki zewnętrzne. Oczywiście w miarę możliwości będziemy tworzyli nowe miejsca rekreacji i zabawy dla najmłodszych.
 • Z już pozyskanych środków zewnętrznych zmodernizujemy najstarszego mareckiego Orlika przy ul. Stawowej. Pozyskamy środki na prace przy drugim Orliku - przy Okólnej.
 • Będziemy kontynuować modernizację stadionu Marcovii przy ul. Wspólnej 12.
 • Po szerokich konsultacjach przygotowaliśmy kompleksowy plan zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Stawowej między Konnymi a Brzozową. Pojawią się tu strefa rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przyjazne miejsca do spędzenia wolnego czasu nad wodą, stanowiska dla wędkarzy, pomosty, miejsca piknikowe i dużo, dużo więcej atrakcji - zapraszamy do zapoznania się z grafiką zamieszczoną obok. 
 • Latem tego roku przeprowadzimy remont sali sportowej w SP5 przy Wczasowej.
 • Będziemy wspierać finansowo lokalne kluby sportowe, by oferta dla dzieci i młodzieży nadal była na bardzo wysokim poziomie. Nawiążemy współpracę z nowymi klubami i sekcjami, by poszerzyć ofertę sportową o dodatkowe dyscypliny.
 • Zorganizujemy zajęcia ruchowe dla wszystkich grup wiekowych - od najmłodszych do seniorów, wykorzystując w pełni nową infrastrukturę sportową.
 • Przygotujemy pierwszy w Markach profesjonalny wybieg dla psów - psi tor przeszkód. Wyznaczyliśmy już miejsce pod tę inwestycję.
zdjecie
fot. 2

Tak, stawiamy na kulturę

 • Sceny MCER i MOK już tętnią życiem. Możecie być pewni, że zobaczycie na nich jeszcze więcej widowisk, spektakli, pokazów i znanych wykonawców. Czekamy też na Wasze pomysły!
 • Rozbudujemy ofertę ciekawych zajęć dla dzieci i seniorów.
 • Mocną stroną Marek są wydarzenia plenerowe. Będziemy je pielęgnować. Dni Marek, kino letnie, potańcówki, wakacyjne wydarzenia w Parku Wolontariuszy - te imprezy są najlepszym zaprzeczeniem tezy, że w Markach nic się nie dzieje
 • Nowym, coraz aktywniejszym punktem na kulturalnej mapie Marek jest Biblioteka Publiczna. Spodziewajcie się ciekawych zajęć, interesujących spotkań i coraz szerszego księgozbioru, by dostęp do książek był bardziej przystępny. Zwiększymy liczbę bardzo popularnych kodów do platformy Legimi. Zainstalujemy ogólnodostępny książkomat i zwiększymy liczbę miejsc dla bookcrossingu.
zdjecie
fot. 2

Tak, sprawna i szeroka oferta komunikacyjna

 • Uruchomimy wewnętrzną komunikację miejską, która będzie bezpłatna dla posiadaczy Mareckiej Karty Mieszkańca. Tak, by można było ze Strugi, Zieleńca czy okolic ul. Ząbkowskiej dojechać na basen, salę widowiskową, do przychodni, marketu czy po prostu dostać się do linii autobusowych jeżdżących wzdłuż al. Piłsudskiego do stolicy.
 • Utrzymamy pierwszą strefę biletową w naszym mieście (by każdy mieszkaniec mógł płacić mniej za bilety komunikacyjne niż w innych gminach). O takiej strefie marzą mieszkańcy wielu innych miejscowości wokół Warszawy.
 • Rozbudujemy sieć dróg rowerowych. Planujemy je wybudować m.in. przy modernizowanej Wilczej i Ząbkowskiej. Skutecznie będziemy pozyskiwać środki zewnętrzna na modernizację al. Piłsudskiego, gdzie głównym elementem przebudowy są właśnie drogi rowerowe i chodniki - pierwszy odcinek w Strudze przy M1 już został oddany do użytku.
 • Wiedząc, jak popularnym środkiem transportu w Markach jest rower, rozbudujemy sieć krytych wiat rowerowych w uczęszczanych punktach miasta.
zdjecie
fot. 1

Tak, Marki jeszcze bardziej obywatelskie

 • Zwiększymy kwotę Mareckiego Budżetu Obywatelskiego do miliona złotych. Nasi mieszkańcy mają fantastyczne pomysły, dlatego będą bezpośrednio decydować o większej puli pieniędzy.
 • Mamy już w naszym mieście Marecką Radę Seniorów oraz Marecką Radę Pożytku Publicznego. Niech również głos zabierze młode pokolenie i dzieli się swoimi pomysłami. W tym celu utworzymy Młodzieżową Radę Miasta Marki - ten proces już trwa.
 • Zagospodarujemy dawny budynek kolejowy w Strudze przy placu ks. Markiewicza - tak, by powstało tam CAF3 bis, czyli miejsce spotkań i integracji mieszkańców północnej części miasta.
 • Nadal naszym priorytetem będzie współpraca z mareckimi organizacjami pozarządowymi. Będziemy promować trzeci sektor i prowadzić dialog obywatelski, w którym głos organizacji pozarządowych w sprawach publicznych będzie wysłuchany. Stworzymy internetową mapę aktywności organizacji pozarządowych z podaniem ich obszarów działalności.
 • Wiele wydarzeń sportowych, kulturalnych i rozrywkowych nie mogłoby się odbyć gdyby nie organizacje pozarządowe i grupy sąsiedzkie. Będziemy wspierać te cenne inicjatywy oferując wsparcie organizacyjne, techniczne i finansowe. 
zdjecie
fot. 2

Tak dla bezpiecznych Marek

 • Rozpoczniemy budowę centrum bezpieczeństwa miasta. Pod jednym dachem znajdą się: ochotnicza straż pożarna (nowa remiza), miejski monitoring oraz miejsce dla karetki pogotowia.
 • Będziemy dalej utrzymywać i rozwijać całodobowy telefon alarmowy, pod którym można zgłaszać wiele bieżących spraw: od dzików i wysypisk, po lokalne zagrożenia, takie jak podtopienia, czy powalone drzewo (marecki telefon alarmowy: 501 437 802).
 • Tak jak w tej kadencji - będziemy doposażać mareckich strażaków w niezbędny sprzęt ratowniczy, jak również współfinansować kursy i szkolenia - by dzięki ich bezinteresownej pracy czuć się bezpieczniej.
 • Zmodernizujemy i rozbudujemy system miejskiego monitoringu o kolejne punkty.
 • W kolejnych punktach na mapie Marek pojawią się defibrylatory AED.
zdjecie

Tak, chcemy, by Marki były ekologiczne

 • Przede wszystkim zadbamy o czystsze powietrze. I nie rzucamy słów na wiatr. W tej kadencji uzyskaliśmy dotację na wymianę starych źródeł ciepła na nowe w domach komunalnych. Efekty tego procesu poczujemy już jesienią. Już trwa wymiana 170 kopciuchów!
 • Nadal będziemy dotować wymianę starych pieców na nowe przez prywatnych właścicieli. Chcemy rozszerzyć zakres pomocy finansowej o pompy ciepła, by więcej naszych mieszkańców mogło skorzystać z nowoczesnych, ekologicznych źródeł ciepła
 • Zmodernizujemy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (czyli PSZOK). Zwiększymy zakres odpadów, które w ramach opłaty śmieciowej będzie można przekazać do PSZOKu. Wybudujemy tam również budynek socjalny i uporządkujemy teren.
 • Będziemy dalej walczyć o obniżenie hałasu z obwodnicy Marek. W tej kadencji skutecznie wymogliśmy rozbudowę i podwyższenie sieci ekranów, jednak naszym zdaniem jest ich wciąż za mało - stale i aktywnie pracujemy w tym temacie.
 • Będziemy kontynuować akcje ekologiczne, które tak polubili mieszkańcy Marek. Pełne wsparcie uzyskają sąsiedzkie akcje sprzątania terenów zielonych oraz nowych nasadzeń. Ważną rolę w tym zakresie odegrają działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. 
zdjecie

Tak, sprawna i nowoczesna administracja

 • Położymy mocny nacisk na wdrożenie rozwiązań elektronicznych w kontaktach między mieszkańcem a urzędem wykorzystując dostępne nowe technologie. 
 • Będziemy dalej rozwijać aplikację mMieszkaniec oraz inne kanały informacyjne.
 • Zrealizujemy obietnicę z tej kadencji i wdrożymy system internetowego dostępu do gminnych rozliczeń podatkowych.
 • Przygotujemy punkt obsługi mieszkańca w zakresie podatków i opłat, który pozwoli na kompleksową obsługę większej liczby osób w krótszym czasie.
 • Będziemy unowocześniać system obsługi rady miasta, aby był jeszcze bardziej przyjazny dla osób obserwujących transmisje z jej posiedzeń. 
 • Poprawimy dostępność urzędu miasta dla osób ze szczególnymi potrzebami - zdobyliśmy już na ten cel środki z PFRON.
 • Wzmocnimy bezpieczeństwo naszej infrastruktury teleinformatycznej wykorzystując przyznane środki finansowe na obszary związane z cyberbezpieczeństwem.
zdjecie
Szanowni Państwo! 

Nie będziemy proponować Wam gruszek na wierzbie. Nie będziemy składać populistycznych obietnic. 

Możemy natomiast Wam obiecać, że nie będziemy bawić się w politykę i uczestniczyć w wojnie polsko-polskiej. Możecie też być pewni, że tak jak dotychczas będziemy ciężko pracować na rzecz mieszkańców naszego miasta - zgodnie z hasłem Tak, zmieniamy Marki. Co już w dwóch poprzednich kadencjach udowodniliśmy.