facebook.com

Grzegorz CHWIŁOC-FIŁOC

Okręg nr 2, miejsce 1

O mnie

Jestem prawnikiem, bankowcem, menedżerem, społecznikiem, harcerzem, przewodniczącym Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 1 w Markach, członkiem zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej "Mickiewicza III" w Markach. Byłem prezesem Marcovii i radnym mijającej kadencji.

Zawodowo od ponad 20 lat jestem związany z sektorem finansowym. Jestem doświadczonym menedżerem, pracowałem w kilku polskich bankach, gdzie pełniłem funkcje eksperckie i kierownicze, następnie kierowałem spółką bankową specjalizującą się w zarządzaniu wierzytelnościami.

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem. Żonę Izę poznałem na kursie drużynowych harcerskich. Jestem też szczęśliwym tatą kilkunastoletniej Basi, markowianki od urodzenia.

O moim wykształceniu

Jestem absolwentem studiów Master of Business Administration (MBA) Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ukończyłem studia podyplomowe na kierunku "Compliance w organizacji", a wcześniej "Zarządzanie i Marketing" w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskałem certyfikat "Compliance Officer" wydany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej z prawem wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych.

O działalności społecznej

Od ponad 30 lat jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego działam na rzecz dzieci i młodzieży. Byłem drużynowym, komendantem szczepu, zastępcą komendanta Hufca Warszawa Praga Północ. Przez 8 lat pełniłem funkcję komendanta tegoż hufca, również przez 8 lat byłem przewodniczącym Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP. To dzięki moim staraniom od 2002 roku w Markach sukcesywnie zaczęły powstawać drużyny harcerskie i gromady zuchowe, a uczniowie mareckich szkół mogli uczestniczyć w obozach i zimowiskach.

Przez 10 lat organizowałem letni i zimowy wypoczynek dla najmłodszych mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy i Marek. Na kierowanych przeze mnie obozach co roku wypoczywało około 250 zuchów i harcerzy.

Przez 6 lat byłem prezesem Mareckiego Towarzystwa Sportowego "Marcovia 2000". Kierowany przeze mnie społecznie zarząd:

  • doprowadził do powstania sekcji piłkarek ręcznych,
  • rozwinął działalność drużyn młodzieżowych piłki nożnej chłopców,
  • znalazł finansowanie ze środków pozabudżetowych na rozbudowę stadionu przy ul. Wspólnej 12 (powstały dwa pełnowymiarowe boiska z pełnym odwodnieniem i nawodnieniem), w tym okresie nastąpił awans do IV ligi drużyny seniorów Marcovii.

W efekcie około 200 dziewcząt i chłopców, a także osób dorosłych trenowało regularnie na obiektach Marcovii.

Od kilkunastu lat jako członek Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego włączam się w przedsięwzięcia służące naszej wspólnocie lokalnej. Spartakiada Rodzinna, Bieg "Nocny Marek", "Zajączek mieszka w Markach", "Święty Mikołaj mieszka w Markach", stypendia dla mareckich uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie, mareckie spotkania biznesowe dla rodzimych przedsiębiorców to tylko przykłady naszych inicjatyw dedykowanych dla młodszych i starszych mieszkańców Marek. Od wielu lat opisuję wydarzenia i inwestycje przeprowadzane w naszym mieście na łamach "Ekspresu Mareckiego", najdłużej ukazującej się lokalnej gazety w Markach wydawanej przez MSG.

Od 6 lat jestem członkiem zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej "Mickiewicza III" w Markach. Kieruję sprawami Wspólnoty, opracowuję roczne plany inwestycyjno-remontowe, nadzoruję prace szeregu podmiotów zewnętrznych zajmujących się należytym utrzymaniem stanu technicznego infrastruktury osiedlowej i części wspólnych nieruchomości.

Od 2018 r. jestem przewodniczącym Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach. Swoimi działaniami staram się uatrakcyjniać naukę uczniów w naszej szkole i wspierać grono pedagogiczne w misji nauczania i wychowania naszych pociech. W tym celu cyklicznie organizuję w SP1 konkursy, bale i dyskoteki, ale również nieodpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, w tym pokazy naukowe będące formą profesjonalnego spektakularnego widowiska naukowego zawierającego eksperymenty i demonstracje, dostosowanego do wieku uczestników.

Z mojej inicjatywy w SP1 w damskich toaletach zawisły różowe skrzyneczki w ramach ogólnopolskiego programu "Różowa skrzyneczka" przeciwdziałającemu tzw. wykluczeniu menstruacyjnemu.

Dla uczniów i ich rodzin oraz dla wszystkich mieszkańców Marek wraz z Radą Rodziców organizuję majowe pikniki rodzinne oraz grudniowe Mikołajki rodzinne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Markach, które są nie tylko okazją do doskonałej zabawy, ale również do wzajemnego poznania się i integracji naszej lokalnej wspólnoty. Chciałbym, aby nasz piknik i Mikołajki na stałe wpisały się w kalendarz mareckich wydarzeń.

O działalności samorządowej

Od czerwca 2013 r. nieprzerwanie pełnię służbę na rzecz społeczności lokalnej w Radzie Miasta Marki. Działałem w komisji zajmującej się oświatą i sportem, od 11 lat jestem członkiem komisji zajmującej się sprawami budżetowo-gospodarczymi, od 7 lat jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki, w której m.in. czuwam nad prawidłowością wydatków jednostek miejskich.

Od 2014 r. jestem członkiem Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego i aktywnie propaguję idee społeczeństwa obywatelskiego w Markach, m.in. byłem inicjatorem Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście.

Moja działalność społeczna została doceniona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który odznaczył mnie Brązowym Krzyżem Zasługi. Otrzymałem również od Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego Srebrny, a następnie Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP.

Po godzinach

Lubię spędzać czas w gronie przyjaciół podczas wędrówek pieszych i rowerowych, a zimą na ośnieżonych stokach narciarskich. Nie obce są mi wyzwania fizyczne. Najlepiej wypoczywam jednak w starym polskim lesie sosnowym nad brzegiem jeziora. Wśród zainteresowań wymienię sport, turystykę (podróże małe i duże) oraz motoryzację.


 

Dlaczego kandyduję?

Kandyduję, ponieważ:

  • Marki potrzebują dalszego rozwoju, a jako jego mieszkańcy zasługujemy na bezpieczne ulice, osiedla, skomputeryzowane szkoły, nowoczesne przystępne obiekty rekreacyjno-sportowe, drogi, ścieżki rowerowe i chodniki bez dziur,
  • pragnę kontynuować rozpoczęte 10 lat temu zmiany w naszym mieście zmierzające do poprawy jakości życia w naszym mieście,
  • będąc prawnikiem, bankowcem i menedżerem z powodzeniem mogę służyć wiedzą i doświadczeniem Radzie Miasta Marki,
  • znam doskonale zasady funkcjonowania rady miasta "od środka", gdyż przez ostatnie 11 lat pełniłem służbę publiczną jako radny,
  • głęboko wierzę, że wspólną systematyczną pracą razem możemy dalej zmieniać na lepsze nasze ulice, szkoły, osiedla, naszą Małą Ojczyznę.

Chciałbym, aby nasze miasto nie było przedmieściem stolicy, nie stanowiło sypialni dla osób pracujących, uczących i bawiących się, a nawet robiących zakupy w Warszawie. Marzę o mieście przyjaznym, nowoczesnym, bezpiecznym i czystym. I w tę stronę zmierzamy, zmieniając Marki

Popierają moją kandydaturę!

Te miłe słowa na mój temat od tak nietuzinkowych osób w naszej małej ojczyźnie dają mi poczucie dumy oraz motywują do dalszej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

 

Agnieszka Gawkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach

Skuteczny samorządowiec to wiedza, dobra organizacja, empatia i dusza społecznika. Wszystkie te kluczowe cechy ma Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc. Pełniąc od wielu lat funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców w naszej szkole udowodnił, że jest osobą niezwykle rzetelną i wspierającą placówkę na wielu płaszczyznach - od małych do naprawdę dużych przedsięwzięć. Jest świetnym organizatorem potrafiącym zaangażować wiele osób do swoich projektów. Jak mówi, że coś zrobi, to zrobi.

Tadeusz Skłodowski

założyciel Kancelarii Podatkowej "Skłodowscy", wieloletni radny Miasta Marki, były prezes Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego

Szacunek budzi zaangażowanie Grzegorza w harcerstwie, różnych inicjatywach sportowo-rekreacyjnych w mieście czy na rzecz społeczności szkolnej rozumianej jako połączenie uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczególne znaczenie ma jego wieloletni udział w Radzie Miasta. Bardzo przydatna jest jego wiedza prawnicza, ekonomiczna, samorządowa i społeczna.

Posiada wyjątkowe cechy dobrego organizatora. Wydarzenia są szczegółowo zaplanowane, nadzorowane na etapie realizacji i co ważne - podsumowane oraz podane do wiadomości społeczeństwa.

Wyjątkowe cechy osobiste budzą do niego szacunek, uznanie, a co istotne łatwo pozyskuje partnerów do swoich inicjatyw, chętnie pomaga innym organizatorom.

Moim (i nie tylko) zdaniem jest to wspaniała kandydatura. Grzegorzu, jesteś wielki, tak trzymaj!

Maria Borysewicz

mieszkanka Marek, seniorka, była Przewodnicząca Mareckiej Rady Seniorów, była wieloletnia wiceprezes Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego

Niezbyt często, ale się zdarza, że ktoś rodzi się już z genami do działań społecznych. Stale jest ruchu, zawsze coś robi dla innych. Grzegorz jest osobą bardzo zaangażowaną społecznie, a jego CV imponuje różnorodnością i wielostronnością działań. To świadczy o jego niezwykłej zdolności do zarządzania swoim czasem i energią, żeby realizować własne cele i pasje, jednocześnie dając tak wiele od siebie innym. Jego doświadczenie, zaangażowanie i pragnienie rozwoju naszego miasta jest gwarancją, że Marki będą się rozwijać w kierunku, który jest dla mnie i dla nas wszystkich bliski. Dlatego gorąco zachęcam do udzielenia swojego wsparcia i oddania głosu na Grzegorza w nadchodzących wyborach.

Marcin Dąbrowski,

prezes Zarządu Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego

Z pełnym przekonaniem polecam Państwu kandydaturę Grzegorza Chwiłoca-Fiłoca do Rady Miasta Marki. Grzegorz od kilkunastu lat działa aktywnie na rzecz społeczności lokalnej wraz z Mareckim Stowarzyszeniem Gospodarczym. W trakcie naszej wieloletniej współpracy niejednokrotnie wykazał się bogatą wiedzą prawno-ekonomiczną dotyczącą funkcjonowania nie tylko stowarzyszenia, ale również gminy. Jest do tego świetnym organizatorem, czego niejednokrotnie dowiódł podczas Spartakiady Rodzinnej i Biegu "Nocny Marek". Jego zaangażowanie w nasze projekty może stanowić wzór dla innych. Takich właśnie samorządowców i społeczników nam potrzeba!

Ewa Michalak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach

Znajomość prawa, ambicja, wysoka kultura osobista, skuteczna organizacja pracy, doświadczenie oraz umiejętność współpracy z ludźmi - to atuty Grzegorza Chwiłoca-Fiłoca, które wzmocnią Radę Miasta Marki. Jest osobą, której bez obaw można powierzyć sprawowanie funkcji radnego.

 

7 kwietnia zdecydujmy o dalszych zmianach Marek na lepsze. Liczę gorąco na Państwa głosy!

 

---

Po więcej informacji o mnie oraz o planach na następną kadencję samorządu zapraszam na moją stronę internetową i profile społecznościowe oraz zachęcam do kontaktu:

www.Chwiloc-Filoc.com

Fb: Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc samorządowiec i społecznik

Fb: ChwilocFiłocGrzegorz

Instagram: chwiloc_filoc_grzegorz

X (dawny Twitter): @ChwilocFilocG

Mail: marki@chwiloc-filoc.com

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 11
fot. 12