facebook.com

Emilia KACZMARCZYK

Okręg nr 4 miejsce 3

Po licznych spotkaniach z mieszkańcami mojego okręgu zostałam właśnie przez nich przekonana do przedstawienia swojej kandydatury, w tegorocznych wyborach do rady miasta. Ostatecznie podjęłam decyzję o staraniu się o mandat zaufania moich wyborców.

Mam 40 lat, jestem żoną i szczęśliwą mamą Jakuba i Mateusza.

Ukończyłam Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Warszawie, na kierunku Zarządzanie Finansami. W 2014 roku rozpoczęłam pracę w charakterze księgowej spółek prawa handlowego. Moim drugim, pełnym etatem jest wychowywanie i wspieranie moich nastoletnich synów.

Od dwóch lat jestem członkiem zespołu firmy eventowej, gdzie realizuję się w roli organizatora imprez oraz jako animator.

W 2014 roku ubiegałam się o mandat radnego i dzięki mieszkańcom Pustelnika uzyskałam drugie miejsce w moim okręgu wyborczym. Pomimo upływu czterech lat problemy mieszkańców nie zostały do końca zrealizowane po ich myśli. Chcę czynnie uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji, które wpływają na jakość życia nas wszystkich.

Dzięki działalności społecznej,  w którą zawsze bardzo chętnie się angażuję, zdobywam doświadczenie i  poznaję różne grupy społeczne. Byłam między innymi :

- autorką zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego „ Siłownia plenerowa przy Meksyku w Pustelniku”

- w 2016 r. otrzymałam nominację do tytułu Kobieta z Marką w kategorii Działalność Społeczna.

- Jestem członkiem Sztabu WOŚP w Markach, od dwóch lat pełnię funkcję Szefa Wolontariatu, koordynacja pracy ok. 300 wolontariuszy

- w 2012 r. byłam pomysłodawcą i współorganizatorem turnieju piłkarskiego dla dzieci „ Mini Euro 2012” wraz z Fundacją Orange. Nasza inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem Szkół Podstawowych z terenu Marek i okolic, co skłania mnie do dalszych tego typu działań.

- kierownikiem, wychowawcą kolonijnym. Współpracowałam między innymi z Fundacją Pomocna Ręka, Fundacją Nasza Bajka w Markach, Klubem Alternatywnym przy Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej. Jestem w ciągłym kontakcie z tymi organizacjami i zawsze chętnie służę im pomocą.

- byłam członkiem Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 r. w Markach oraz przy Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach.

-od 2013 roku czynnie uczestniczyłam w przygotowaniach do dwóch  pierwszych edycji Biegu Nocny Marek . Wielokrotnie brałam udział w organizacji największej w mieście imprezy rodzinnej -  Spartakiady Rodzinnej.

Otwarcie na dialog z mieszkańcami, wsłuchanie się w ich potrzeby i sugestie, to jest to czego wszyscy oczekują od swojego reprezentanta na szczeblu lokalnym.

Jedną z moich zalet jest angażowanie się w każdą pracę i wspieranie inicjatywy w obszarach wykraczających poza zakres moich obowiązków. Nie boję się zadawać pytań i dyskutować na tematy istotne dla mieszkańców i wierzę, że dobrze będę spełniać swoją funkcję, reprezentując Państwa w radzie gminy. Ponad to uważam że mój program wyborczy jest możliwy do zrealizowania.

Występuję w nim o:

- wspieranie inicjatyw społecznych i szerszy udział mieszkańców w życiu miasta.

- dopilnowanie i przyspieszenie realizacji planowanych inwestycji w tym napraw i budowy bezpiecznych ulic lokalnych na naszych osiedlach.

- wypracowanie z jednostkami gminnymi programu szkoleniowego dla nauczycieli oraz uczniów z zakresu przeciwdziałania przemocy psychicznej wśród dzieci.

- aktywizacja młodzieży przez poszerzenie istniejących projektów  i wprowadzenie kolejnych, dedykowanych młodym mieszkańcom.

- zorganizowanie cyklu szkoleń i spotkań z osobami niepełnosprawnymi i zapoznania osób zdrowych z ich problemami życia codziennego.

- pomoc w realizacji projektu utworzenia domu pobytu dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych oraz przedszkola terapeutycznego, z zapleczem terapeutycznym i rehabilitacyjnym.

- zorganizowanie i pilotowanie cyklicznych Mareckich targów pracy

- wspieranie projektów dotyczących budowy i modernizacji obiektów sportowych, w tym monitoring ww. obiektów, zapobiegający aktom wandalizmu.

- wypracowanie i wdrożenie programu wspierania młodych talentów sportowych jako element promocji miasta.

- stworzenie programu wychowania przez sport dla podopiecznych OPS i dzieci niepełnosprawnych.

- będę dążyła do stworzenia projektu budowy obiektu z miejscami noclegowymi dla młodzieży z zaprzyjaźnionych klubów sportowych. Powstanie takiego projektu przyczyni się między innymi do większej samodzielności finansowej klubu.

 

Tylko wspólnie myśląc o przyszłości naszego miasta, możemy „narysować je” zgodnie z obowiązującymi współcześnie standardami.

Chcąc być w stałym kontakcie z mieszkańcami mojego okręgu wyborczego, udostępniam swój adres email: kaczmarczykemilia.marki@gmail.com

Jestem przekonana że dzięki temu będę na bieżąco mogła korygować swój program do Państwa potrzeb.

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6