facebook.com

Urszula PASZKIEWICZ

Okręg nr 4, miejsce 2

O mnie

Od 1977 r. mieszkanka Marek. Tu mieszka większość mojej rodziny. Moja praca zawodowa też związana jest z naszym miastem i jego mieszkańcami. Od 1986 r. pracuję jako bibliotekarka w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strudze (która obecnie mieści się w Zespole Szkół nr 2 w Markach), a w latach 2000-2021 pracowałam też jako nauczyciel bibliotekarz w bibliotece szkolnej.

O działalności społecznej

Od wielu lat angażuję się społecznie w życie naszego miasta współorganizując konkursy edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz włączając się w organizację miejskich wydarzeń kulturalnych i sportowych. Jestem także współzałożycielką stowarzyszenia Struga Wczoraj, Dziś, Jutro, które za główny cel stawia sobie działania na rzecz upowszechniania kultury wśród społeczności Strugi (głównie seniorów). Byłam pomysłodawczynią bożonarodzeniowych spotkań przy kolędzie oraz zapustów dla seniorów ze Strugi. Jestem także współautorką zwycięskich pomysłów z Mareckiego i Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki nim udało się:

 • wybudować integracyjny plac zabaw na skwerze bł. ks. B. Markiewicza;
 • doświetlić przejścia dla pieszych w ul. Legionowej;
 • zorganizować cykl przedstawień zatytułowany "Teatrzyki dla dzieci - kulturka w Strudze"

Za swoją działalność społeczną otrzymałam nominację w plebiscycie "Kobieta z Marką".

O działalności samorządowej

Działalnością w samorządzie lokalnym na rzecz mieszkańców związana jestem od 2000 r. i traktuję ją zawsze jako zaszczyt i powołanie. W mijającej kadencji samorządowej pracowałam w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Szczególnie na sercu leżą mi sprawy Strugi. W kończącej się kadencji udało nam się:

 • poprawić dojazd do Zespołu Szkół nr 2 poprzez budowę ulicy Turystycznej, a także modernizację Wczasowej i odcinka Weneckiej;
 • kompleksowo zmodernizować północny odcinek Alei Piłsudskiego (powstały parkingi, drogi rowerowe, chodniki, nowe oświetlenie, wiaty przystankowe);
 • rozbudować system kanalizacji sanitarnej na terenie Strugi i Czarnej Strugi;
 • zbudować nową Stację Uzdatniania Wody przy ul. Spacerowej, zasilającą przede wszystkim naszą cześć miasta;
 • ułożyć nakładkę asfaltową w ulicy Długiej;
 • odbudować skatepark na terenie szkoły przy Wczasowej.

Moje credo

Głównym celem mojej samorządowej pracy było wspieranie i wprowadzanie do realizacji każdego działanie mającego na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Według mnie Rada Miasta nie może być miejscem zdominowanym przez politykę. W pracy każdego samorządowca ważny jest stały kontakt z ludźmi oraz uczciwe i odpowiedzialne działanie na rzecz miasta i jego mieszkańców. Jestem optymistką z racjonalnym spojrzeniem na życie. Wierzę w potrzebę współpracy i porozumienia, bo tylko w ten sposób można zrobić coś, co przyniesie korzyści lokalnej społeczności.

 

Co zamierzam zrobić

W kolejnej kadencji chcę wykorzystać moje doświadczenie w następujących obszarach:

 • poprawa infrastruktury drogowej (modernizacja, budowa dróg i chodników oraz budowa ścieżek rowerowych),
 • polepszenie poziomu estetycznego miasta - rewitalizacja skwerów miejskich, nowe nasadzenia, nowoczesne i bezpieczne place zabaw,
 • wsparcie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej osób starszych,
 • dbałość o edukację przedszkolną i szkolną,
 • stworzenie warunków do budowania silnych i stałych więzi społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego,
 • dbałość o tereny zielone: mareckie lasy i okolice rzeki Czarnej,
 • rozwój oferty kulturalnej dla mieszkańców Strugi.
zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4