facebook.com

Urszula PASZKIEWICZ

Okręg nr 4 miejsce 1

Szanowni Państwo,

Nazywam się Urszula Paszkiewicz. Urodziłam się w 1957 r. w Warszawie i tam mieszkałam przez dwadzieścia lat. W 1977 r. po zawarciu związku małżeńskiego z Andrzejem Paszkiewiczem przeprowadziłam się do Marek. Tu mieszka większość mojej rodziny. troje dzieci, synowa. zięć, dwie wnuczki  i siostra z rodziną. Moja praca zawodowa też związana jest z miastem Marki i jego  mieszkańcami.  Od 1986 r. pracuję jako bibliotekarka w fili Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strudze, (która obecnie mieści się w Zespole Szkół nr 2 w Markach), a od 2000 roku pracuję też jako nauczyciel bibliotekarz w bibliotece szkolnej. 

Od wielu lat angażuję się społecznie w życie naszego miasta współorganizując liczne konkursy edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz włączając się w organizację miejskich wydarzeń kulturalnych i sportowych. Jestem także współzałożycielką stowarzyszenia Struga Wczoraj, Dziś, Jutro, które za główny cel stawia sobie działania na rzecz upowszechniania kultury wśród społeczności Strugi (głównie seniorów). W Zespole Szkół Nr 2 byłam pomysłodawczynią uruchomienia wolontariatu bibliotecznego wśród uczniów. Wspólnie z uczniami wspieram także marecki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Byłam także pomysłodawczynią bożonarodzeniowych spotkań przy kolędzie dla seniorów ze Strugi. Jestem także współautorką zwycięskiego pomysłu wybudowania placu zabaw na skwerze bł. ks. B. Markiewicza, który powstanie w przyszłym roku. W 2016 roku za swoją działalność społeczną otrzymałam nominację w plebiscycie „Kobieta z Marką”.

 

 

Działalnością w samorządzie lokalnym na rzecz mieszkańców związana jestem od 2000 r. i traktuję ją zawsze jako zaszczyt i powołanie. W kadencji 2014-2018 pracowałam w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Sprawy edukacji  oraz wychowania dzieci i młodzieży były i są dla mnie sprawą priorytetową. Zabiegałam o budowę kompleksu sportowego oraz skate-parku przy Zespole Szkół Nr 2. Za każdym razem popierałam wszelkie inwestycje mające na celu poprawę bazy oświatowej oraz zwiększenie zajęć dodatkowych w szkołach.

 

Zawsze głównym celem mojej samorządowej pracy było wspieranie i wprowadzanie do realizacji każdego działanie mającego na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Według mnie Rada Miasta nie może być miejscem zdominowanym przez politykę. Uważam, że w pracy każdego samorządowca ważny jest stały kontakt z ludźmi oraz uczciwe i odpowiedzialne działanie na rzecz miasta i jego mieszkańców.

 

Jestem optymistką z racjonalnym spojrzeniem na życie. Wierzę w potrzebę współpracy i porozumienia, bo tylko w ten sposób można zrobić coś, co przyniesie korzyści lokalnej społeczności. 

 

Swoje doświadczenie zawodowe, społeczne oraz samorządowe chcę wykorzystać dla dobra mieszkańców w nadchodzącej kadencji w następujących obszarach:

  • poprawa infrastruktury drogowej ( modernizacja, budowa dróg i chodników oraz budowa ścieżek rowerowych),
  • uruchomienie autobusowej linii ekspresowej ze Strugi do warszawskiego metra,
  • polepszenie poziomu estetycznego miasta – rewitalizacja skwerów miejskich, nowe nasadzenia, nowoczesne i bezpieczne place zabaw,
  • wsparcie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej  osób starszych,
  • dbałość o edukację przedszkolną i szkolną,
  • stworzenie warunków do budowania silnych i stałych więzi społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego, 
  • rozwój systemu Mareckiego Roweru Miejskiego,
  • dbałość o tereny zielone: mareckie lasy i okolice rzeki Czarnej
zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3