facebook.com

Arkadiusz POLOWCZYK

Okręg nr 3, miejsce 3

Jestem aktywnym mieszkańcem, wolontariuszem i działaczem zaangażowanym w lokalne inicjatywy społeczne, pasjonatem rozwoju społeczności lokalnej i kandydatem na radnego miasta, który od blisko 9 lat z wielką satysfakcją mieszka w Markach.

Dlaczego kandyduję?

Jako szczęśliwy mąż i ojciec dwójki wspaniałych dzieci, doskonale rozumiem potrzeby rodzin i kierowanych przez nie oczekiwań względem samorządu. Jestem niezwykle zdeterminowany, aby poprzez zaangażowanie przyczynić się do poprawy komfortu życia mieszkańców Marek.

Uważam, że bycie radnym to powołanie, a każdy obywatel ma obowiązek angażować się w sprawy publiczne. Zależy mi na tym, by działać na rzecz poprawy komfortu życia i podniesienia bezpieczeństwa zwłaszcza w swojej najbliższej okolicy. Będąc radnym będę mógł aktywniej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności i mieć realny wpływ na jej rozwój.

Moje doświadczenie i wiedza zdobyte podczas studiów na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie na specjalności logistyki przedsiębiorstw przemysłowych pozwalają mi spojrzeć na problemy miejskie z perspektywy efektywnego planowania i zarządzania zasobami.

Od 20 lat zawodowo związany jestem z branżą poligraficzną zajmując się kwestiami związanymi z logistyką zakupu, magazynowaniem, zarządzaniem łańcuchem dostaw oraz współpracą handlową.
Dzięki zrównoważonemu podejściu do życia potrafię efektywnie zarządzać swoim czasem i energią, jednocześnie angażując się w pracę zawodową i działalność społeczną, a także czerpiąc radość i inspirację z prywatnych pasji i zainteresowań.

Już działam!

Należę do zaangażowanych mieszkańców, wielokrotnie występowałem do Urzędu Miasta w wielu ważnych dla lokalnej społeczności kwestiach, których część udało się już zrealizować, a część jest w trakcie realizacji. Były to m.in.:

  • Petycja w sprawie przebudowy ul. Okólnej i ul. Grunwaldzkiej, która przyczyniła się do przygotowania przez UM programu funkcjonalno-użytkowego wraz z dokumentacją projektową inwestycji,
  • Instalacja punktowych elementów odblaskowych na nieoświetlonej części ul. Okólnej pomiędzy tzw. "zwałką" a ul. Bielówek - co skutkowało wyznaczeniem pasa drogowego w nieoświetlonej części ulicy, a w konsekwencji poprawą bezpieczeństwa,
  • Poszerzenie i utwardzenie pobocza wzdłuż ul. Okólnej od granicy centrum logistycznego do osiedla Okólna 1
  • Podniesienie bezpieczeństwa poprzez poprawę widoczności przejścia dla pieszych przy przystanku ZTM Kolonia Makówko 02,
  • Budowa integracyjnego placu zabaw w bezpośredniej okolicy ul. Bielówek.

Angażuję się również w wolontariat. Pomagając lokalnym organizacjom społecznym, brałem czynny udział w organizacji różnych wydarzeń społecznych tj. Spartakiada Rodzinna, św. Mikołaj mieszka w Markach czy pomocowych jak Magazyn dla Ukrainy. Taka aktywność daje mi satysfakcję jednocześnie umożliwiając nawiązywanie nowych kontaktów.

Moje plany

Wypełniając mandat radnego zamierzam skupić się na:

  • rozbudowie i modernizacji istniejącej infrastruktury tj. drogach, oświetleniu publicznym, chodnikach czy miejscach rekreacji. Moim priorytetem jest przebudowa ul. Okólnej/ul. Grunwaldzkiej,
  • rozwoju bazy oświatowej - opieki żłobkowej i przedszkolnej, wprowadzaniu pozytywnych zmian w organizacji nauczania szkolnego oraz programach wspierających rozwój młodzieży,
  • inwestycji w bezpieczne, integracyjne place zabaw, rewitalizację terenów zielonych oraz przyjaznych przestrzeni sprzyjających aktywności fizycznej i relaksowi,
  • działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w kontekście przestępczości jak i ruchu drogowego,
  • wspieraniu lokalnych przedsiębiorców, co jest niezwykle ważnym elementem wpływającym pozytywnie na rozwój miasta. 

Zaangażowanie, doświadczenie zawodowe oraz zrozumienie potrzeb mieszkańców sprawiają, że jestem gotowy reprezentować naszą społeczność w radzie miasta, podejmując konkretne działania na rzecz rozwoju Marek i poprawy komfortu życia mieszkańców.

Po godzinach

W wolnym czasie uwielbiam odkrywać egzotyczne zakątki świata. Fascynują mnie odległe kultury i spotkania z różnorodnymi ludźmi. Jednym z moich głównych zainteresowań jest kultura starożytnego Egiptu. Fascynują mnie bogata historia tego kraju. 
Nurkowanie rekreacyjne to kolejna pasja, która pozwala mi odkrywać piękno niedostępnych na co dzień ekosystemów podwodnego świata pozwalając oderwać się od codzienności, zanurzyć w ciszy i w spokoju.

Poza podróżami interesuję się polityką i sprawami społecznymi. Śledzenie wydarzeń politycznych i angażowanie się w dyskusje na temat kwestii społecznych to dla mnie sposób na bycie świadomym obywatelem i aktywnym uczestnikiem życia społecznego.

zdjecie
fot. 1
fot. 2