facebook.com

Ewelina MAZUREK

Okręg nr 1 miejsce 6

 Szanowni Państwo,

Nazywam się Ewelina Mazurek. Jestem mieszkanką Marek od 3 lat. Mam męża i trójkę dzieci. Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą, lecz zawodowo prowadzę własną działalność gospodarczą.  

Jestem mareckim „słoikiem”, ale to nie znaczy że nie mam na sercu tego, co dotyczy mieszkańców naszego miasta. Jestem bardzo zaangażowana w działania mające na celu zwiększenie ochrony akustycznej Marek od trasy S8. Ten problem osobiście dotyczy również mnie, ponieważ mam mieszkanie na osiedlu przy ulicy Szpitalnej usytuowane przy samej obwodnicy. Jestem współzałożycielką naszej strony na Facebooku Ekrany Akustyczne dla obwodnicy Marek, która powstała, aby informować i jednoczyć mieszkańców których problem dotyczy. Organizowałam liczne spotkania lokalne z mieszkańcami w tej sprawie, a na innych spotkaniach miałam okazje reprezentować Was i zabierać głos w tej sprawie ostatnio na Politechnice Warszawskiej podczas konferencji pt.: Drogi, Hałas, Ludzie, Prawo i Polityka. Ponadto aktywnie brałam udział w organizacji Dnia Rodziny przy parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przy ul. Ząbkowskiej, gdzie najmłodsi mieli okazję mnie poznać przy wspólnych pracach plastycznych, a dorośli przy podpisywaniu petycji dotyczącej ochrony Marek przed hałasem. Angażuję się także w organizację innych wydarzeń rodzinnych w Markach, takich jak Spartakiada Rodzinna, czy bieg Nocny Marek.

 

Mam świadomość że już od kilku lat w naszym mieście bardzo dużo się dzieje. Marki zmieniają się na lepsze. W naszym rejonie trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2, budowa ulic i dróg rowerowych. Po wybudowaniu najważniejszych ulic konieczne jest przystąpienie do modernizacji dróg dojazdowych. Za bardzo istotne uważam połączenie mareckich dróg rowerowych z Warszawą wzdłuż alei Piłsudskiego. Dzięki tej wyczekiwanej inwestycji zdecydowanie zwiększy się bezpieczeństwo nas wszystkich.

Oczywiście, należy wykorzystać wszystkie możliwości, by wymusić na Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zwiększenie ochrony akustycznej przed hałasem z obwodnicy Marek. Wierzę że nasze wspólne działania doprowadzą tę sprawę do szczęśliwego finału.

Jako matka małych dzieci, wiem z jakimi problemami mierzą się rodzice w naszej okolicy. Poprawa stanu chodników, większa liczba bezpiecznych przejść dla pieszych oraz nowe miejsca dla rekreacji będą moim priorytetem podczas działalności w radzie miasta.

Bardzo bym chciała mieć bezpośredni wpływ na to, jak Marki będą wyglądać w przyszłości. Jeśli dadzą mi Państwo tę możliwość, będę się starała jak najlepiej reprezentować Państwa interesy w Radzie Miasta.

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3