facebook.com

Nasz Program

Cztery lata temu, podczas kampanii wyborczej, opozycja rozpowiadała plotki o mojej nieudolności, braku doświadczenia i wiedzy. Przez ostatnią kadencję pokazaliśmy, że to nieprawda. Zrealizowaliśmy niemal wszystkie założenia programu wyborczego. Mało tego, wprowadziliśmy wiele nowych elementów, które wcześniej w nim się nie znajdowały. Wdrożyliśmy w życie rozwiązania, które wcześniej ponoć były nie do załatwienia. Przykładem niech będzie wprowadzenie Marek do pierwszej strefy biletowej ZTM, dzięki czemu nasi mieszkańcy płacą dużo mniej za transport publiczny.

Przedstawiam nasz program. Jest to program kontynuacji. Kontynuacji wielu dobrych i potrzebnych zmian, jakie od czterech lat dzieją się w Markach. Oczywiście obiecać można wszytko, tani populizm jest dziś w cenie. Nauczony doświadczeniem  radnego (którym byłem przez osiem lat) oraz nauczony ciężką pracą w ostatniej kadencji deklaruję, że zbliżająca się pięcioletnia kadencja będzie czasem zrównoważonego rozwoju – tak, by w każdym obszarze naszego codziennego życia iść do przodu. Jestem przekonany, że na koniec kadencji – w 2023 r. - będę mógł wraz z moimi współpracownikami z podniesioną głową powiedzieć to, co mówię dziś -  udało nam się zrealizować planowane założenia i zrobiliśmy dużo, dużo więcej.

 

Tak, zmieniamy Marki!
podpis

TAK, ZMIENIAMY MARECKĄ EDUKACJĘ

Jednym z priorytetów mijającej kadencji było powiększenie i unowocześnienie mareckiej bazy oświatowej. Rozbudowaliśmy szkołę przy Okólnej, budujemy Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne przy Wspólnej, powiększamy szkołę przy Szkolnej. Na tym nie poprzestaniemy.  Stale zwiększająca się liczba mieszkańców powoduje, że przystąpimy do kolejnych inwestycji i przedsięwzięć edukacyjnych. 

Po rozbudowie Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ulicy Dużej pojawią się pierwsze publiczne oddziały żłobkowe. Mając na uwadze zrównoważony rozwój miasta i właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych w przyszłości zaprojektujemy nową szkołę podstawową przy ulicy Żeromskiego. Wyznaczymy teren pod kolejną szkołę podstawową na granicy Pustelnika i Strugi. Po przeniesieniu Szkoły Podstawowej nr 4 do Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego, w budynku przy Dużej stworzymy nowoczesną szkołę średnią z przyszłościowymi specjalizacjami, współpracującą z ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorcami. Nadal będziemy zabiegali o środki zewnętrzne na organizację zajęć pozalekcyjnych w mareckich szkołach oraz doposażenie naszych placówek edukacyjnych w najnowszy sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne.

Wybudujemy stacjonarne miasteczko ruchu drogowego. Zadbamy o zwiększenie liczby godzin nauki języków obcych upowszechniając klasy dwujęzyczne i pozyskując zagraniczne szkoły partnerskie.

TAK, ROZWIJAMY SPORT I OFERTĘ REKREACYJNĄ

Tętniące życiem Orliki, przyszkolne boiska i sale gimnastyczne świadczą o tym, że zarówno młodzi jak i bardziej dojrzali markowianie dbają o swoją tężyznę. Dlatego w przyszłej kadencji oddamy do użytku kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Wspólnej. Znajdziecie tam Państwo halę sportową, pełnowymiarowe boisko wraz z bieżnią i zapleczem lekkoatletycznym oraz kompleks basenowy z dodatkową infrastrukturą. Na terenie Marcovii wybudujemy tak bardzo potrzebne i oczekiwane boisko ze sztuczną nawierzchnią. Chcąc jeszcze bardziej promować sportowy styl życia rozpoczniemy budowę wielofunkcyjnych boisk osiedlowych. Przy ul. Sportowej powstanie plac publiczny, na którym mieszkańcy wraz ze swoimi pociechami będą mogli na świeżym powietrzu miło spędzać czas. Zadbamy o nasze zbiorniki wodne. Zarówno Meksyk jak i Konne zmienią swe oblicze - tak, by można było cieszyć się walorami przyrody. Będziemy wspierać organizacje pozarządowe jak i inicjatywy mieszkańców, których celem jest organizacja imprez i zajęć sportowych.

TAK, BĘDZIEMY BUDOWAĆ DROGI I POPRAWIAĆ INFRASTRUKTURĘ

W tej kadencji udowodniliśmy, że budowa infrastruktury drogowej jest jednym z naszych priorytetów. Sowińskiego, Główna, Pomnikowa, Zagłoby - to przykłady ulic, które zmieniły się nie do poznania. Intensywnie pracowaliśmy też nad tym, co niewidoczne dla oka, a czego zabrakło nam, gdy przejmowaliśmy urząd - projektów. Teraz je mamy, by w nową kadencję wejść od razu, bez żadnej zwłoki, w kolejne inwestycje.  W pierwszej kolejności wybudujemy te drogi, na które uzyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne. Wybudujemy je wraz z odwodnieniem, chodnikami i drogami rowerowymi. Będziemy też zmieniać i modernizować drogi gruntowe. Wybudujemy i zmodernizujemy place zabaw. Kolejne kamienice zostaną zrewitalizowane. Wykonamy inwentaryzację oświetlenia ulicznego w całych Markach, abyśmy mogli ubiegać się o dofinansowanie na wymianę starych opraw na nowoczesne i energooszczędne oprawy LEDowe.

TAK, STAWIAMY NA EKOLOGIĘ

Wszyscy chcemy żyć w czystym środowisku. Wielu z nas obawia się zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Będziemy kontynuowali program dopłat do wymiany pieców węglowych na nowe - proekologiczne.  Zamontujemy profesjonalną stacje monitorująca stan naszego powierza. Niezwykle ważną kwestią jest edukacja – będziemy kontynuować oraz wdrożymy nowe, ciekawe programy, dzięki którym młodzi  mieszkańcy naszego miasta zdobędą wiedzę ekologiczną.

Istotna jest także gospodarka wodami opadowymi w Markach - będziemy kontynuować budowę i przebudowę kolejnych rowów melioracyjnych, aby osuszać kolejne tereny gminy.

Rozwiniemy cieszący się popularnością program czipowania i kastrowania zwierząt.

TAK, MARKI (JESZCZE) BARDZIEJ OBYWATELSKIE

Nasi mieszkańcy wielokrotnie udowadniali, że Marki są miastem aktywnych obywateli. Nieraz byliśmy stawiani za wzór zaangażowanych społecznie mieszkańców, którym leży na sercu rozwój małej ojczyzny. Chcemy czerpać z tych doświadczeń jak najpełniej. Konsultacje w sprawie wytyczenia kierunków rozwoju miasta są obecnie czymś naturalnym i warto ten trend pielęgnować. Po powołaniu Mareckiej Rady Seniorów i Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego powołamy Młodzieżową Radę Miasta, Radę Sportu oraz Radę Pożytku Publicznego. Stale zwiększaliśmy i nadal będziemy zwiększać liczbę zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom społecznym. Zwiększymy kwoty do dyspozycji mieszkańców w Mareckim Budżecie Obywatelskim, a w szkołach wdrożymy Młodzieżowy Budżet Obywatelski.

Będziemy organizować dyżury burmistrza oraz radnych w mareckich szkołach, by być bliżej mieszkańców.

TAK, MARKI PEŁNE KULTURY

W Mareckim Centrum Edukacyjno- Rekreacyjnym przy ul. Wspólnej powstanie sala widowiskowo-teatralna, która stanie się wizytówka naszego miasta. Dodatkowo powstanie tam filia biblioteki publicznej.  Po przeniesieniu Zespołu Szkół nr 1 na ulicę Dużą Pałacyk Briggsów będzie wykorzystany do organizacji wydarzeń kulturalnych. Dzięki tym placówkom będziemy w stanie znacząco poszerzyć ofertę Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. Zwiększymy ofertę kulturalną dla seniorów w Strudze i Pustelniku. Z ogromną pieczołowitością będziemy dbać o tożsamość miasta - promując wydarzenia historyczne i postaci związane z Markami. Będziemy kontynuować organizację dotychczasowych wydarzeń kulturalnych (kino letnie, Na weekend zostaję z Rodziną w Markach, Jarmark Świąteczny) i wspierać organizacje pozarządowe w promowaniu szeroko pojętej kultury.

TAK, MARKI DOBRZE SKOMUNIKOWANE

W tej kadencji wprowadziliśmy Marki do pierwszej strefy biletowej, linie L i zwiększyliśmy liczbę autobusów w mieście. Na tym nie koniec. Po oddaniu do użytku stacja metra przy ul. Trockiej zostanie uruchomiona linia ekspresowa, która w znacznym stopniu przyśpieszy dojazd do Warszawy. Stworzymy wewnętrzną komunikację miejską, która połączy boczne ulice z główną arterią naszego miasta - Al. Piłsudskiego. Rozwiniemy system roweru miejskiego „KołoMarek” o kolejne stacje.

W tej kadencji pozyskaliśmy kilkadziesiąt milionów środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury rowerowej – dzięki temu powstaną kolejne kilometry nowoczesnych i bezpiecznych dróg rowerowych. Wybudujemy kolejne ogólnodostępne parkingi, by można było wygodnie zostawić samochód i przesiąść się do komunikacji miejskiej.

TAK, STAWIAMY NA POLITYKĘ SPOŁECZNĄ

Mało kto wie, że jedną z największych pozycji w budżecie Marek stanowi polityka społeczna. Staramy się, aby te pieniądze jak najmądrzej wydawać. Oczywiście wspieramy i będziemy wspierać tych markowian, którzy nie dają sobie rady we współczesnej rzeczywistości. Staramy się jednak nie tylko dawać im rybę, ale i wędkę. W tej kadencji kładliśmy duży nacisk na pomoc dla rodzin znajdujących się w kłopotach. Utrzymamy ten kierunek, ale dołączymy do tego wsparcie dla osób niesamodzielnych, z niepełnosprawnościami oraz dla środowiska seniorów. Wykorzystamy do tego m.in. unijne pieniądze, które pozyskują ośrodek pomocy społecznej i urząd miasta.

TAK, SPRAWNA ADMINISTRACJA

Marecki samorząd coraz częściej sięga po nowoczesne metody załatwiania spraw. Dzięki internetowi ich bieg jest coraz szybszy.  Zwiększymy liczbę dostępnych usług elektronicznych oraz inteligentnych formularzy i deklaracji. Wdrożymy system internetowego dostępu do gminnych rozliczeń podatkowych dla naszych mieszkańców. Postaramy się jeszcze bardziej usprawnić komunikację z mieszkańcami - zarówno za pomocą tradycyjnych, jak i nowoczesnych mediów. Zapewnimy bezpłatne porady prawne. Dbając o transparentność administracji poprawimy jakość transmisji obrad Rady Miasta i jej komisji.

TAK, MARKI BARDZIEJ BEZPIECZNE I NOWOCZESNE

Wraz z powstaniem nowych miejsc rekreacji i spędzania wolnego czasu, zadbamy o ich bezpieczeństwo. Rozbudujemy Marecki System Monitoringu, by chronić mieszkańców. Uruchomimy kolejne punkty z dostępem do defibrylatorów AED. Przeprowadzimy też szkolenia, by markowianie wiedzieli, jak z nich korzystać w sytuacji zagrożenia życia. Uruchomimy w miejscach publicznych – placach i skwerach – bezprzewodowy, darmowy, szybki dostęp do sieci internetowej. Będziemy wspierać rozwój nowoczesnej sieci światłowodowej na terenie miasta. Wdrożymy też usługi e-zdrowia, szczególnie dla osób starszych i samotnych.

 

Tak, zmieniamy Marki!