facebook.com

Michał JAROCH

Okręg nr 1 miejsce 7

Nazywam się Michał Jaroch. Od ponad dziesięciu lat jestem jednym z Was – mieszkańcem Marek. Mieszkam przy ul. Ząbkowskiej, mam wspaniałą żonę i dwójkę cudownych dzieci. Ukończyłem studia na wydziale mechanicznym Politechniki Radomskiej oraz podyplomowe studia coachingu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W życiu zawodowym na co dzień zajmuje się zarządzaniem jakością.

W życiu społecznym w latach 2010-2018 miałem zaszczyt być radnym Marek, gdzie piastowałem funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej a następnie Przewodniczącego Rady Miasta, Jestem członkiem Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego oraz stowarzyszenia Grupa Marki 2020, które jest autorem ciekawych akcji społecznych (Tak dla obwodnicy Marek, Św. Mikołaj mieszka w Markach, Zostaw 1 proc. w Markach). Doświadczenie zawodowe oraz z akcji społecznych pozwoliło mi skutecznie i aktywnie wypełniać obowiązki radnego Miasta Marki. W ciągu tych ośmiu lat rzetelnie  prowadziłem obrady komisji i sesji, czynnie brałem udział w obradach i dyskusjach, składałem interpelacje i wnioski, dobrze orientowałem się w trudnych zagadnieniach budżetowych i finansowych.

OSTATNI NA LIŚCIE,
PIERWSZY W DZIAŁANIU…


W nadchodzących wyborach zdecydowałem się ponownie Państwa poprosić o głos, bo w naszym rejonie Marek w tej pięciolatce powinno wiele się dziać. Po zakończeniu budowy obwodnicy Marek trzeba dopilnować dwóch istotnych spraw. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie ochrony akustycznej w przebiegu drogi (dłuższe i wyższe ekrany – w tej sprawie interweniowaliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad) oraz odtworzenie i remonty dróg.

Ponadto celem moich działań będzie:

DROGI I INFRASTRUKTURA:

 • dalsze prace związane ze zmianą minimalnego standardu dróg w naszym rejonie;
 • pozyskanie przez magistrat działki w naszym rejonie
  i budowa miejsca aktywnego wypoczynku,
 • poszukiwanie rozwiązań dotyczących zagospodarowania terenu pod wiaduktem przy ulicy Ząbkowskiej,
 • działania związane z równomiernym rozwojem naszego pięknego Miasta, poprzez między innymi planowanie 
  i realizacja modernizacji dróg i chodników.

BEZPIECZEŃSTWO:

 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację oświetlenia ulicznego;
 • bezpieczna droga do szkoły – zamontowanie spowalniaczy przy Szkole Podstawowej nr 2

EDUKACJA

 • sprawne ukończenie prac związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 2;

TRANSPORT

 • uruchomienie linii autobusowej w naszym rejonie.

Nie chciałbym obiecywać Państwu „gruszek na wierzbie”. To, o czym powyżej wspominam, wydaje się realne do realizacji. Robiąc mniejsze kroki do przodu dojdziemy dalej. Spotykając się na co dzień z Państwa życzliwością wobec dotychczasowych działań samorządowych i społecznych proszę o ponowny wybór w głosowaniu 21 października 2018 r.

 

Znam Michała Jarocha bardzo dobrze. Niesienie pomocy potrzebującym leży w jego naturze. To mądry
i uczynny człowiek.

Marlena Stosio, prezes Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego

 Namawiam do oddania głosu na Michała. Jest osobą kompetentną i doświadczoną,  samorząd potrzebuję takich radnych.

Rafał Rajkowski, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

Cenię zaangażowanie i otwartość Michała na ludzi, m.in. podczas naszej współpracy w sprawie ochrony Mieszkańców przed hałasem z Obwodnicy Marek.

mec. Radosław Pośnik, prawnik, mieszkaniec Marek


zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 11
fot. 12