facebook.com

Barbara JÓŚKO

Okręg Marki, miejsce 4

KWW JEDEN POWIAT - DOBRY SAMORZĄD

Szanowni Mieszkańcy miasta Marki,

Nazywam się Barbara Jóśko. Mieszkam w Markach od 1972 roku. To moje miejsce na ziemi. Marki to moje życie, to tu przez ponad 50 lat przepracowałam w mareckiej oświacie. Tu również od wielu lat angażuję się społecznie na rzecz mieszkańców Marek wspierając potrzebujących i polepszając komfort naszego życia. 

Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki, w zakresie wychowania przedszkolnego. Przez 51 lat pracowałam w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Markach. Zaczynając jako nauczyciel, po latach pracy zawodowej powierzono mi funkcję dyrektora tej placówki, którą pełniłam 37 lat. Ukoronowaniem mojej długoletniej pracy zawodowej była rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Dużej. Za zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego wyróżniona zostałam medalem PRO MASOVIA przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Mimo przejścia na emeryturę nadal staram się aktywnie działać na rzecz naszej małej Ojczyzny angażując się w życie społeczne. Od 2018 roku jestem członkiem Mareckiej Rady Seniorów, od ubiegłego roku kierując jej pracami pełniąc funkcję przewodniczącej. W 2022 roku uczestniczyłam w obradach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Angażowałam się również w prace zespołu do spraw Mareckiego Budżetu Obywatelskiego jako przedstawiciel mieszkańców. 

Zdecydowałam się kandydować do Rady Powiatu Wołomińskiego, ponieważ chciałabym wykorzystać zdobyte doświadczenie zawodowe i społeczne na rzecz mieszkańców Marek i powiatu. Głos naszego miasta w radzie powiatu powinien być słyszalny i skuteczny. Jeśli obdarzą mnie Państwo zaufaniem, w Radzie Powiatu Wołomińskiego będę zabiegała o: 

  • budowę nowoczesnej szkoły średniej na terenie Marek,
  • powołanie Powiatowej Rady Seniorów,
  • rozwój bezpłatnej komunikacji autobusowej miedzy gminami powiatu,
  • zwiększenie powiatowej oferty kulturalnej dla mieszkańców Marek. 


 

Popierają mnie: 

Z Panią Barbarą znamy się wiele lat. To bardzo doświadczony pedagog i wieloletni dyrektor przedszkola przy ul. Dużej. Spod jej ręki wystartowały w dalszą ścieżkę edukacyjną tysiące przedszkolaków. Poza tym znamy się również jako sąsiedzi. Pani Basia to uczynna, miła i aktywna osoba. Pomimo zaprzestania pracy zawodowej, nadal udziela się społecznie troszcząc się o los seniorów w naszym mieście. Oddając głos na Panią Basię do rady powiatu mam pewność, że będzie z pozycji radnej powiatu wołomińskiego w jeszcze skuteczniejszy sposób dbała interes środowisk seniorskich w naszym mieście, do których niebawem i ja dołączę. Z pełnym przekonaniem oddam głos na Barbarę Jóśko.

Dariusz Pietrucha - wiceburmistrz Marek

 

Jest dla mnie wielkim zaszczytem mieć możność zaprezentowania sylwetki Pani Barbary Jóśko. Przewodnicząca Mareckiej Rady Seniorów, wolontariuszka troszcząca się o ludzi niepełnosprawnych, chorych a szczególnie samotnych. Współpracuje ze stowarzyszeniami oraz środowiskami senioralnymi. Jest osobą znaną, poważaną i lubianą. 

Maria Borkowska - wiceprzewodnicząca Mareckiej Rady Seniorów

 

Wolontariusz Basia Jóśko kiedy pracuje, to pracuje jej głowa, jej serce i jej ręce. Ona jak nikt inny wpisuje się w powiedzenie: "Jeden robi jak się patrzy, reszta patrzy jak się robi"

Helena Komorowska - Przewodnicząca Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Nr 14 w Markach 

Rekomenduję, kandydaturę Pani Barbary Jóśko do Rady Powiatu, uważając, ze 51 lat pracy i 37 lat prowadzenia z sukcesem przedszkola w Pustelniku na stanowisku dyrektora, a teraz praca charytatywna w Radzie Seniorów udowadnia właściwość Jej kandydatury. Życzę powodzenia!

Anna Kwiatkowska-Misiurska - mieszkanka Pustelnika, artystka - malarka

 

Pani Barbara Jóśko dała się poznać jako dobry organizator pracując jako dyrektor w przedszkolu, miała bardzo dobre relacje z rodzicami i dziećmi. Współuczestniczyła w budowie przedszkola. Obecnie zaangażowana jest w sprawy seniorów mareckich. Ufam, że będzie dobrą kandydatka do Rady Powiatu Wołomińskiego. 

Antoni Mirończyk - mieszkaniec Strugi, historyk z zamiłowania

 

zdjecie
fot. 1
fot. 2