facebook.com

Agnieszka LUŻYŃSKA

Okręg nr 3 miejsce 2

 

Agnieszka Lużyńska

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marki w latach 2010-2014

Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu  w latach 2014-2018

 

Marki są moim miastem. Tu się urodziłam, chodziłam do szkoły, odkrywałam świat, poznawałam ludzi, zawiązywałam przyjaźnie, przeżywałam swoje sukcesy i porażki. Wszystko, co w moim życiu najważniejsze  związane jest z moim miastem. Mam tu dom, miejsce pracy-własną firmę, którą prowadzę od ponad dwudziestu lat. Z Marek pochodzi moja mama  i w tym mieście znalazł swój dom, miejsce twórczości mój tata-artysta malarz. Przy nim kształtowałam swoją wrażliwość na piękno, sztukę i kulturę. Od niego próbuję przejąć życzliwość wobec innych ludzi. Artystyczna atmosfera domu miała podstawowy wpływ na moją największą pasję-muzykę i śpiew. Zdarza się więc, że próbuję swych sił występując na scenie.

Marki nigdy nie były mi obojętne. Zawsze wiedziałam gdzie jest moja mała ojczyzna. Obserwowałam zachodzące w niej zmiany, degradację miasta w pewnym historycznym okresie, potem zastój i marazm. Dziś mimo najprzeróżniejszych problemów widzę jak miasto ożywa, zmienia się jego infrastruktura, architektura i demografia. Dostrzegam jak staje się coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców.

Miasta mają swoje okresy, ale i życie ludzi ewoluuje, sprawiając, że w kimś pojawia się albo zanika chęć działania na rzecz wspólnoty. We mnie taka potrzeba tkwiła od zawsze. Od wielu lat działałam społecznie przy organizacji wydarzeń kulturalnych, oświatowych i sportowych. Współuczestnicząc za młodu w nakierowanych na młodzież inicjatywach Kościoła ,nauczyłam się nie pozostawać obojętną wobec potrzeb  najsłabszych. Wspierałam więc dzieci z Ośrodka Wychowawczego Sióstr Rodziny Maryi.  Widząc jak wiele dobra dla najmłodszych  niesie  fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  zorganizowałam i przez cztery lata prowadziłam  wraz z rodziną finał WOŚP w Markach. Przekonałam się jak dużo można zdziałać  współpracując z ludźmi stawiającymi na pierwszym miejscu dobro społeczne, dlatego podjęłam  w 2010 roku niełatwą dla mnie decyzję kandydowania w wyborach do rady. Podstawowym celem mojego programu była troska o poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta. Wyborcy obdarzyli mnie zaufaniem- zostałam radną. Od 2010 roku zasiadam w Radzie Miasta.

  W swej pracy samorządowej postawiłam na kulturę i edukację- dziedziny mi bliskie, a także bardzo ważne społecznie. Z pełnym zaangażowaniem pracowałam nad koncepcją, założeniami i doprowadzeniem do realizacji budowy tak potrzebnej w mieście nowej szkoły. W rezultacie udało mi się wywalczyć nowoczesną salę koncertową, która powstanie przy tej placówce. Mam nadzieję, że za kilka lat stanie się jednym z  najważniejszych miejsc w Markach.

Efektem moich działań samorządowych jest również  plac zabaw przy ul. Stawowej oraz wyremontowane ulice Matejki, Miedziana, Srebrna, Złota i Platynowa.

Praca radnego może przebiegać lekko, bezkonfliktowo, polegać jedynie na podnoszeniu rąk. Może też wyglądać inaczej, wymagać wysiłku, zaangażowania, głosowania ze świadomością ryzyka. Wybrałam tę drugą drogę, choć  nie było to dla mnie łatwe.  Podejmując decyzję  zawsze  kierowałam  się dobrem wspólnym, dobrem tych którzy mnie wybrali.

Zasiadając i pracując w radzie starałam się być niezależną i głosować tak  jak głosowaliby ci, których  reprezentuję- mieszkańcy Marek. To dla nich i dla własnej satysfakcji współpracowałam przy szeregu inicjatyw o najróżniejszym charakterze. W kadencji 2010-2014 byłam współtwórczynią pięciu projektów obywatelskich. Trzy z nich, w tym plac zabaw przy „Kwitnącym Osiedlu” i zajęcia gimnastyczne dla seniorów, zrealizowane zostały przez Urząd Miasta Marki. W kadencji 2014-2018 złożyłam cztery projekty obywatelskie, których efektem był cykl koncertów letnich oraz siłownia plenerowa przy ulicy Stawowej. Była także inicjatorką upiększenia skweru X Powieszonych nowymi roślinami w ramach projektu EkoMarki.

 Nawiązałam współpracę i wspierałam działania Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

Organizuję Młodzieżowe Sesje Rady Miasta w przekonaniu, że mają one wpływ na kształtowanie postaw obywatelskich  młodych ludzi. Z podobnego względu współpracowałam przy organizacji konkursu wiedzy o Unii Europejskiej adresowanego do młodzieży gimnazjalnej.

Ważna była również dla mnie praca w zespole organizacyjnym Mareckiego Konkursu Międzyszkolnego „ Jestem Uczniem Jana Pawła II”, którego celem było promowanie wśród dzieci i młodzieży chrześcijańskich wartości,zgodnych z nauką Świętego Jana Pawła II.

W miarę możliwości staram się też kontynuować społeczną pracę mojego Taty, który przez wiele lat  przewodniczył komisjom konkursów plastycznych organizowanych w szkołach i Mareckim Domu Kultury. Próbuję jak najlepiej wywiązać się z obowiązku jurora cyklicznego konkursu  organizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 z okazji Narodowego Dnia Życia. Przez cztery lata byłam też przewodniczącą składu jury konkursu” Marki w zieleni” organizowanego przez Radę Miasta.

Uczestnicząc w tych inicjatywach lepiej poznaję miasto, ludzi , dostrzegam ich radość z tworzenia  wokół siebie piękna. Widzę pozytywną rywalizację, której owocem są chociażby coraz piękniejsze ogrody. Cieszą mnie te drobne na pozór rzeczy, martwią   sprawy, które niełatwo rozwiązać.  Zastanawiam się nad przyszłym  losem ostatniego ocalałego budynku  fabryki- przędzalni. Mam nadzieję, że po przeniesieniu szkoły,   pałacyk Briggsów otrzyma  nowe zadanie  i stanie się w przyszłości spełnieniem marzeń ludzi kultury naszego miasta-nową siedzibą MOK...

Jestem z Marek i tu pozostanę, bo to moje miasto, moje miejsce na ziemi. Tu żyją moi najbliżsi, tu pracował i tworzył mój  Ojciec. To On nauczył mnie wiary, szacunku do przeszłości i tradycji Tata działał w Komitecie Odbudowy Pomnika Żołnierzy 1920 roku. Po Jego śmierci kontynuowałam pracę w Komitecie. Początkowo jako wolontariuszka, a następnie  członek Komitetu brałam udział w kwestach i pracach na rzecz Pomnika. Dzisiaj, gdy Pomnik został odbudowany, jedną z najważniejszych dla mnie dat jest dzień  obchodów Bitwy Warszawskiej. W tym dniu wraz z Pawłem Pniewskim  współprowadzę Apel Pamięci Oręża Polskiego. Ta piękna, przejmująca uroczystość zawsze pozostawia we mnie ślad głębokiego przeżycia. Trwając w  przekonaniu, że warto dbać o historię, bo to ona wzmacnia naszą tożsamość, od 2014   roku  corocznie z okazji Święta Odzyskania Niepodległości zapraszam mieszkańców na narodowe śpiewanie połączone z  prelekcjami  historycznymi. Ten sam cel przyświecał mi , gdy w 2016 roku z okazji 1050 lecia Chrztu Polski zorganizowałam koncert patriotyczny „Wierni Dziedzictwu”

Moja praca została dostrzeżona i w 2015 roku Związek Armii  Krajowej przyznał mi Odznakę Honorową, zaś w 2016 r. za szczególne zasługi w kultywowaniu tradycji niepodległościowych uhonorowana zostałam medalem „ Pro Patria”. Za działalność kulturalną w naszym mieście otrzymałam w 2016 roku  tytuł ” Kobieta z Marką” .

Przez ostatnie osiem lat byłam radną. Były to  lata wypełnione pracą, niosące ze sobą radości i rozczarowania. Cieszyły mnie wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia, gdyż widziałam , że ja również przyłożyłam do nich swoją rękę. Smuciły takie,  których nie udało się powołać do życia. Jednak te lata dały mi rzecz bezcenną-doświadczenie samorządowe, które mogę wykorzystać w kolejnej kadencji. Praca w Radzie, to konstruktywne działanie i pełne zaangażowanie, a celem podstawowym tej pracy jest troska o społeczność . Jako osoba starająca się zachować samodzielność poglądów i ocen, wystawiana byłam na  wiele prób, jednak nigdy nie sprzeniewierzyłam się swoim zasadom..Jestem i zamierzam pozostać osobą niezależną, przy czym szukającą pośród radnych i mieszkańców tych, dla których celem nadrzędnym i jedynym jest to, co dla mnie najważniejsze- moje miejsce na Ziemi-Marki.

 

Rodzinę Państwa Lużyńskich znam i cenię od 42 lat. W kadencji 2010-2014 miałem przyjemność uczestniczyć w pracach Rady Miasta razem z Panią Agnieszką Lużyńską. Uważam, że dobrze reprezentowała interesy mieszkańców, szczególnie w sprawach związanych z kulturą i oświatą. Pełniąc swoją funkcję okazała się osobą rzeczową,dociekliwą, zawsze mającą swoje zdanie, aktywną i pracowitą. Jako jedna z nielicznych powinna otrzymać szansę wyboru na radną w nowej kadencji.

 

                                                                                              Tadeusz Skłodowski

pełniący przez 12 lat z woli wyborców

funkcję radnego Rady Miasta Marki

  

Pani Agnieszka Lużyńska   jako Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przy Radzie Miasta Marki jest osobą aktywnie  współpracującą przy projektach Biblioteki Publicznej Miasta Marki.  Dyspozycyjna i odpowiedzialna -zawsze w razie potrzeby znajduje czas  udzielając się jako juror w organizowanych przez Bibliotekę konkursach, uczestniczy w spotkaniach autorskich i innych inicjatywach.  Otwarta na wyzwania i pomysłowa jest doskonałą kandydatką do Rady Miasta Marki.

                                                                                                                               Małgorzata Rowicka

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta Marki

  

Panią  Agnieszkę Lużyńską znam od wielu lat i przez lata obserwuję Jej społeczną działalność w naszym mieście. Doceniam  Jej wielkie zaangażowanie w promowanie postaw patriotycznych i chrześcijańskich wśród mieszkańców Marek. Pani Agnieszka aktywnie bierze udział w uroczystościach i inicjatywach upamiętniających miejsca walk o niepodległość i miejsca  straceń, a swoimi prelekcjami , koncertami i wykładami  od lat krzewi postawy patriotyczne wśród starszych i młodszych mieszkańców Marek. Oceniając wysoko działalność Pani Agnieszki Lużyńskiej

w  2015  roku Związek Żołnierzy Armii Krajowej uhonorował Ją  Odznaką Honorową.

Jestem pełen uznania dla pracy jaką Pani Agnieszka wkłada ,angażując się w tak wiele przedsięwzięć ważnych dla mieszkańców naszego miasta. Uważam, że bardzo dobrze wykonywała pracę radnej i powinna dostać możliwość ponownego zasiadania w Radzie Miasta Marki.

  

kpt. mgr  Jerzy Zybert

Prezes Zarządu AK Okręgu Mazowsze

Honorowy Obywatel Miasta Marki


Panią Agnieszkę Lużyńską znam od blisko 20 lat. Od pierwszych dni jako moja  sąsiadka dała się poznać jako osoba zaangażowana w tak wiele społecznych przedsięwzięć, że aż trudno było zliczyć. Wiele z nich nie ujrzało blasku fleszy. Jedną z najważniejszych inicjatyw  jest chociażby to, że to właśnie  Pani Lużyńska była pionierką WOŚP w naszym mieście, które z sukcesem gra do dziś. Znana jest również z dbania i krzewienia kultury. Swoją aktywną obecnością wspiera również młodzież chociażby przez stałe uczestnictwo w prowadzonych uroczystościach w naszej szkole. Jestem przekonana, że Pani Agnieszka Lużyńska będzie sumiennie działała na rzecz drugiego człowieka, ale też całym sercem zaangażuje się w rozwój naszego miasta.

 

Agnieszka Gawkowska

 Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoła Podstawowa nr 4

  

Jestem mieszkanką Marek i przez lata realizowałam w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii swój program autorski „Przeżyj to z nami” dla dzieci, młodzieży i rodziców mający charakter profilaktyczny i integracyjny,

Pani Agnieszka Lużyńska pełniąc funkcję radnej aktywnie wspomagała moje działania uczestnicząc w imprezach,współorganizując spotkania tematyczne, debaty obywatelskie, plenery malarskie, wystawy i wycieczki.

Jako człowiek i artysta skutecznie rozwijała wyobraźnię twórczą młodzieży, kształtowała ciekawość poznania otaczającego świata, a przede wszystkim dziedzictwa kulturowego i historii Mazowsza , a szczególnie Marek.

Jest odważna i zdecydowana, jej największą zaletą jest szacunek dla człowieka, niezależnie od jego statusu społecznego, wykształcenia i zawodu. Wrażliwa na los pokrzywdzonych, otwarta na problemy codziennego życia współmieszkańców, z łatwością nawiązująca kontakty z ludźmi, budząca zaufanie,skromna i prawdomówna.

 

Aleksandra Rutkowska-Szwed-filolog


zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 11
fot. 12
fot. 13
fot. 14
fot. 15
fot. 16
fot. 17