facebook.com

Lilianna JAROŃ

Okręg nr 4, miejsce 4

O mnie

Mam 45 lat. W Markach mieszkam od 2004 r. To tu w Markach, na Strudze zamieszkałam i założyłam rodzinę. Jestem szczęśliwą żoną i mamą trójki dzieci.

Ukończyłam Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania na Kierunku Zarządzanie i Marketing (kierunek zarządzanie ochroną środowiska i zarządzanie przedsiębiorstwem) oraz odbyłam studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim (zarządzanie i marketing). Obecnie pracuję w warszawskim Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty - Praga Południe w Wydziale Planowania i Analiz.

Sukces, z którego jestem dumna

Jestem "społecznikiem". Zależy mi, aby wszystkim nam żyło się lepiej i bezpieczniej. Z tego też powodu angażuję się w projekty społeczne. Byłam członkiem miejskiego Komitetu Rewitalizacji, którego celem była współpraca z samorządem w zakresie opracowania i wdrażania programów rewitalizacyjnych.

Moim największym sukcesem w pracy społecznej na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców jest powstanie i uruchomienie zespołu przystankowego "Struga-Kościół", którego jestem pomysłodawcą, inicjatorem i po części organizatorem. Wymagało to ode mnie wieloletniej cierpliwości, wytrwałości i determinacji. Wykorzystując również modernizację północnego odcinka Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, wnioskowałam o utworzenie miejsc parkingowych na wysokości Przedszkola Miejskiego nr 3 "Bajkowy Świat", Parafii św. Andrzeja Boboli oraz Katolickich Szkół im. Ks. Bronisława Markiewicza, z których już można korzystać.

Dlaczego kandyduję

Wierzę, że będę miała większy i realny wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście. Obiecuję wspierać każdą inicjatywę, która przyczyni się do rozwoju Marek i poprawi jakość życia mieszkańców.

  • Będę zabiegać o możliwość powstania w dawnym budynku PKP w Strudze placówki, gdzie będą mogły odbywać się spotkania sąsiedzkie, edukacyjne i kulturalne;
  • Zaproponuję zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów w godzinach szczytu oraz będę wspierać rozwój komunikacji miejskiej;
  • Uważam, że należy skupić się na poprawie infrastruktury drogowej - budowie dróg, chodników i ścieżek rowerowych z porządnym odwodnieniem i nowoczesnym oświetleniem;
  • Zależy mi, aby poprawić funkcjonalność i estetykę miasta poprzez zagospodarowanie wolnej przestrzeni publicznej parkami z wiatami lub ławeczkami, pasami zieleni, klombami kwiatowymi i donicami, tworząc jednocześnie miejsca obcowania z naturą, wypoczynku, rekreacji i integracji społecznej;
  • W ramach dbałości o środowisko, czyste powietrze i walki ze smogiem będę wspierać program dotyczący wymiany starych pieców "kopciuchów" na paliwo ekologiczne;
  • Pamiętając i dbając o naszych najmłodszych mieszkańców chciałabym przyczynić się do modernizacji i budowy placów zabaw;

Wspiera mnie

Antoni Mirończyk, mieszkaniec Strugi

Pani Lilianna jest moją sąsiadką, która dała się poznać jako dobry społecznik. Dzięki jej zaangażowaniu powstał przystanek Struga-Kościół. Pani Lilianna zna bardzo dobrze mieszkańców Strugi. Wie, co trzeba by jeszcze zrobić dla Strugi. Pani Lilianna byłaby bardzo dobrą radną.

zdjecie
fot. 1