facebook.com

Marcin BRZEZIŃSKI

Okręg Marki, miejsce 3

KWW JEDEN POWIAT - DOBRY SAMORZĄD

 

Mam 37 lat. Z zawodu jestem informatykiem. W czasie wolnym lubię jeździć na rowerze, oglądać ciekawe produkcje filmowe, spotykać się z przyjaciółmi i działać na rzecz mojej małej ojczyzny. Moi dziadkowie sprowadzili się do Marek ponad 50 lat temu. Tu wychowali się moi rodzice, tu jestem ja. Tu widzę swoją przyszłość. Na przestrzeni ostatnich lat wiele się w Markach zmieniło.

Od ponad 15 lat współpracuję z szeregiem grup i stowarzyszeń działających na rzecz miasta. Współorganizowałem takie przedsięwzięcia społeczne jak: kolonie letnie i wycieczki, turniej halowy TPM CUP, finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Szanty, rajdy rowerowe, uroczystości historyczno-patriotyczne, pikniki i festyny oraz wiele innych.

Od dziesięciu lat największą część swojego czasu poświęcam na działania w mareckiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkie te działania i doświadczenia pozwoliły mi na poznanie ludzi, dzięki którym mogłem i mogę rozwiązywać problemy dotyczące naszego miasta i podejmować wiele wyzwań.

Od 2018 roku jestem radnym Marek. Miniona kadencja pozwoliła mi zdobyć doświadczenie w pracy samorządowej i przetrzeć szlaki przy realizacji wyznaczonych przez mnie celów. Jestem dumny, że zostałem wybrany na stanowisku wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, która zajmowała się m.in. analizą bezpieczeństwa w mareckich szkołach i przedszkolach, sposobami działania Ośrodka Pomocy Społecznej czy Zakładu Usług Komunalnych. Pracowałem również jako członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Mam za sobą mnóstwo spotkań i rozmów z ludźmi. Cieszy mnie, że przy współpracy udało nam się wypracować kompromisy i zrealizować wiele celów.

Zostałem również prezesem zarządu mareckiej OSP, a także wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP - głosem strażaków w organizacji na szczeblu powiatowym. Będąc członkiem Mareckiej Rady Pożytku Publicznego mam okazję spotykać się z organizacjami pozarządowymi oraz pracować nad możliwościami ich rozwoju i wsparcia.

Miniona kadencja to także wiele niespodziewanych sytuacji jak epidemia czy wojna w sąsiadującym kraju. Udział w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego i współorganizowanie akcji dostarczania żywności i innych niezbędnych artykułów, pokazały mi jak zróżnicowane mogą być potrzeby i wymagania ludzi.

Zdobyte doświadczenie pragnę przenieść na wyższy poziom - do rady powiatu wołomińskiego, aby być głosem mieszkańców Marek i działających u nas NGO (organizacje pozarządowe) w tym organie. Dynamiczny rozwój naszego miasta sprawia, że przed nami stają ciągle nowe wyzwania. Wzrost liczby mieszkańców wymaga rozwoju infrastruktury - dróg, placówek oświatowych i miejsc do rekreacji, ale nie tylko.

Pragnę zatroszczyć się przede wszystkim o dalsze podnoszenie jakości działań jednostek Straży Pożarnych, poprzez doposażenie PSP i OSP w sprzęty niezbędne do likwidacji skutków podtopień czy wichur.

Należy także zadbać o rozwój łączności i regularną konserwację linii energetycznych, aby zapobiec problemom zdarzającego się braku prądu w Markach.

Zadaniem powiatu jest również prowadzenie szkół ponadpodstawowych. Jednak mareckie liceum jest prowadzone przez naszą gminę. Jego siedziba znana jest każdemu mieszkańcowi Marek, nie trzeba więc tłumaczyć dlaczego należy położyć większy nacisk na możliwość jej przeniesienia z uwagi na charakter budynku. Planowana przez powiat budowa nowej placówki się nie odbyła - chcę odświeżyć ten temat.

Kolejnym ważnym elementem jest usprawnienie dotarcia komunikacją publiczną mieszkańcom Marek do placówek powiatowych, takich jak np. Wydział Komunikacji czy oddział ZUS.

Wspierają mnie

Paulina Balicka, fizjoterapeutka

Z Marcinem znamy się od wielu lat. Od zawsze był typem społecznika, obecny wszędzie tam, gdzie działo się coś dla miasta i jego mieszkańców. Jest komunikatywny, uczciwy, odpowiedzialny i otwarty na potrzeby innych. Potrafi rozwiązywać problemy, zawsze jest gotowy do współpracy. Jako rodowity markowianin dobrze zna problemy tutejszej społeczności.

Ewa Czarkowska, pełnomocnik ds. NGO

Marcin jest człowiekiem, na którym można polegać. Ile razy prosiłam o pomoc w różnego rodzaju akcjach w mieście, tyle razy się nie zawiodłam. Jest liderem potrafiącym nie tylko zaangażować się samemu, ale i zmobilizować zarówno młodzież jak i dorosłych do działania - bez względu czy dotyczy to pomocy w imprezach patriotycznych czy miejskich czy tak prozaicznych jak sprzątanie strażnicy.

Anna Kaczor, nauczycielka

Znam Marcina od wielu lat. Jest człowiekiem odpowiedzialnym, pracowitym i rzetelnie wypełniającym swoje obowiązki. Zawsze otwarty i chętny do bezinteresownej pomocy. Wielokrotnie angażował się w liczne akcje społeczne. Marcin to człowiek ambitny, kreatywny i pomysłowy. Z całym przekonaniem popieram jego kandydaturę!

Paulina Twarowska, fryzjerka

Popieram kandydaturę Marcina, ponieważ od kiedy pamiętam jest społecznie zaangażowany, a przede wszystkim wkłada serce we wszystko co robi. Dodatkowo doskonale rozumie oraz widzi problemy i potrzeby nas mieszkańców. W związku z tym jestem przekonana, że doskonale podoła tej funkcji i wszelkim zadaniom, które będą z nią związane.

Joanna Zawadzka, własna działalność

Znam Marcina od wielu lat. Jest osobą otwartą, pracowitą, pomocną i można na nim polegać. Zawsze zaangażowany w sprawy naszego miasta, udziela się społecznie na wielu płaszczyznach. Ja i moja Rodzina oddamy na niego swój głos.

Paweł Pniewski, wiceburmistrz Marek

Od kilku lat obserwuję zaangażowanie i profesjonalizm Marcina Brzezińskiego pełniącego funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. Zdobytą przez siebie wiedzę i doświadczenie wykorzystuje do rozwijania umiejętności druhów oraz dbałości o ich skuteczność i profesjonalizm, co przekłada się na zwiększone poczucie bezpieczeństwa naszej lokalnej społeczności. Jestem przekonany, że profesjonalne podejście do służby oraz doskonałe zdolności organizacyjne Marcina Brzezińskiego przyczynią się do wzrostu efektywności powiatowych służb z zakresu bezpieczeństwa i pozwolą im skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe. W pełni popieram jego kandydaturę do Rady Powiatu Wołomińskiego.

Elżbieta Katarzyna Goławska, nauczycielka

Znam Marcina od wielu lat. Jest człowiekiem obowiązkowym, pracowitym i zaangażowanym w to co robi. Szybko szuka rozwiązań i wykazuje się dobrą i przemyślaną organizacją swoich zadań. Jest otwarty, chętnie pomaga i wspiera innych. Zawsze mogę na nim polegać.

Jacek Orych, burmistrz Marek

Marki potrzebują zaangażowanych społecznie radnych. Marcin udowodnił przez lata swojej działalności, że praca dla dobra i bezpieczeństwa innych jest jego pasją. Działa aktywnie od samego początku reaktywacji Ochotniczej Straży Pożarnej na rzecz rozwoju tej jednostki. Angażuje się społecznie w inne wydarzenie naszego miasta. Polecam jego kandydaturę.

Sebastian Sut, strażak

Popieram kandydaturę Marcina Brzezińskiego na radnego! Znam go od kilku lat, jest zdecydowany w działaniach, zawsze pomocny i dobrze zorganizowany. Nigdy nie przechodzi obojętnie gdy ktoś potrzebuje pomocy. Na pewno nas nie zawiedzie!

Marcin Gałązka, inżynier

Znam Marcina od ponad 10 lat. Zawsze sumienny, pracowity, zorganizowany, idealny kandydat na radnego. Popieram jego kandydaturę.

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3