facebook.com

Andrzej KURSA

Okręg nr 1, miejsce 5

O mnie

Mam 43 lata. Z Markami związany jestem od 2007 r. Gdy tylko zamieszkałem w naszym mieście, zacząłem wspierać sąsiedzkie inicjatywy na szczeblu osiedlowym. Taką aktywność chciałbym rozszerzyć o najbliższe okolice. 

Jestem również członkiem Polskiego Związku Działkowców. Przez wiele lat sprawowałem funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jednego z ogrodów.

Mam żonę i dwójkę dzieci. Uzyskałem wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku Informatyka i Ekonometria. Pracuję w branży budowlanej.

Kandyduję, ponieważ:

  • Pochodzę z obszaru Marek położonego po prawej stronie drogi S8. Pragnę dopilnować aby wszelkie inwestycje i inicjatywy nie pomijały tej części miasta.
  • Nasze miasto rozwija się, przybywa nowych mieszkańców. Dzieciom i ich rodzicom należy się bezpieczna droga do szkoły, lekarza, urzędu. Chcę aktywnie wspierać i doglądać przebudowy nowej ulicy Ząbkowskiej, na którą ratusz podpisał już umowę z wykonawcą. 
  • ul. Szpitalna i jej ulice przyległe potrzebują odwodnienia. Ma to umożliwić budowa pełnoprawnego skrzyżowania al. Piłsudskiego ze Szpitalną, umożliwiającego ruch w każdym kierunku oraz ułożenie niezbędnej podziemnej infrastruktury. 
  • Wiejska, Kosynierów, Szpitalna, ulicę pomiędzy Ząbkowską a trasą S8, Leśna - te szybko zabudowujące się ulice również wymagają inwestycji w infrastrukturę drogową, parkingową i oświetleniową.
  • Ta część naszego miasta to także ścisła współpraca z najbliższym sąsiadem - Ząbkami. Duża część dróg i chodników na granicy naszych miast wymaga szybkiej interwencji. Jest to kwestia, na którą chciałbym położyć duży nacisk
  • Jestem gorącym zwolennikiem budowy kompleksu edukacyjnego przy ul. Zygmuntowskiej. To sposób na powstrzymanie nauki wielozmianowej w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej.
  • na ile to możliwe pragnę, aby nasze miasto było otwarte dla naszych gości z Ukrainy. Nie możemy jednak z tego powodu czuć się mniej bezpiecznie. Goście muszą szanować nasz system wartości.

Po godzinach

Od 16 lat jestem działkowcem. Działka to jednak nie jedyna moja pasja. W zimie morsuję, w lecie biwakuję pod namiotem z rodziną.

zdjecie
fot. 1