facebook.com

Paweł PNIEWSKI

Okręg nr 2, miejsce 8

Poznajmy się

Nazywam się Paweł Pniewski. Od urodzenia jestem mieszkańcem Marek. Tu od ponad 15 lat udzielam się społecznie w organizacjach pozarządowych. Nie należę do żadnej partii politycznej. Podczas wyborów w 2018 roku uzyskałem mandat radnego zdobywając najwyższy wynik wyborczy w Markach. Gorąco dziękuję za zaufanie, jakim mnie wówczas obdarzyliście. Przez 3 lata pełniłem funkcję przewodniczącego rady miasta, a następnie objąłem stanowisko wiceburmistrza.

Z mareckim samorządem związany jestem od 2010 roku. Przez te wszystkie lata wiele czasu poświęcam na sprawy związane z partycypacją obywatelską. Koordynowałem pierwsze edycje budżetu obywatelskiego, wspieram organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców, współpracuję z Marecką Radą Seniorów, przygotowuję powołanie młodzieżowej rady miasta. Inwestycje wykonane dzięki Mareckiemu Budżetowi Obywatelskiemu, Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego, Podwórka Nivea to tylko niektóre przykłady działań zrealizowanych wspólnie z Wami - Mieszkańcami w ostatnich latach.

Pracując w urzędzie miasta angażowałem się w realizację wielu działań mających na celu poprawę komfortu życia mieszkańców naszego rejonu, m.in.: uczestniczyłem w negocjacjach w sprawie objęcia Marek pierwszą strefą biletową oraz brałem udział w procesie inwestycyjnym rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz budowy Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego. Skutecznie zabiegałem o budowę ulicy Wilczej, nowe sygnalizatory świetlne i przejścia dla pieszych na Okólnej i Bandurskiego, uruchomienie linii autobusowych "L", modernizację kamienic, czy utworzenie Parku Wolontariuszy przy Sportowej.

 

O działalności społecznej

W działania społeczne zaangażowany jestem odkąd pamiętam. Od wielu lat jestem członkiem Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego (przez 4 lata pełniłem funkcję wiceprezesa). Przez ponad 15 lat byłem członkiem służby liturgicznej parafii św. Izydora. Od 2008 roku jestem redaktorem najstarszej mareckiej gazety - Ekspresu Mareckiego. Od wielu lat wspieram marecki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Działając na rzecz naszej lokalnej społeczności spotkałem mnóstwo wspaniałych zaangażowanych ludzi, z którymi mam przyjemność tworzyć wiele projektów społecznych, m.in.:

 • TAK dla Obwodnicy Marek (akcja społeczna na rzecz budowy mareckiej obwodnicy),
 • Św. Mikołaj mieszka w Markach (dzięki ofiarności darczyńców co roku przygotowujemy ponad 200 paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców),
 • Bieg Nocny Marek (przez 6 edycji tej największej imprezy biegowej w powiecie wołomińskim byłem szefem Biura Zawodów),
 • Spartakiada Rodzinna MSG (najstarsza impreza plenerowa w mieście),

Za zasługi w kultywowaniu tradycji niepodległościowych zostałem uhonorowany medalem "Pro Patria" nadanym przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz honorową odznaką 30-lecia Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Za osiągnięcia w działalności zawodowej i społecznej zostałem odznaczony srebrną odznaką "Za zasługi dla piłki ręcznej" przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Po godzinach spotkacie mnie na górskich szlakach. Jestem zdobywcą Korony Bieszczadów. Moim obecnym celem jest Korona Gorców.

 

Moje priorytety dla Marek:

 • budowa kompleksu edukacyjnego przy ul. Żeromskiego (żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa),
 • wdrożenie programów poprawy zdrowia psychicznego mieszkańców,
 • modernizacja kluczowych arterii w naszym rejonie: Okólnej, Lisa Kuli, Bandurskiego, Mickiewicza i Wilczej,
 • budowa bezpiecznych, doświetlonych przejść dla pieszych oraz rozwój innowacyjnych programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • rozbudowa placu zabaw przy SP1,
 • rozwój wewnętrznej, darmowej komunikacji autobusowej oraz budowa pętli autobusowej i miejsc parkingowych przy cmentarzu,
 • rozbudowa sieci dróg rowerowych,
 • doposażanie mareckiej jednostki ochotniczej straży pożarnej w nowoczesny sprzęt i rozwój sieci miejskiego monitoringu,

Praca na rzecz lokalnej społeczności jest dla mnie zaszczytem, a wykonywane zadania i realizacja wielu inicjatyw sprawia mi ogromną satysfakcję. Mój program jest racjonalny i możliwy do realizacji w ciągu najbliższych lat. Przez ostatnie lata udowodniłem, że jestem skuteczny w działaniu i angażuję się na 110%. Tę skuteczność chciałbym dalej wykorzystywać na rzecz mieszkańców Marek.

Zapraszam na moją stronę internetową http://www.pawelpniewski.pl, na której od 2010 roku dokumentuję swoją działalność społeczną i samorządową.

 

Popierają mnie:

Paweł ma prawdziwą duszę społecznika. Po prostu kipi kreatywnością, co udowodnił zarówno jako radny przygotowując nowe inicjatywy dla mareckiej młodzieży, pracownik urzędu oraz jako członek lokalnych stowarzyszeń.  Jego pomoc przy organizacji miejskich imprez jest nieoceniona. Jego ogromny wkład w akcję "TAK dla obwodnicy Marek" bez wątpienia przyczynił się do przyspieszenia realizacji tej wyczekiwanej od lat inwestycji.

Jacek Orych, burmistrz Marek


 Popieram kandydaturę Pana Pawła Pniewskiego w wyborach do rady miasta. Z Panem Pawłem od wielu lat współpracuję przy organizacji uroczystości patriotycznych w Markach, które zawsze stoją na wysokim poziomie. Jako mareccy kombatanci zawsze mogliśmy liczyć na jego pomoc.

por. Leopold Kielak, honorowy obywatel miasta Marki,
Przewodniczący mareckiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych


 Paweł Pniewski to urodzony samorządowiec, odkąd sięgam pamięcią zawsze nim był. Zawsze przychylny, rzetelny i skuteczny. Ponadto dusza społecznika, nie zliczę akcji społecznych i charytatywnych, w których bierze udział od wielu lat. To co cenię w Pawle najbardziej to, że jest otwarty, życzliwy i taki po ludzku dobry człowiek.

Agnieszka Gawkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Im. Kornela Makuszyńskiego


Dlaczego warto zagłosować na Pawła? Paweł jest człowiekiem czynu i działania. Odkąd go znam zamienia słowa w czyn. Zainicjował wiele projektów, dzięki którym Marki pozyskały znaczne fundusze na rozwój. Posiada praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w administracji samorządowej.

Małgorzata Waszewska, wiceprezes Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego


Podczas mijającej kadencji poznałem Pawła z zupełnie innej strony. Sprawny i dokładny przewodniczący rady wyznaczył wysoki standard prowadzenia obrad zachowując przy tym skupienie na merytoryce odbywających się dyskusji. Następnie pełniąc rolę zastępcy burmistrza widać było, że odnajduje się w tej roli. Wspierał innych w działaniu, dążył do pomyślnego i sprawnego zakończenia rozpoczętych spraw. Jestem przekonany, że zdobyte doświadczenie Pawła będzie znakomicie pracować dla rozwoju naszego miasta.

Marcin Brzeziński, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach


Pan Paweł Pniewski zawsze dobrze doradzi i pomoże. Potrafi załatwić najtrudniejsze sprawy i przyśpieszyć ich załatwienie. Pan Paweł jest zainteresowany tym, co się dzieje w Markach i dużo robi dla poprawy bezpieczeństwa. Jako prezes Klubu Rowerowego Trybik wielokrotnie spotykałem go na naszych rajdach i imprezach, które zawsze wspierał. Chętnie włącza się również w inicjatywy sprzyjające promowaniu bezpieczeństwa na naszych drogach.

Paweł Paczek, prezes Klubu Rowerowego "Trybik"


Popieram Pawła Pniewskiego, bo wiem że potrzeby mieszkańców przedkłada ponad własny interes. Jest typem społecznika, zaangażowanym w lokalne sprawy Marek, włącza się aktywnie m.in. w wydarzenia kulturalne, sportowe i te o charakterze patriotycznym,  koordynuje pomoc rodzinie repatriantów z Kazachstanu. Charakteryzuje go skromność. Na sukces, który postrzega jako rozwój miasta i zadowolenie mieszkańca, pracuje po cichu. Jako doświadczony urzędnik, zna zasady funkcjonowania samorządu, jego atutem jest  także znajomość procesów legislacyjnych. Z pewnością jest merytorycznie przygotowany do reprezentowania interesów mieszkańców w Radzie Miasta Marki.

Henryka Kruszewska, współzałożycielka Uniwersytetu III Wieku w Markach, członek Mareckiej Rady Seniorów I kadencji

 

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 11
fot. 12
fot. 13
fot. 14
fot. 15
fot. 16
fot. 17
fot. 18
fot. 19
fot. 20
fot. 21
fot. 22
fot. 23
fot. 24