facebook.com

Ewa MICHALAK

Okręg Marki, miejsce 1

KWW JEDEN POWIAT - DOBRY SAMORZĄD

Dlaczego kandyduję

7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe. Kandyduję do Rady Powiatu. Pragnę w szerszym (pełniejszym) wymiarze oddziaływać przede wszystkim na rozwój systemu edukacyjnego, skupiając się na obszarze architektonicznym, tzn. zadbać o wybudowanie nowych szkół i przedszkoli i ich wyposażenie, modernizację dotychczasowej sieci szkół i przynależącej infrastruktury sportowej (boisk, hal gimnastycznych, placów zabaw). 

Uważam, że inwestowanie w bezpieczeństwo i rozwój uczących się dzieci są kluczowe dla rozwoju społeczności powiatu. Tym samym będę dążyła do zapewnienia dostępu do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz powiatu wołomińskiego oraz wspierania rozwoju lokalnych instytucji kulturalnych, które wzbogacają nasze życie kulturalne i artystyczne. Zależy mi również na kontynuacji wszystkich pozytywnych działań. Będę wspierać inicjatywy, które sprzyjają otwieraniu nowych horyzontów, aby współtworzyć silną i zrównoważoną gospodarkę miasta i powiatu.

O mnie

Mam 50 lat, męża i dwoje dzieci. Ukończyłam studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na Wydziale Neofilologii Romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Poszukując możliwości rozwoju własnej ścieżki zawodowej dbam o nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Skończyłam studia podyplomowe w zakresie: Menedżer Oświaty i Kultury, Wychowanie do życia w rodzinie, Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy, Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i  Zespołem Aspergera, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

Zaraz po ukończeniu studiów, przez wiele lat, wykładałam na wyższych uczelniach, na których organizowałam i przeprowadzałam  międzynarodowe egzaminy językowe TELC, akceptowane w krajach Unii Europejskiej, potwierdzające umiejętność porozumiewania się w  języku obcym. Posiadam uprawnienia egzaminatora egzaminów maturalnych z języka francuskiego. Byłam koordynatorem do spraw studenckich.

Pracując w różnych typach szkół nabyłam ogromne doświadczenie zawodowe: współorganizowałam konkursy i olimpiady szkolne, byłam opiekunem Samorządu Uczniowskiego i wychowawcą klas. Od 4 lat jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Markach. Staram się jak najlepiej dbać o moich uczniów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, rodziców moich uczniów i szkołę, udoskonalając jej wyposażenie i stwarzając jak najlepsze, optymalne warunki do uczenia się i  nauczania. Praca pedagoga - nauczyciela jest moją pasją i powołaniem.

Po godzinach

W wolnym czasie czytam książki, zajmuję się ogrodem, gram w tenisa stołowego, jeżdżę motocyklem i biorę udział w amatorskich wyścigach samochodowych. 

O mojej aktywności

Aktywnie uczestniczę w działaniach na rzecz Marek i jego mieszkańców oraz jestem współorganizatorką wielu mareckich projektów społecznych. Pracując dla wspólnoty lokalnej prowadziłam lekcje języka francuskiego dla Pań z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Angażowałam się także w życie parafii pw. św. Izydora. Byłam główną koordynatorką organizacji obchodów Jubileuszu 100-lecia powstania parafii, prowadziłam także prace przy odnowie kościoła i jego otoczenia. Brałam aktywny udział w organizacji takich wydarzeń jak: Marki Off Road, bieg Nocny Marek, Spartakiada Rodzinna.

Byłam wolontariuszem w Centrum Zdrowia Dziecka, organizowałam akcje charytatywne na  rzecz dzieci. Po wybuchu wojny pomagałam uchodźcom z Ukrainy zbierając dla nich najpotrzebniejsze artykuły i szukając im miejsc pracy oraz rodzin, które chętne byłyby do ich przyjęcia. 

Moje plany

Nasze miasto intensywnie rozwija się. Optymizmem napawa mnie widok nowych i kolejnych zakończonych inwestycji. Codziennych problemów do rozwiązania jest i będzie wiele. Bycie radną powiatu wiąże się z podejmowaniem mądrych i rozważnych decyzji. Moją pracowitość i otwartość wykorzystam w pełni na potrzeby Marek i powiatu.

Idąc za przykładem licznych działań włodarzy mareckich dotyczących poprawy infrastruktury, również będę szukała dofinansowania na inwestycje drogowe, aby kontynuować odnawianie zniszczonych nawierzchni ulic, budowę chodników i nowych dróg. W Markach mamy jeszcze wiele do zrobienia w  dziedzinie deszczówki. Trzeba rozwiązać problem wód opadowych i zainwestować w  budowę kanalizacji deszczowej. 

Samorząd na bieżąco monitoruje stan powietrza poprzez odpowiednie urządzenia, wymianę pieców - kopciuchów i uruchomienie programu Czyste Powietrze, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Ważną dla mnie kwestią jest edukacja. W szkołach, wspólnie z  Wodociągiem Mareckim, prowadzimy edukację dzieci i młodzieży z zakresu ochrony środowiska. Organizujemy konkursy plastyczne, pogadanki, warsztaty i akcje sprzątania lasów/terenów zieleni.

Chciałabym mieć wpływ na czystość i estetykę Marek, aby wyróżniały się wśród innych gmin jako miejsce spokojne, pełne zieleni i miejsce do rekreacji dla młodszych i starszych mieszkańców. Od kilku lat nasze miasto nie jest tylko "sypialnią" dla Warszawy, ale również miejscem odpoczynku, rekreacji, spotkań towarzyskich i biznesowych. Dzięki wydarzeniom kulturalnym organizowanym przez instytucje takie jak MCER, MOK, CAF3 życie w Markach tętni każdego dnia. Niezależnie od wieku czy zainteresowań każdy dla siebie coś znajdzie.

Boom budowlany w Markach spowodował zwiększenie liczby dzieci w szkołach i przedszkolach. Przez ostatnie lata priorytetem samorządu były inwestycje edukacyjne (rozbudowa SP1 i SP2, budowa MCER z SP4, basenem, halą sportową, boiskami, budowa przedszkola przy ul. Okólnej i przy ul. Dużej). Powstała już koncepcja budowy kompleksu edukacyjnego na ul. Zygmuntowskiej dla 1200 uczniów z halą sportową, boiskami, przedszkolem i żłobkiem. W planach jest również rozbudowa szkoły przy ul. Dużej dla 450 uczniów. Burmistrz kładł również nacisk na doposażanie placówek szkolnych w najnowocześniejsze sprzęty multimedialne i pomoce dydaktyczne. W Szkole Podstawowej nr 2, dzięki dotacjom ze środków rządowych i unijnych, zostały doposażone: 4 przedmiotowe sale lekcyjne (fizyczna, chemiczna, biologiczna, geograficzna) za 80 tys. zł, sale specjalistyczne za prawie 50 tys. zł, pracownie przedmiotowe za prawie 240 tys. zł, pozostałe pomieszczenia w szkole w sprzęt informatyczne (komputery, monitory interaktywne, drukarki, okulary VR) za 320 tys. zł. 

Moim głównym celem działania jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży poprzez innowacyjne metody nauczania, budowanie inspirującego środowiska edukacyjnego oraz wspieranie rozwoju umiejętności miękkich. Zaangażowanie w edukację sprawia, że mam świadomość potrzeb współczesnego świata i dążę do stworzenia warunków sprzyjających pełnemu rozwojowi każdego młodego człowieka. Swoje powołanie zawodowe chciałabym wykorzystać szczególnie do realizowania działań na rzecz młodszych mieszkańców Marek poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych na budowy i rozbudowy szkół, przedszkoli i żłobków zarówno w Markach, jak i całym powiecie. 

 

Szanowni Państwo, 

Startując z Komitetu Wyborczego Wyborców "Jeden Powiat Dobry Samorząd", liczę na Państwa głos 7 kwietnia 2024 r. Moje nazwisko Ewa Michalak znajduje się przy nr 1 na karcie do głosowania na radną powiatu. Zapraszam do lokali wyborczych.

Dziękuję za oddane na mnie głosy i zaufanie.

 

Wspierają mnie:

Agnieszka Gawkowska
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego

Ewa Michalak - kobieta, która wie czego chce, patrzy gospodarskim okiem, dba o najmniejsze szczegóły. Do tego osiąga wysokie wyniki w pracy zawodowej i społecznej. Jeżeli bym miała wybierać swojego przedstawiciela, to właśnie byłaby nim Ewa, która umie i chce patrzeć szerzej i dalej, a to rzadkość. To kobieta rakieta, fantastyczna koleżanka i po prostu dobry człowiek. Śmiało można powiedzieć: "Gdzie diabeł nie może tam Ewę pośle".

Ewelina Kryszkiewicz
prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Pani Ewa Michalak dała się poznać jako osoba bezinteresownie angażująca się w działalność na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Markach. Między innymi prowadziła bezpłatne zajęcia z języka francuskiego dla mareckich seniorów, angażuje się w przedsięwzięcia społeczne na rzecz mieszkańców Marek, czego przykładem jest współorganizowanie uroczystości Ku Czci Żołnierzy Wyklętych czy też licznych imprez rekreacyjnych dla naszych mieszkańców.

Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, o nie tuzinkowym instynkcie społecznym. Nie mamy wątpliwości, że Pani Ewa Michalak posiada wszelkie kwalifikacje niezbędne do reprezentowania naszych mieszkańców i zasiadania w radzie powiatu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Markach popiera kandydaturę Pani Ewy Michalak.

Bogumiła Szymków
lekarz pediatra

Z Ewą Michalak poznałyśmy się w przychodni, przy okazji jej wizyt z dziećmi. Mimo że dzieci są już dorosłe, nadal jestem jej bliską znajomą. W jej towarzystwie miło się przebywa. Jest dowcipna i dba o dobre relacje. Jest uczciwa. Myślę, że nie odmówiłaby osobie potrzebującej. Z tego, co wiem, z potrzeby serca dbała o pewne starsze, schorowane osoby. U Ewy podoba mi się, że jest śmiała i otwarta. Dobrze czuje się w wystąpieniach publicznych, np. w kościele czy na scenie. Ostatnio grała w przedstawieniu o historii naszego miasta. 

Jest osobą o wielu zainteresowaniach, której chce się działać, o której mówi się "gdzie diabeł nie może, tam babę pośle"

Jarosław Jaździk
Radny Miasta Marki

Pani Ewa Michalak jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, niezwykle kreatywną, a zarazem zorganizowaną. Angażuje się w działania społeczne kierowane do mieszkańców. Poświęca swój wolny czas pomagając dzieciom i seniorom. Można z czystym sumieniem powiedzieć, że czyni dobro. Na stanowisku dyrektora SP2 z wielkim sercem i oddaniem angażuje się w sprawy szkolne, ale i nie tylko. Potrafi po godzinach razem z uczniami i rodzicami pracować dla dobra społeczności szkolnej oraz lokalnej. Zna potrzeby mareckich uczniów i bolączki systemu oświatowego. W moim przekonaniu będzie radną, której Marki potrzebują w powiecie. Jestem pewien, że głos oddany na Ewę będzie świetną decyzją.

Paweł Pniewski
Zastępca Burmistrza Miasta Marek

Ewa Michalak to doświadczony menedżer. Od lat zaangażowana w sprawy Marek, jako społecznik, nauczyciel i dyrektor szkoły będzie nas skutecznie reprezentować w radzie powiatu. Polecam Państwu tę kandydaturę.


 

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 11
fot. 12