facebook.com

Jarosław JAŹDZIK

Okręg nr 1 miejsce 1

Jarosław Jaździk, czyli kto?

Znajomi mówią, że wszędzie go pełno. Jest jak dobry duch wielu mareckich wydarzeń, choć oczywiście jest jak najbardziej z krwi i kości. Mówią o nim „społecznik” i mają rację. W młodości był instruktorem harcerskim, a tego się nie zapomina. Wczoraj, dziś i jutro swoje doświadczenie oddaje i będzie oddawał mieszkańcom Marek. Spotykaliśmy go w gronie osób, które organizowały akcję „Tak dla Obwodnicy Marek”, „Przystań Marki”, „Memoriał Bercika”, „Spartakiadę” i „Nocnego Marka”. Pomagał w akcji „Święty Mikołaj mieszka w Markach”, dzięki której dzieci z ubogich rodzin otrzymały prezenty na gwiazdkę. Kilka razy na mareckim Jarmarku Świątecznym występował w roli Świętego Mikołaja.

Wielu osobom Jarek może się kojarzyć z „Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy”. Zwykle podczas mareckiego finału zdziera gardło, zachęcając do licytowania na rzecz akcji charytatywnej. Wiemy, że słusznych powodów do dumy dostarcza mu udział w reaktywowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. Aktywnie udziela się w mareckich organizacjach społecznych. Jest wiceprezesem Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego oraz członkiem Grupy Marki 2020.

Był także szefem zespołu ds. budżetu obywatelskiego, gdzie działa trzeci rok. Jest członkiem Mareckiego Komitetu Rewitalizacji oraz Powiatowej Rady Polityki Społecznej. Jest zdecydowanym przeciwnikiem przyłączenia Marek do Warszawy.

 

Szanowni Sąsiedzi,

Już niedługo odbędą się wybory do Rady Miasta. To od Państwa decyzji zależy, kto będzie Państwa reprezentował. Spróbuję przekonać, że 21 października warto znaleźć kwadrans, zabrać dowód osobisty i wybrać się na spacer do urn wyborczych i oddać głos.

Mieszkam przy ulicy Koszalińskiej i jestem Państwa sąsiadem otwartym na uwagi i propozycje. Służyłem i służę pomocą mieszkańcom Marek, rozwiązałem wiele problemów i nigdy nikogo nie pozostawiłem samego sobie. Zawsze można nawiązać ze mną kontakt drogą elektroniczną i telefoniczną, numer mojego telefonu dostępny jest dla każdego: 507 015 736.

Tak jak dziś pomagam mieszkańcom, tak będę to robił dalej oraz uczciwie pracował dla dobra mieszkańców i Marek. Nie należę do żadnej partii. Startuje z listy KWW Burmistrza Jacka Orycha i jestem popierany przez Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze. Nowe, duże okręgi wyborcze potrzebują aktywnych radnych, kochających Marki i mieszkańców.

  • W grudniu 2017 r. otwieraliśmy obwodnicę Marek. Obecnie bardzo intensywnie pracuję nad przywróceniem brakujących ekranów akustycznych. Napisałem petycję, którą podpisało wielu mieszkańców Marek i sąsiednich miast.  
  • Przygotowana jest dokumentacja i trwają formalności związane z budową ulicy do naszej kaplicy. Trwają prace nad dokumentacją, która pozwoli na przebudowę ulic: Sadowej, Słupeckiej, Kołobrzeskiej i Koszalińskiej.
  • Spowodowałem zamontowanie kilku luster i wielu znaków drogowych poprawiających bezpieczeństwo na ulicach Marek.
  • Od trzech lat pracuję społecznie w Zespole do spraw Budżetu Obywatelskiego oraz jestem autorem i współautorem wielu projektów. Jednym z nich był zakup wyposażenia do organizacji miejskich wydarzeń.
  • Z mojej inicjatywy wprowadzona została w Markach akcja sterylizacji psów i kotów, mająca na celu zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt w naszym mieście oraz wydatków miasta na zwierzęta bezdomne.
  • Rada Miasta powinna składać się z ludzi, którym na Markach naprawdę zależy, praca dla miasta jest ich pasją oraz zrobią wszystko, żeby pomagać mieszkańcom. Będę stał na straży naszej niezależności i zrobię wszystko, żeby Marki nie zostały włączone do Warszawy tak jak próbowano to zrobić siłą w 2017 roku. Trzykrotnie składałem wniosek o referendum w tej sprawie, który był odrzucany głosami opozycji.   

Fakty, plany i wizja

Dużo się działo w mijającej kadencji, a będzie dziać się jeszcze więcej. Widać, że w ciągu ostatnich lat coś wreszcie drgnęło w naszej okolicy oraz całym mieście.

To już się wydarzyło…

-  rozpoczęliśmy rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2;

- rozbudowaliśmy Szkołę Podstawową Nr 1;

- rozpoczęliśmy długo oczekiwany remont kamienic Briggsów, które staną się wizytówką miasta;

- wybudowaliśmy drogę rowerową oraz chodnik w ul. Szkolnej za pieniądze z unijnej puli;

- zbudowaliśmy dalszą część ulicy Szkolnej – od ul. Ząbkowskiej do Pogodnego Osiedla;

- zbudowaliśmy – również dzięki Waszemu zaangażowaniu  nowe przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 2, zwiększające bezpieczeństwo dzieci;

- porządnie wyremontowaliśmy rów kanalizacyjny prowadzący wzdłuż ul. Ząbkowskiej i zbudowaliśmy nowe przepusty, dzięki dofinansowaniu z funduszy ochrony środowiska;

- uruchomiliśmy Centrum Aktywności Fabryczna 3 – miejsce sąsiedzkich spotkań;

To się wydarzy…

- będziemy kontynuować remont kamienic Briggsów, planujemy uporządkować teren osiedla i zainstalować monitoring;

- niedługo rozpoczniemy budowę Skweru Pamięci Narodowej przy miejskim targowisku – tak, by stało się miejscem spotkań mieszkańców Marek nie tylko w ważne święta państwowe;

- przygotowywana jest dokumentacja do położenia nowej nawierzchni na ul. Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej i ul. Koszalińskiej;

- zaprojektowano budowę drogi do kościoła przy Ząbkowskiej i uzyskano pozwolenie na budowę, pora na realizację tej inwestycji;

- zaprojektujemy nową szkołę podstawową przy ul. Żeromskiego;

- będę nadal intensywnie walczył o przywrócenie brakujących ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Marek;

- będę wnioskował o remont ul. Ząbkowskiej – jednego z głównych szlaków komunikacyjnych w naszej części miasta, a także modernizację dróg gruntowych.

Składam przyrzeczenie, że pochylę się nad każdym problemem. Jestem i będę do Państwa dyspozycji.

 

Popierają mnie…

Jarek Jaździk to wspaniały przykład samorządowca „z krwi i kości”, człowiek pełen inicjatyw i zapału do wspólnej pracy na rzecz Marek – swojej „małej ojczyzny”, w której żyje. Równocześnie społecznik, który od lat udziela się na rzecz wielu prospołecznych przedsięwzięć organizowanych w Markach. Z pełnym przekonaniem rekomenduję go jako kandydata w wyborach samorządowych w 2018 roku i życzę mu sukcesu.
nadbryg. w st. spocz. prof. dr Ryszard Grosset, mieszkaniec Marek

Jestem pod wrażeniem energii, z jaką Pan Jarosław angażuje się w sprawy społeczne Mieszkańców, m.in. w sprawie dotyczącej ochrony mieszkańców przed emisją hałasu z Obwodnicy Marek.
Radosław Pośnik, adwokat, mieszkaniec Marek

Oddam swój głos na p. Jarosława ponieważ przez ostatnie dwa lata pokazał jak powinna wyglądać praca radnego. Od wielu lat bezinteresownie pomagał ludziom nie oczekując nic w zamian a jeszcze widać jaką czerpie z tego ogromną frajdę . Jest człowiekiem otwartym, który chce zrobić jak na więcej dla Naszej społeczności.Jestem pewien, że dobrze będzie reprezentował nasze sprawy jeżeli zostanie wybrany radnym Miasta Marki.
Mariusz Chudek, mieszkaniec Marek

Jarosław Jaździk - społecznik, któremu na sercu leżą sprawy wszystkich mieszkańców Marek - od najmłodszych do najstarszych. Współorganizator wielu wydarzeń w naszym mieście między innymi: Memoriał Bercika, WOŚP, Spartakiada Rodzinna, Dzień Rodziny w parafii na Ząbkowskiej. Jarosław Jaździk to mój kandydat do rady miasta Marki.
Jadwiga Wiloch, mieszkanka Marek

Pan Jarosław Jaździk jest urodzonym społecznikiem. Zanim poznałam Go osobiście, wiele dobrego słyszałam i czytałam o Jego pracy na rzecz Marek i ich mieszkańców. Po osobistym poznaniu jeszcze się w tym utwierdziłam. Ma bardzo trafne pomysły i wiele zapału oraz energii do ich realizacji. Z całego serca polecam kandydaturę Pana Jarosława Jaździka na radnego do Rady Miasta Marki.
Jadwiga Bieniek, mieszkanka Marek, przewodnicząca zarządu Klubu Seniora w MOK

Z Jarkiem znamy się od kilku lat i z całą pewnością mogę powiedzieć, iż jest odpowiedzialny i oddany mareckiej społeczności. Udowodnił to bardzo wiele razy. Ma głowę pełną pomysłów, a co najważniejsze – szanuje i słucha ludzi. Proszę, oddajcie Państwo głos na Jarka. Wiem, że to będzie słuszna decyzja, to prawdziwy lokalny patriota.
Agnieszka Marcinkiewicz, mieszkanka Marek, nagrodzona tytułem „Kobieta z Marką” w kategorii przedsiębiorczość

Z Jarkiem pracujemy razem ponad  10 lat. Poznałam Go przy organizacji wydarzenia „Przystań Marki”. Od tego momentu pracujemy razem przy rożnych projektach. Czasami drogi nam się rozchodzą, żeby każdy robił to, co kocha, ale zawsze tworzymy zwarte szeregi zaczynając od organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, następnie w czerwcu przy organizacji Dnia Rodziny przy parafii NMPMK przy ul. Ząbkowskiej i innych. Mogę powiedzieć o Jarku, że z pasją angażuje się w nasze miasto! Jest moim kandydatem do Rady Miasta Marki.
Maria Krzyżanowska, społecznik,
nagrodzona tytułem „Kobieta z Marką” w kategorii działalność społeczna

Swój głos bez wahania oddałbym na Jarosława Jaździka, prawdziwego społecznika, który od wielu lat aktywnie działa na rzecz mieszkańców włączając się w wiele inicjatyw społecznych. Daje gwarancję rzetelnej merytorycznej pracy w radzie miasta z dala od populizmu i politycznych gier, co jest niezwykle istotne dla dalszego rozwoju Marek.
Jacek Orych, Burmistrz Miasta Marki

Człowiek orkiestra, społecznik oddany mieszkańcom i miastu Marki. Pomaga każdemu kto tego potrzebuje i nikogo nie pozostawia samemu sobie. Zajmuje się bolączkami i sprawami, które dotykają mieszkańców.  Ma własne zdanie, ale potrafi słuchać i wyciągać wnioski. Członek założyciel  i członek pierwszego po reaktywacji zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach.  Wiem, że będzie godnie reprezentował  Mieszkańców  w Radzie Miasta Marki, Jarosław Jaździk nieraz udowodnił, że można mu zaufać.
Robert Gawryś, mieszkaniec Marek


zdjecie
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 11
fot. 12
fot. 13
fot. 14
fot. 15