facebook.com

Agnieszka LUŻYŃSKA

Okręg nr 3, miejsce 1

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marki w latach 2010-2014

Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu w latach 2014-2018

Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu w latach 2018-2021

Przewodnicząca Rady Miasta Marki w latach 2021-2024

 

Marki są moim miastem. Tu się urodziłam, chodziłam do szkoły, odkrywałam świat, poznawałam ludzi, zawiązywałam przyjaźnie, przeżywałam sukcesy i porażki. Wszystko, co w moim życiu najważniejsze, jest związane z moim miastem. Mam tu dom, miejsce pracy - własną firmę, którą prowadzę od ponad 30 lat. Z Marek pochodzi moja mama. W tym mieście znalazł swój dom, miejsce twórczości mój tata-artysta malarz. Przy nim kształtowałam swoją wrażliwość na piękno, sztukę i kulturę. Od niego próbuję przejąć życzliwość wobec innych ludzi. 

Od wielu lat działam społecznie przy organizacji wydarzeń kulturalnych, oświatowych i sportowych. Współuczestnicząc za młodu w nakierowanych na młodzież inicjatywach Kościoła, nauczyłam się nie pozostawać obojętną wobec potrzeb najsłabszych. Wspierałam więc dzieci z Ośrodka Wychowawczego Sióstr Rodziny Maryi. Zorganizowałam także i przez cztery lata prowadziłam wraz z rodziną finał WOŚP w Markach. Byłam wolontariuszką, a następne członkiem Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Żołnierzy 1920 r.

Te działania utwierdziły mnie w przekonaniu jak wiele można zrobić współpracując z ludźmi stawiającymi na pierwszym miejscu dobro społeczne, dlatego podjęłam w 2010 r. niełatwą dla mnie decyzję kandydowania w wyborach do rady. Podstawowym celem mojego programu była troska o poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta. Wyborcy obdarzyli mnie zaufaniem - zostałam radną.

Aktywny radny

W swej pracy samorządowej postawiłam na kulturę i edukację. Udało mi się wywalczyć nowoczesną salę koncertową MCER, która powstała przy nowej szkole i dobrze służy mieszkańcom Marek. W kadencji 2010-2014 byłam współtwórczynią pięciu projektów obywatelskich. Dwa z nich - plac zabaw przy "Kwitnącym Osiedlu" i zajęcia gimnastyczne dla seniorów - zrealizowane zostały przez Urząd Miasta Marki. W kadencji 2014-2018 złożyłam cztery projekty obywatelskie, których efektem był cykl koncertów letnich oraz siłownia plenerowa przy ulicy Stawowej.

Organizuję Młodzieżowe Sesje Rady Miasta i współorganizowałam konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. 

Wspierałam działania Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Współorganizowałam Marecki Konkurs Międzyszkolny "Jestem Uczniem Jana Pawła II". Jestem jurorką wielu konkursów, w tym cyklicznego konkursu talentów "Artystyczne Marki". Za działalność kulturalną w naszym mieście otrzymałam w 2016 roku tytuł "Kobieta z Marką".

Przez sześć lat byłam przewodniczącą jury konkursu "Marki w zieleni" organizowanego przez Radę Miasta. Efektem moich działań samorządowych są m.in. plac zabaw przy ul. Stawowej, lustra przy SP 4 oraz wyremontowane ulice: Matejki, Miedziana, Srebrna, Złota. Platynowa, Szeroka, część gruntowa Ceglanej i Wesołej.

Patriotyczne zacięcie

Od 2011 roku współorganizuję "Apel Pamięci Oręża Polskiego", a podczas ważnych rocznic tworzę, organizuję i prowadzę narodowe śpiewanie połączone z prelekcjami historycznymi oraz miejskie koncerty patriotyczne:

  • w 2016 roku w rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski - koncert "Wierni Dziedzictwu",
  • w 2018 roku w 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości- koncert "..a w sercu Polska".
  • w 2023 roku w 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości- koncert "Polska moja miłość".

Moja praca została dostrzeżona i dwukrotnie, po raz pierwszy w 2015 roku, a po raz drugi w roku 2018, Związek Armii Krajowej przyznał mi Odznakę Honorową. W 2016 r. za szczególne zasługi w kultywowaniu tradycji niepodległościowych uhonorowana zostałam medalem " Pro Patria".

Marki moje miejsce na Ziemi 

Marki nigdy nie były mi obojętne. Zawsze wiedziałam, gdzie jest moja mała ojczyzna. Obserwowałam zachodzące w niej zmiany, degradację miasta w pewnym historycznym okresie, potem zastój i marazm. Dziś mimo najprzeróżniejszych problemów widzę jak miasto ożywa, zmienia się jego infrastruktura, architektura i demografia. Dostrzegam jak staje się coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców. 

Nie możemy jednak spocząć na laurach. Kolejne ważne wyzwania, którym trzeba sprostać, to remont ulicy Wspólnej czy rozbudowa szkoły przy ulicy Dużej. Rok 2022, w którym napłynęła do naszego miasta fala uchodźców z Ukrainy, był dla nas samorządowców szczególnym egzaminem. Jako pierwsi w powiecie wołomińskim utworzyliśmy magazyn pomocy dla Ukrainy, w którym wraz z innymi mieszkańcami przez 4 miesiące pracowałam jako wolontariuszka.

Przez ostatnie lata byłam radną. Były to lata wypełnione pracą, niosące ze sobą radości i rozczarowania. Cieszyły mnie wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia, gdyż widziałam, że ja również przyłożyłam do nich swoją rękę. Smuciły takie, których nie udało się powołać do życia.

Jednak te lata dały mi rzecz bezcenną - doświadczenie samorządowe, z którego mogę korzystać w kolejnej kadencji. Praca w Radzie to konstruktywne działanie i pełne zaangażowanie, a celem podstawowym tej pracy jest troska o społeczność. Jako osoba starająca się zachować samodzielność poglądów i ocen, wystawiana byłam na wiele prób, jednak nigdy nie sprzeniewierzyłam się swoim zasadom. Jestem i zamierzam pozostać osobą niezależną, przy czym szukającą pośród radnych i mieszkańców tych, dla których celem nadrzędnym i jedynym jest to, co dla mnie najważniejsze - moje miejsce na Ziemi-Marki.


 

Wspierają mnie:

Zdzisław Domolewski - artysta malarz, pisarz

Agnieszkę poznałem w szkole nr 3 na ul. Pomnikowej, gdzie jako nauczyciel wychowania plastycznego próbowałem nauczyć Ją rysowania czy malowania - z marnym skutkiem - Jej talent i wrażliwość kierowały się w stronę muzyki, śpiewu czy występów teatralnych; sama przyznaje, że talentu plastycznego po swoim tacie nie odziedziczyła. 

Nie odziedziczyła też po nim łagodnego, dobrotliwego spojrzenia na świat; przy całej swej wrażliwości jest osobą potrafiącą skutecznie realizować wyznaczone cele. Po tacie odziedziczyła zaś skłonność, do stawiania celów społecznych ponad swoje - prywatne.

Mieszkańcy Marek interesujący się kulturą, sztuką, historią miasta wiedzą, że tam gdzie odbędzie się spotkanie, koncert, prelekcja czy inne wydarzenie związane z tymi dziedzinami społecznego życia, spotkają Agnieszkę. Pojawi się jako słuchaczka, widz, pieśniarka, aktorka, prelegentka - często jako inicjatorka i uczestniczka owych wydarzeń. Z dużą kulturą, wiedzą i zaangażowaniem realizuje i prowadzi szereg imprez krzewiących kulturę, wiedzę, patriotyzm.

Nie jest Agnieszka osobą, która płynie z prądem, zgadzając się z każdym, odwrotnie - potrafi wdawać się w ostre spory i bronić swoich racji. Myślę, że właśnie dlatego udało jaj się przed laty wywalczyć tak potrzebną mieszkańcom Marek widowiskową salę MCER. Pomimo że znam Ją od lat, a może właśnie dlatego, nieraz miałem okazję przekonać się o Jej silnym charakterze, zwłaszcza, że często nasze poglądy mocno się różniły.

Myślę, że jej naturę, ale też kompetencję i odwagę dobrze charakteryzuje niedawno odbyta dyskusja w Radzie Miasta dotycząca przyszłości nie tylko Marek. Przedstawienie przez Nią, i przedyskutowanie - punkt po punkcie - zarysowanej w centralnych planach UE wizji pozwoliła dokładnie tę - niepokojąca dla mnie wizję - ocenić. Jestem Agnieszce - aktualnej przewodniczącej Rady Miasta - wdzięczny za wykazaną odwagę i za to co dla mareckiej wspólnoty robi i już zrobiła. Mam nadzieję, że swoją aktywnością, talentem i skutecznością działania po raz kolejny przekona mieszkańców, że warto na Nią głosować.

 

Popierali mnie we wcześniejszych wyborach:

Tadeusz Skłodowski
pełniący przez 12 lat z woli wyborców funkcję radnego Rady Miasta Marki

Rodzinę Państwa Lużyńskich znam i cenię od 42 lat. W kadencji 2010-2014 miałem przyjemność uczestniczyć w pracach Rady Miasta razem z Panią Agnieszką Lużyńską. Uważam, że dobrze reprezentowała interesy mieszkańców, szczególnie w sprawach związanych z kulturą i oświatą. Pełniąc swoją funkcję okazała się osobą rzeczową,dociekliwą, zawsze mającą swoje zdanie, aktywną i pracowitą. Jako jedna z nielicznych powinna otrzymać szansę wyboru na radną w nowej kadencji.

Małgorzata Rowicka
Była dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta Marki  

Pani Agnieszka Lużyńska   jako Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przy Radzie Miasta Marki jest osobą aktywnie  współpracującą przy projektach Biblioteki Publicznej Miasta Marki.  Dyspozycyjna i odpowiedzialna -zawsze w razie potrzeby znajduje czas  udzielając się jako juror w organizowanych przez Bibliotekę konkursach, uczestniczy w spotkaniach autorskich i innych inicjatywach.  Otwarta na wyzwania i pomysłowa jest doskonałą kandydatką do Rady Miasta Marki.  

kpt. mgr  Jerzy Zybert
Prezes Zarządu AK Okręgu Mazowsze, Honorowy Obywatel Miasta Marki

Panią  Agnieszkę Lużyńską znam od wielu lat i przez lata obserwuję Jej społeczną działalność w naszym mieście. Doceniam  Jej wielkie zaangażowanie w promowanie postaw patriotycznych i chrześcijańskich wśród mieszkańców Marek. Pani Agnieszka aktywnie bierze udział w uroczystościach i inicjatywach upamiętniających miejsca walk o niepodległość i miejsca  straceń, a swoimi prelekcjami , koncertami i wykładami  od lat krzewi postawy patriotyczne wśród starszych i młodszych mieszkańców Marek. Oceniając wysoko działalność Pani Agnieszki Lużyńskiej

w  2015  roku Związek Żołnierzy Armii Krajowej uhonorował Ją  Odznaką Honorową.

Jestem pełen uznania dla pracy jaką Pani Agnieszka wkłada ,angażując się w tak wiele przedsięwzięć ważnych dla mieszkańców naszego miasta. Uważam, że bardzo dobrze wykonywała pracę radnej i powinna dostać możliwość ponownego zasiadania w Radzie Miasta Marki.

 Agnieszka Gawkowska
Była przewodnicząca Rady Rodziców Szkoła Podstawowa nr 4

Panią Agnieszkę Lużyńską znam od blisko 20 lat. Od pierwszych dni jako moja  sąsiadka dała się poznać jako osoba zaangażowana w tak wiele społecznych przedsięwzięć, że aż trudno było zliczyć. Wiele z nich nie ujrzało blasku fleszy. Jedną z najważniejszych inicjatyw  jest chociażby to, że to właśnie  Pani Lużyńska była pionierką WOŚP w naszym mieście, które z sukcesem gra do dziś. Znana jest również z dbania i krzewienia kultury. Swoją aktywną obecnością wspiera również młodzież chociażby przez stałe uczestnictwo w prowadzonych uroczystościach w naszej szkole. Jestem przekonana, że Pani Agnieszka Lużyńska będzie sumiennie działała na rzecz drugiego człowieka, ale też całym sercem zaangażuje się w rozwój naszego miasta.

 Aleksandra Rutkowska-Szwed-filolog 

Jestem mieszkanką Marek i przez lata realizowałam w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii swój program autorski "Przeżyj to z nami" dla dzieci, młodzieży i rodziców mający charakter profilaktyczny i integracyjny,

Pani Agnieszka Lużyńska pełniąc funkcję radnej aktywnie wspomagała moje działania uczestnicząc w imprezach,współorganizując spotkania tematyczne, debaty obywatelskie, plenery malarskie, wystawy i wycieczki.

Jako człowiek i artysta skutecznie rozwijała wyobraźnię twórczą młodzieży, kształtowała ciekawość poznania otaczającego świata, a przede wszystkim dziedzictwa kulturowego i historii Mazowsza , a szczególnie Marek.

Jest odważna i zdecydowana, jej największą zaletą jest szacunek dla człowieka, niezależnie od jego statusu społecznego, wykształcenia i zawodu. Wrażliwa na los pokrzywdzonych, otwarta na problemy codziennego życia współmieszkańców, z łatwością nawiązująca kontakty z ludźmi, budząca zaufanie,skromna i prawdomówna.

 

 

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 12
fot. 13
fot. 14
fot. 15
fot. 17
fot. 18
fot. 19
fot. 21
fot. 22
fot. 25
fot. 26
fot. 27
fot. 28