facebook.com

Aleksandra KOWALCZYK

Okręg nr 1 miejsce 4

Nazywam się Aleksandra Kowalczyk. Jestem szczęśliwą żona i mamą trójki rezolutnych dziewczynek – Toli, Poli i malej Oli. Mieszkamy przy ul. Żeromskiego razem z naszym pupilem – psem Chesterem. Marki są moim rodzinnym miastem dlatego chciałabym, aby rozwijały się i stawały coraz przyjaźniejszym miejscem, zachęcającym do aktywnego i zdrowego stylu życia.

TAK, zmieniamy Marki! – to dewiza, która przyświeca mi już od dawna.

Przez ostatnie cztery lata dużo zmieniło się na korzyść miasta i jego mieszkańców, jednak ogromny potencjał tego miejsca daje nam, mieszkańcom, prawo chcieć więcej - jeszcze więcej pozytywnych zmian!

Ukończyłam studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa na kierunku Zarządzanie, ze specjalnością Psychologia w Biznesie. Przez wiele lat byłam związana zawodowo z Teatrem Nowym Adama Hanuszkiewicza, Teatrem Praga i Fabryką Trzciny oraz Nowym Teatrem Krzysztofa Warlikowskiego. Obecnie zajmuję stanowisko kierownicze w jednej ze spółek akcyjnych z udziałem Skarbu Państwa, gdzie  jestem odpowiedzialna za dokumentację formalno-prawną oraz przepływ informacji pomiędzy firmą, a urzędami i instytucjami państwowymi.

Jestem osobą kreatywną, komunikatywną, rozsądną i mocno stąpającą po ziemi, a jednocześnie patrzącą na świat optymistycznie i życzliwie. Wierze, ze wszystko jest osiągalne i nie ma przeszkód, z którymi nie można sobie poradzić. Uwielbiam aktywny wypoczynek z rodziną na świeżym powietrzu, a znając dobroczynny wpływ takiej formy relaksu zależy mi, aby w Markach powstało jak najwięcej miejsc ku temu sprzyjających. Dowodem mojego zaangażowania w tę działalność jest aktywna walka w konkursie o „Podwórko talentów Nivea” u zbiegu ul. Zygmuntowskiej i Żeromskiego. Finalnie udało się i już niebawem nasze dzieci będą mogły wspólnie bawić się na nowoczesnym placu zabaw!

Dostrzegając wyzwania społeczne stojące przed nami - mieszkańcami Marek, angażuję się pomagając w ich rozwiązaniu. Kandyduję do Rady Miasta, aby mieć jeszcze większe możliwości wsłuchiwania się w bolączki mieszkańców Marek i rozwiązując je wpływania na rozwój miasta. Chce mieć czynny udział w tworzeniu naszej codzienności przyjaznej wszystkim ludziom - zarówno dzieciom, młodzieży jak i osobom dorosłym, rodzinom, rodowitym mieszkańcom Marek oraz osobom z innych miast, które zdecydowały się tu zamieszkać.

Proszę o Państwa poparcie, aby wsłuchując się w głos mieszkańców, móc dbać i walczyć o Nasz wspólny rozwój.

Na przestrzeni ostatnich czterech lat władze Marek dokonały wielu korzystnych zmian dla miasta i jego mieszkańców. Jednak dynamiczny postęp technologiczny i bardzo duży napływ nowych mieszkańców osiedlających się na terenach dotąd niezamieszkanych (pozbawionych dróg dojazdowych, sieci kanalizacyjnych, nowych przedszkoli, szkół itp.), wymuszają jeszcze szybsze tempo rozwoju i wprowadzania zmian. Aby za tym nadążyć potrzeba wysiłku i zaangażowania mieszkańców, którzy zechcą podjąć wyzwania, jakie stoją przed naszym miastem.

Wykorzystując zdobyte wykształcenie, doświadczenie życiowe (jako mama trójki wspaniałych urwisów) oraz zawodowe, w którym muszę wykazywać się skrupulatnością, dokładnością, a przede wszystkim konsekwencją, chce z determinacją działać na rzecz Marek, dążąc do:

- polepszenia jakości dróg i chodników pod względem nawierzchni i systemów odwodnienia – m.in. po zakończeniu rozpoczętej inwestycji przy ul. Kościuszki/Sosnowa (która zapewni odpowiedni system odwodnienia dla najbliższej okolicy) należy przygotować projekty ulic bocznych i przyległych, których aktualny stan i jakość pozostawiają wiele do życzenia;

- zwiększenia bezpieczeństwa naszego miasta i jego mieszkańców poprzez modernizację oświetlenia na terenie całych Marek - należy mądrze oznakować drogi i zaplanować dodatkowe kamery w miejscach szczególnie narażonych; zadbać o odpowiednią lokalizację progów zwalniających, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia prędkości  przejeżdżających samochodów i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych;

- rozwoju obiektów kulturalnych i rekreacyjnych,  które będą miejscami integracji naszej mareckiej społeczności – należy zagospodarować park miejski, tak aby był miejscem przystosowanym zarówno na imprezy plenerowe jak i zachęcającym do codziennego wypoczynku po pracy. Należy dokonać rewitalizacji fabryki i Pałacu Braci Brigssów oraz zadbać o właściwą administrację nowopowstałych obiektów, tak aby tętniły życiem, były przez wiele lat zadbane i zachęcały mieszkańców do integracji;  

- rozwoju szkół i przedszkoli, aby stawały się miejscami nowoczesnymi i dobrze wyposażonymi, zapewniającymi naszym dzieciom narzędzia do stawania się ludźmi mądrymi i wrażliwymi. Pomimo tego, że istniejące placówki oświatowe zostały w ostatnich latach zmodernizowane i rozbudowane bądź są w trakcie, nadal pękają w szwach, a lekcje prowadzone są w systemie dwuzmianowym. W prawdzie w kolejnym roku zostanie uruchomiona nowa placówka oświatowa stanowiąca miejsce edukacji dla 1200 dzieci,  jednak szybki rozwój miasta i wzrost demograficzny zmuszają władze do planowania kolejnej inwestycji przy ul. Zygmuntowskiej. Należy dążyć do szybkiego powstania kosztorysu i planów nowej inwestycji,  aby oszacować niezbędna nakłady, warunki i odpowiedni termin rozpoczęcia jej budowy.

Dużo pozostało jeszcze do zrobienia. Cały czas pojawiają się nowe wyzwania, którym nasze miasto musi sprostać. Chciałabym wsłuchując się w Państwa problemy i pomysły móc aktywnie włączać się w rozwój naszego miasta. Wiem, że z Państwa poparciem można zdziałać jeszcze więcej w kolejnych latach. Liczę na Państwa głosy. Wykorzystajmy potencjał, jakim dysponujemy!

TAK, zmieniamy Marki!

Aleksandra Kowalczyk

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5