facebook.com

Jarosław JAŹDZIK

Okręg nr 1, miejsce 1

Jaździk, czyli kto? 

Znajomi mówią, że wszędzie go pełno. Jest dobrym duchem wielu mareckich wydarzeń, choć jest jak najbardziej z krwi i kości. Mówią o nim "społecznik" i mają rację. W młodości był instruktorem harcerskim, a tego się nie zapomina.

Wczoraj, dziś i jutro swoje doświadczenie oddaje i będzie oddawał mieszkańcom Marek. Spotykaliśmy go w gronie osób, które organizowały akcję "Tak dla Obwodnicy Marek", "Przystań Marki", "Memoriał Bercika", "Spartakiadę" i "Nocnego Marka". Działa w akcji "Święty Mikołaj mieszka w Markach" oraz "Zajączek", dzięki którym potrzebujące dzieci oraz seniorzy otrzymują prezenty, które przygotowują mieszkańcy. Kilka razy na mareckim Jarmarku Świątecznym występował w roli Świętego Mikołaja oraz śpiewa kolędy i pastorałki, występował w przedstawieniu dla dzieci "Kózka Samochwała". 

Wielu osobom Jarek może się kojarzyć z "Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy". Zwykle podczas mareckiego finału zdziera gardło, zachęcając do licytowania na rzecz akcji charytatywnej. Wiemy, że powodów do dumy dostarczył mu udział w reaktywowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach i funkcja skarbnika w pierwszym po reaktywacji zarządzie. Był także szefem i członkiem zespołu ds. budżetu obywatelskiego oraz członkiem Mareckiego Komitetu Rewitalizacji. Pracował społecznie w powiatowych i miejskich komisjach konkursowych. Został powołany przez Starostę Wołomińskiego do pracy społecznej jako członek Powiatowej Radzie Polityki Społecznej. Współorganizuje Dzień Rodziny Parafii NMPMK przy ulicy Kościelnej. 

Jest przeciwnikiem przyłączenia Marek do Warszawy. Co tu jeszcze dodać... rozsądny, serdeczny człowiek, mąż, ojciec i uśmiechnięty dziadek. Takich ludzi Markom potrzeba. 


 

Szanowni Państwo,

Już niedługo odbędą się wybory do Rady Miasta. To od Państwa decyzji będzie zależało, kto będzie Państwa reprezentował. Spróbuję przekonać, że w niedzielę 7 kwietnia warto znaleźć kwadrans lub dwa, zabrać dowód osobisty i wybrać się na spacer do urn wyborczych i oddać głos. Oto podsumowanie mijającej kadencji

 1. W mijającej kadencji samorządowej udało się zrobić sporo dobrego. Zakończyliśmy rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej nr 2 oraz budowę Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego ze szkołą na 1200 uczniów. Wykonaliśmy remonty kolejnych kamienic Briggsów.
 2. Po otwarciu obwodnicy Marek doprowadziliśmy do przeprowadzenia badań hałasu, które spowodowały wykonanie przez GDDKiA nowych ekranów akustycznych. Sytuacja uległa tylko częściowej poprawie, ale są wciąż miejsca, gdzie jest za głośno. Dlatego nie odpuściłem tematu i zainteresowałem problemami mieszkańców Marszałka Województwa Mazowieckiego, który zadeklarował przeprowadzenie w 2024 roku kontrolnych badań akustycznych. Na prośbę marszałka przygotowuję listę lokali mieszkaniowych, w których będą przeprowadzane badania. Jeśli normy będą przekroczone, będziemy mieli podstawę do poprawę ochrony akustycznej
 3. Zgodnie z zobowiązaniami przyczyniłem się do wybudowania ulicy Kościelnej z fragmentem Częstochowskiej oraz ulic: Sadowej, Słupeckiej, Koszalińskiej i Kołobrzeskiej. Ulice Pałacowa, Szydłowiecka, Kaszubska, Zakopiańska oraz sięgacz ulicy Paderewskiego również zyskały nową nawierzchnię asfaltową. 
 4. Przebudowaliśmy Skwer Pamięci Narodowej przy miejskim targowisku - tak, by stało się miejscem spotkań mieszkańców Marek nie tylko w ważne święta państwowe;
 5. Wsłuchując się w głosy mieszkańców wpływałem na poprawę bezpieczeństwa, zgłaszając miejsca, gdzie konieczny był montaż luster oraz znaków drogowych.
 6. Zgłaszałem projekty do Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Jednym ze zwycięskich był zakup wyposażenia na mareckie wydarzenia kulturalne i sportowe: namioty, stoły, ławki i barierki. Wszyscy z nich korzystamy.
 7. Byłem inicjatorem programu Akcja Sterylizacja, która ma na celu zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt, a co za tym idzie wydatków miasta na opiekę nad takimi zwierzętami. 
 8. Służyłem i służę pomocą mieszkańcom Marek, rozwiązałem wiele problemów i w moim odczuciu nigdy nikogo nie pozostawiłem samego sobie. Zawsze można nawiązać ze mną kontakt drogą elektroniczną i telefoniczną. Numer mojego telefonu (507 015 736) jest dostępny dla każdego. 
 9. Zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie, z inicjatywy burmistrza Jacka Orycha, wspólnie z Mareckim Stowarzyszeniem Gospodarczym i grupą społeczników, uruchomiliśmy magazyn dla uchodźców, w którym pracowały całe rzesze najwspanialszych wolontariuszy, miałem wielki zaszczyt koordynować to przedsięwzięcie. 

 

Mieszkam przy ulicy Koszalińskiej i jestem Państwa sąsiadem, otwartym na uwagi i propozycje. Jeżeli obdarzycie mnie Państwo zaufaniem będę nadal uczciwie pracował dla dobra Mieszkańców i Marek. Nie należę do żadnej partii. Startuję z listy KWW Burmistrza Jacka Orycha i jestem popierany przez Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze. 

 

Co zrobimy w nowej kadencji?

 • będę wnioskował o przebudowę Al. Piłsudskiego wraz z budową kolektora odwadniającego południową część Marek 
 • podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i przebudowę ulicy Ząbkowskiej, dzięki czemu stanie się bardziej funkcjonalna i przede wszystkim przyjazna dla mieszkańców oraz użytkowników drogi
 • rozpoczynamy projektowanie żłobka i przedszkola przy ulicy Żeromskiego, w drugim kroku - szkoły podstawowej z infrastrukturą sportową
 • jesteśmy w trakcie przyjmowania ofert na realizację w formie PPP czterech dużych inwestycji drogowych. Wśród nich są ulice Lisa-Kuli i Mickiewicza. 
 • wybudujemy plac zabaw w ulicy Jasińskiego 
 • będziemy wymieniać system ogrzewania w domach komunalnych na bardziej przyjazne środowisku
 • otrzymaliśmy dotację na wymianę starych ulicznych opraw oświetleniowych na nowoczesne, jaśniejsze i bardziej ekologiczne. Prace będą realizowane w nowej kadencji.
 • zagospodarujemy teren pomiędzy kamienicami
 • będziemy prowadzić prace rewitalizacyjne w parku i pałacu Briggsów 
 • kupimy pojazdy dla mareckich strażaków (w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego)


Rekomendacje

prof. dr Ryszard Grosset, nadbrygadier w stanie spoczynku

Jarek Jaździk to jeden z "motorów" inicjatyw społecznych mieszkańców Marek. Od lat jest animatorem i organizatorem szeregu przedsięwzięć o charakterze prospołecznym i pomocowym, które organizują i aktywizują naszą lokalną społeczność. Dzięki takim ludziom możemy z dumą mówić o sobie: MY - MIESZKAŃCY MAREK. Z wielką radością i satysfakcją staram się pomagać Mu w realizacji Jego prospołecznych planów. Z pełnym przekonaniem rekomenduję Go jako kandydata w wyborach samorządowych w 2024 roku i życzę Mu sukcesu

Marta Kuszczak-Łoniewska, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach

Pan Jarosław Jaździk to prawdziwy społecznik z krwi i kości. Dzięki jego rzetelnej i merytorycznej pracy zachodzą duże i pozytywne zmiany w Markach np. mamy piękną drogę na ul. Kościelnej, zostały wymienione ekrany przy obwodnicy. Inicjuje on i popiera inwestycje służące rozwojowi miasta i naszego okręgu. 

Jako Przewodnicząca Rady Rodziców w SP2 zauważyłam, że Panu Jarosławowi zależy na edukacji naszych dzieci oraz na najlepszych warunkach do nauczania i uczenia się.  Dlatego też 7 kwietnia 2024 r. warto wybrać się do SP2, w której będzie znajdował się lokal wyborczy, aby oddać głos na Pana Jarosława Jaździka. 

Jolanta Sowińska

Pragnę polecić Państwu kandydaturę Jarosława Jaździka, niedalekiego sąsiada, ponieważ to CZŁOWIEK ORKIESTRA - wszechstronny, o silnej motywacji do pracy i skuteczny w jej organizacji. Od wielu lat współpracujemy przy organizowaniu "Memoriału Bercika". Ponadto Jarek to prawdziwy społecznik, żywo zaangażowany w życie miasta i naszej najbliższej okolicy, która zmienia się na lepsze. Głos oddany na Jarka nie będzie głosem straconym. 

Ewelina Kryszkiewicz, prezes UTW

Jarek Jaździk - społecznik, przyjaciel seniorów UTW - wspiera nas w działaniach, za co bardzo dziękujemy. W moim odczuciu dobrze będzie reprezentował mieszkańców. 

Ewa Michalak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach

Jarosław Jaździk jest społecznikiem działającym dla mieszkańców miasta, ale również dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 2. Dał się poznać jako osoba zaradna, przedsiębiorcza, otwarta na pomysły i kreatywna w działaniach. Wspólnie z parafią NMP Marki Kościoła w Markach organizował Dni Rodziny na terenie naszej szkoły. Pan Jarosław uwzględnia potrzeby Rady Rodziców, a co za tym idzie całej społeczności szkolnej. 

Liczy się ze zdaniem innych. Jest gotów do wymiany poglądów, potrafi słuchać i prężnie działa. Kandydatura Jarosława Jaździka do Rady Miasta Marki bez wątpienia jest godna polecenia.

Elżbieta Błońska, zastępca dyrektora OPS w Markach

Znam Pana Jarka od wielu lat. Zawsze zaangażowany w życie naszego miasta, dał się poznać jako człowiek, który doskonale zna potrzeby jego mieszkańców. Naszą dotychczasową współpracę oceniam jako okres wielu pozytywnych inicjatyw przynoszących dużo dobrego mieszkańcom Marek. 

Agnieszka Marcinkiewicz

Jarosław Jaździk-człowiek czynu, społecznik, pełen empatii i zaangażowania, dobry sąsiad, przyjaciel. Osoba kochająca ludzi, pracę i nasze miasto. Oddany swojej misji, pełen pomysłów i zawsze życzliwy.

Agnieszka Gawkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Im. Kornela Makuszyńskiego

Jarosław Jaździk to urodzony samorządowiec. Zawsze blisko ludzi i ich problemów. Właściwie nie ma akcji społecznej, w której by nie było Jarka. A to co najcenniejsze, to, że robi dobro z prawdziwej potrzeby serca. Znam Jarka długo, nigdy nie zawiódł, nie obiecuje jak nie może zadziałać. Mam nieodparte wrażenie, graniczące z pewnością, że urodził się po to, by służyć innym. 


 


 

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 11
fot. 12
fot. 13
fot. 14
fot. 15
fot. 16
fot. 17
fot. 18
fot. 19
fot. 20
fot. 21
fot. 22
fot. 23
fot. 24
fot. 25
fot. 26
fot. 27
fot. 28
fot. 29
fot. 30