facebook.com

Tomasz BŁĘDOWSKI

Okręg nr 1 miejsce 2

 Tomasz Błędowski, radny kadencji 2014-2018, przewodniczący Klubu Radnych „Wspólnie dla Marek”, pełniący od sierpnia 2017 r. funkcję przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej w Radzie Miasta Marki. 38 lat, mąż, ojciec dwójki dzieci (11 letniej córki i 15 letniego syna), katolik. Pracowity, skrupulatny, w pełni angażujący się w to, co robi. Z Markami związany od blisko 15 lat.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, a po odbyciu aplikacji uzyskał prawo wykonywania zawodu Radcy Prawnego, który obecnie wykonuje również w ramach swojej kancelarii. Absolwent studiów podyplomowych „Negocjacje i Mediacje Biznesowe”. Z działalnością na rzecz lokalnej społeczności związany od czasów studenckich, kiedy to należał do Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA). Kolejne etapy działalności to: jako Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej (wybrany przez zebranie przedstawicieli mieszkańców), działający w komisji Rady Nadzorczej do spraw współpracy z mieszkańcami, następnie jako przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie, a od 2013 roku zaangażowany w działalność samorządu zawodowego radców prawnych jako Delegat Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie na Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz Członek Komisji ds. Integracji Środowiskowej i Pomocy Koleżeńskiej. W uznaniu zaangażowania w działalność na rzecz samorządu zawodowego wyróżniony medalem 35-lecia samorządu zawodowego radców prawnych. Uczestnik Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - projektu „Otwarta Firma”, w ramach którego dzielił się z młodzieżą szkolną wiedzą z zakresu prawa pracy.

 Kadencja Rady Miasta Marki 2014 – 2018 była dla mnie pierwszą kadencją radnego i początkiem mojej działalności w samorządzie gminnym. Był to dla mnie czas wielu nowych doświadczeń i osiągnięć. Pozwoliło mi to przekonać się jak wiele można zrobić dla miasta, w którym się żyje, jeżeli tylko się zaangażuje w działalność społeczną na rzecz dobra mieszkańców. I taki to był właśnie czas dla Marek. Czas wielu zmian w funkcjonowaniu i wyglądzie Miasta. Zmian, które wierzę, że dały początek dalszemu rozwojowi Marek. Rozpoczęła się rozbudowa bazy oświatowej, przeznaczano rekordowe fundusze na projektowanie i budowę dróg. Pozyskano ponad 60 mln złotych środków zewnętrznych. Wiele dobrych zmian zaszło również w obszarze współpracy z organizacjami społecznymi i  nieformalnymi grupami mieszkańców. Osobiście miałem przyjemność wspierać od początku organizację nowego wydarzenia w Markach „ZakaMarki Szafy”. Angażowałem się również w akcję „Św. Mikołaj mieszka w Markach”.

  

Drodzy sąsiedzi, organizatorki "ZakaMarków Szafy" popierają kandydaturę radnego Tomasza Błędowskiego, który jest zaangażowany w sprawy naszego miasta Marki. Jest zwolennikiem współpracy wszystkich środowisk przy rozwiązywaniu problemów, min. ekranów akustycznych dla  obwodnicy, pomocny przy tworzeniu imprez Mareckich takich jak nasza - "ZakaMarki Szafy". Marki potrzebują aktywnego społecznika, który wnosi w nasze miasto pozytywne zmiany, jakim bez wątpienia jest Tomasz Błędowski.

Karolina Sienkiewicz, Marta Lekso i Marta Pietrzak

  

Moje obecne jak i przyszłe plany zarówno zawodowe jak i osobiste wiążę z Markami. Zależy mi na poprawie jakości życia mieszkańców Naszego Miasta, czyli nas wszystkich. Kontynuując pracę jako radny Naszego Miasta, przy wykorzystaniu swojej wiedzy i doświadczenie, będę dążył przede wszystkim do:

  • dalszej poprawy stanu nawierzchni dróg oraz ich oświetlenia w rejonie południowych Marek (ulice takie jak: Zosi, Olsztyńska, Klucznikowska, Kosynierów, Pałacowa, Słupecka, Sadowa, Skrzetuskiego, Barbary, dojazd do kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła przy Ząbkowskiej),
  • przebudowy ulicy Ząbkowskiej, umożliwiającej także skierowanie na nią ruchu autobusowego,
  • poszerzenia zakresu organizacji ruchu komunikacji miejskiej, tak by obejmował on swoim zasięgiem także inne rejony Miasta niż Al. Piłsudskiego i obecne trasy linii L33, L43 i L45, 
  • podejmowania kolejnych działań zmierzających do przywrócenia właściwej ochrony akustycznej zabudowań, w pobliżu których wybudowano trasę S8,
  • poprawy bezpieczeństwa pieszych, w tym w szczególności dzieci, poprzez wyodrębnienie chodników umożliwiających swobodne poruszanie się, jak również wyznaczenie nowych przejść dla pieszych,
  • rozwoju w rejonie południowych Marek infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej – place zabaw, boiska do gier zespołowych, urządzenia do ćwiczeń itp.,
  • rozwoju mareckiej sieci wodno-kanalizacyjnej umożliwiający podłączenie do kanalizacji posesji nią nie objętych, takich jak okolice ul. Laudańskiej.

W minionej kadencji zostało zrobione naprawdę wiele, a jeszcze więcej jest do zrobienia. Dlatego też chcę kontynuować działalność jako radny w Naszym Mieście, by mieć wpływ na jego rozwój i wiem, że otrzymując kredyt zaufania mieszkańców na kolejne lata, mogę przyczynić się do dalszych zmian na lepsze.

 

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5